Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แฉขาดแรงงานระดับกลางรุนแรง รองเลขาฯสภาอุตฯสะท้อนความต้องการ ลดผลิตบัณฑิตป.ตรีเกร่อ-มุ่ง"ปวช.-ปวส."สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมเรื่อง "การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยนายถาวร ชลัษเฐียร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันความต้องการแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ มีจำนวนมาก เช่น ความต้องการแรงงานใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก มีจำนวนประมาณ 1.29 ล้านคน และในปี พ.ศ.2558 จะมีความต้องการแรงงานประมาณ 1.5 ล้านคน ซึ่งจะต้องมีการผลิตนักศึกษาในสายวิชาชีพออกมาให้เพียงพอ ในขณะเดียวกัน การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีควรจะต้องปรับลดลง เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการแรงงานที่จบระดับปริญญาตรีในตลาดแรงงานมีรวม ประมาณ 11% เท่านั้น ในขณะที่ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีมากมายกว่า 200 สถาบัน และล่าสุด ทางรัฐบาลก็ยังมีนโยบายที่จะจัดตั้ง 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งหากทิศทางการศึกษายังผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีออกมามากเช่นนี้ สุดท้ายแล้วประเทศไทยจะได้อะไร เพราะทุกวันนี้บัณฑิตที่เรียนจบระดับปริญญาตรีเข้าไปทำงานในสถานประกอบการ หลายๆ แห่ง จะต้องลดวุฒิการศึกษามาทำงานระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า เนื่องจากไม่มีทางเลือก เพราะงานที่เท่ากับวุฒิไม่มี อย่างไรก็ตาม ตนเสนอว่าในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีควรจะเน้นสายวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมากกว่าสายสังคมที่ผลิตกันออกมามากจนเกินไปแล้ว

"โดยสภาพ การณ์ทุกวันนี้ผู้ที่เรียนจบสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประมาณ 75% จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และมีเพียง 25% จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงทำให้เกิดสภาพความขาดแคลนแรงงานในระดับกลางรุนแรงมาก นอกจากนี้ หลายสถานประกอบการยังต้องสูญเสียแรงงานฝีมือดีๆ ไปจำนวนมากด้วย เพราะคนเหล่านี้ต้องการออกไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี" นายถาวรกล่าว

ด้านนางศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิใน สกศ. กล่าวว่า จากการทำวิจัยเรื่องการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework ) และวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินั้น จะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักๆ อาทิ การให้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นข้อกำหนดแห่งชาติในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาความร่วมมือเชิงรุกกับกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการกลุ่มวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นต้น

โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 53   อ่าน 12339 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและสนับสนุนส่งเสริมฯ
09 ก.ย. 58 | อ่าน 410 ครั้ง
อนุมัติงบฯเงินเดือนครู 2.33 แสนล้าน
20 ส.ค. 57 | อ่าน 686 ครั้ง
แม่น้ำ 5 สาย...กับการปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ
02 มี.ค. 58 | อ่าน 511 ครั้ง
’ม.ต่างจังหวัด’แชมป์เบี้ยวกยศ.
29 ก.ย. 54 | อ่าน 133414 ครั้ง
สพฐ.ดันเกณฑ์ตั้งผู้บริหารสถานศึกษา รอเสนอ "ณรงค์" เห็นชอบ
20 ต.ค. 57 | อ่าน 298 ครั้ง
’ชินภัทร’มั่นใจแจงสตง.กรณีแทบเล็ต
31 ก.ค. 56 | อ่าน 619 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.