Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: กศน.เพื่อนเรียนรู้: กศน.อำเภอบางระกำ เติมความรู้ อสม.
      

คอลัมน์: กศน.เพื่อนเรียนรู้: กศน.อำเภอบางระกำ เติมความรู้ อสม.

 

          edusiamrath@gmail.com
          การศึกษารากฐานปัญญาของพลเมืองในการเป็นกำลังพัฒนาบ้านเมืองในภายหน้า
          การเปิดโอกาสให้คนไทยได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.)เป็นหนึ่งองค์กรหลักที่ส่งเสริมการศึกษาของพลเมือง ที่หลุดจากการศึกษาในระบบให้ได้รับโอกาสเรียนรู้เติมเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย...ดังเช่นงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางระกำ(กศน.อำเภอบางระกำ) จ.พิษณุโลก ที่ส่าสุดได้ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ในหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของระบบสุขภาพซึ่งกระจายตัวอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ
          ปฏิสันถ์ มาเนียม ผอ.กศน.อำเภอบางระกำ กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่าง กศน. กับกระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขั้นพื้นฐาน สำหรับอสม.ขึ้น ซึ่งในส่วนของกศน.อำเภอบางระกำ ได้เริ่มดำเนินงานนี้ ในต้นภาคเรียนที่1/2554 โดยมีนักศึกษา อสม. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา จำนวน 64 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน54 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 41 คน รวมนักศึกษา อสม.ทั้ง 3 ระดับ จำนวน 159 คน
          การพัฒนาการศึกษาแก่ อสม.เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมบทบาท อสม.ในเชิงรุก เพื่อเป็นผู้นำการปฏิบัติงานสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ และความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพและความต้องการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มคือ อสม.โดยมีนายแพทย์ที่ทำงานในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและร่วมดำเนินการจัดการศึกษาด้วยซึ่งในปลายทางการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาอสม.ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง สามารถสะสมทุนทางปัญญา และทุนชีวิต เพื่อนำไปศึกษาต่อหรือพัฒนาชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงในที่สุด ผอ.กศน.อำเภอบางระกำ กล่าว
          เมื่อเร็วๆ นี้สุรัติ วิภักดิ์ รอง ผอ.กศน.จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยถึงความร่วมือกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 72/ศก.3 ซึ่งจัดในช่วงเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการนี้มีครูและเจ้าหน้าที่ กศน.ศรีสะเกษ เข้าร่วมกว่า70คน เพื่อเสริมความรู้และการจัดกิจกรรมยุวกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การป้องกันชีวิตและสุขภาพ และการบริการชุมชน ก่อนจะนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน กศน. และเยาวชนในชุมชนต่อไป...
          ส่งท้ายสัปดาห์นี้ ด้วยภาพกิจกรรมจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จัดค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ เสริมทักษะ ยกระดับศักยภาพให้แก่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จำนวน 50 คน เพื่อนำความรู้และทักษะกระบวนการไปปรับใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเองต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 10 ส.ค. 54   อ่าน 23736 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครม.พิจารณาหาตำแหน่งรบ.ให้ขรก.เอี่ยวทุจริต หวังจนท.ตรวจสอบไม่กดดัน
24 มิ.ย. 58 | อ่าน 457 ครั้ง
"ชินภัทร"ปลุกชีพ"ศึกษานิเทศก์"
17 มี.ค. 54 | อ่าน 16969 ครั้ง
ลั่นนายกฯห่วงใยปัญหาระบบทีแคส
07 มิ.ย. 61 | อ่าน 354 ครั้ง
คุรุสภาเล็งเชิญทุกมหา’ลัยทำความเข้าใจเงื่อนไขการเปิดสอนหลักสูตรครู
22 ก.พ. 55 | อ่าน 58469 ครั้ง
เรนนี่ ปวีณรัตน์ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
18 มี.ค. 56 | อ่าน 1840 ครั้ง
คุรุสภายันถอนตั๋วครู 531 บัณฑิต มอส.
09 พ.ค. 54 | อ่าน 69947 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.