Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


พลิกมิติใหม่ ม.ขอนแก่น"กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย"
      

พลิกมิติใหม่ ม.ขอนแก่นกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

 

          พลิกมิติใหม่ ม.ขอนแก่นกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย : ชุมพร พารา รายงาน
          หลังเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 (2554-2558) รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ประกาศนำพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ตอกย้ำความพร้อมด้วยศักยภาพด้านการวิจัยในพื้นที่จริง เตรียมพัฒนา ม.ขอนแก่น ควบคู่ไปกับการแก้ไขและพัฒนาภูมิภาคให้มีสุขภาวะที่ดี โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสู่การปฏิบัติ
          ถือเป็นศิษย์เก่าคนแรกที่ก้าวสู่ตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 โจทย์แรกที่ได้รับจากสภามหาวิทยาลัย คือ การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ความเป็นเลิศ ใน 4 ปีข้างหน้าต้องเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก พร้อมทั้งนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะที่ดี มีการนำเอาผลการวิจัยมาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและต้องพึ่งตนเองได้
          มข.มีงานวิจัยเกี่ยวกับการค้นพบพืชพันธุ์ใหม่ๆ จำนวนมาก เพราะมีอาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มากที่สุด จนทำให้มข.เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาเรื่องนี้อยู่ในระดับโลก และที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ศึกษาวิจัยพืชพันธุ์ที่เขื่อนสิรินธร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่พืชพันธุ์ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้เข้ามาศึกษาวิจัยด้านนี้ เช่น นักวิจัยจากญี่ปุ่น เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรของไทย เป็นต้น อธิการบดี มข.กล่าว
          ก่อนหน้านี้ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยกลุ่มอนุกรมวิธานพืช ตามโครงการวิจัยพันธุ์พฤกษชาติของประเทศไทย ได้ทำการศึกษาพืชจำนวน 18 ชนิดในกลุ่มที่แตกต่างซึ่งมีลักษณะเฉพาะและเชื่อว่าเป็นพืชชนิดใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบมาก่อน ซึ่งมีการประกาศและจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนั้น ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2554 จะมีการประกาศการค้นพบพืชพันธุ์ใหม่อีก 10 กว่าชนิด โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ และดำเนินการจดลิขสิทธิ์
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัย ได้รับจะนำมาพัฒนางานวิจัย 3 ด้าน ได้แก่ งานวิจัยด้านสุขภาพใช้งบประมาณ 40% งานวิจัยด้านอาหารและเกษตร 40% และงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม-สังคม 20% เนื่องจาก 2 ด้านแรก ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาหาร-เกษตร มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง
          ส่วนด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม และการศึกษานั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจิตรศิลป์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว ) โดยให้ทุนนักศึกษาลาว 40-50 คนมาเรียนที่ไทย และทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เช่น เรื่องชาติพันธุ์ในลาว ศึกษาประวัติความเป็นมาย้อนกลับไปสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาของไทย เพื่อศึกษาความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์คนลาว แต่ในส่วนของนักศึกษาไทยนั้น ไม่ได้มีการส่งไปเรียนที่ลาว เพราะกลัวเด็กไทยไปกลืนวัฒนธรรมของลาว
          รศ.ดร.กิตติชัย กล่าวย้ำว่า นอกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีบทบาทในการชี้นำ ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคมแล้ว ยังดำเนินการไปพร้อมๆ กับการพัฒนาภูมิภาคด้วยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแก้ไขพัฒนาในพื้นที่จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการใช้การวิจัยเป็นฐาน
          เพราะหากพิจารณาจากจำนวนบัณฑิตปีที่ผ่านมา มีจำนวนกว่า 4.3 หมื่นคน ในจำนวนนี้มีจำนวนคนอีสานถึง 90% ซึ่งเป็นการพัฒนาและสร้างศักยภาพของคนอีสาน และคนเหล่านั้นจำนวนหนึ่งเมื่อจบไปแล้วก็กลับไปทำงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นคนทางด้านสุขภาพ แพทย์ พยาบาล แล้วพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองและคนที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองให้ดีขึ้น
          ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้น ยึดหลักคิดที่ว่า ถ้าคนมีความสุข เข้าใจในเรื่องการทำงานที่ดี ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องไปกระตุ้นอะไรมาก แล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะเคลื่อนไปทั้งองคาพยพพร้อมๆ กัน การก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกมันก็คงไม่ไกลเกินไป อธิการบดี มข.กล่าวทิ้งท้าย

          ที่มา: http://www.komchadluek.netโพสเมื่อ : 15 ส.ค. 54   อ่าน 42308 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผยชื่อ4มหา’ลัยสัตวแพทยสภาไม่รับรอง
28 มี.ค. 54 | อ่าน 11794 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยยังเป็นที่คาดหวังของสังคม
30 ส.ค. 55 | อ่าน 914 ครั้ง
ศธ.รายงานนายกฯผลปฏิรูปศึกษารอบ 3 ปี
26 มิ.ย. 61 | อ่าน 379 ครั้ง
"ม.อีสาน" ดิ้นขอความเป็นธรรมนายกฯ ระงับเพิกถอนใบอนุญาต
21 ก.ย. 55 | อ่าน 1150 ครั้ง
อธิการ มศว.แนะคุรุสภาสอบหลากหลายออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ-เน้นวัดจิตวิญญาณครู
18 เม.ย. 54 | อ่าน 33451 ครั้ง
เมืองคู่แฝดไทย-ลาวผนึกกำลังปั้นคนพันธุ์อาร์ลุยตลาดอาเซียน
10 ม.ค. 56 | อ่าน 875 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.