Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ทบทวนเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ใหม่
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ทบทวนเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ใหม่

 

          ศิริพร กิจเกื้อกูล
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          สำหรับสถานี ก.ค.ศ.ในสัปดาห์นี้ จะขอนำเรื่องที่อยู่ในความสนใจของเพื่อนครูและผู้บริหารสถานศึกษา มาให้ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากตามที่ได้มีการประชุม ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้มติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ไปแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยสรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ ดังนี้
          1.กำหนดขนาดของสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา เป็น 4 ขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่499 คนลงมา ขนาดกลาง จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 500-1,499 คนขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500-2,499 คน และขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนนักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป สำหรับสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่จัดการเรียนการสอนในระบบเรียนประจำและไป-กลับ หากมีการสอนประจำมากกว่า 60% ให้คิดจำนวนนักเรียนเป็น 3 เท่า หากน้อยกว่า 60% คิดจำนวนนักเรียนเป็น 2 เท่า สำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิการ ให้คิดจำนวนนักเรียนเป็น 4 เท่า ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษา มีโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
          2.กำหนดประเภทสถานศึกษา เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1)สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2)สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 3)สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ 4)สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ซึ่งเดิมมี 3 ประเภท คือ กลุ่มสถานศึกษาสายประถมศึกษา กลุ่มสถานศึกษาสายมัธยมศึกษา และกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
          3.กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายไปทุกสังกัด โดยกำหนดองค์ประกอบให้มีความเหมาะสมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจำนวน  เพื่อให้การดำเนินการกลั่นกรองเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
          4.ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษในปี พ.ศ.2554 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2554
          5.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในปี พ.ศ.2554 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2554
          6.กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอย้าย เกี่ยวกับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยกำหนดว่าต้องดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
          7.กำหนดเวลาในการยื่นคำร้องขอย้ายในปี พ.ศ.2554 เห็นควรกำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศรายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 4 และข้อ 5 โดยคำร้องขอย้ายดังกล่าวให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม2555 สำหรับการยื่นคำร้องขอย้ายในปีต่อไปให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ดังกล่าว
          สำหรับความกังวลใจที่ว่าจะทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีศักยภาพทางการบริหารสูง ไม่สามารถจะขอย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาได้นั้น ขอเรียนว่า ก.ค.ศ.ได้ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างกลุ่ม หรือข้ามขนาดสถานศึกษาเกินกว่า 1 ขนาดที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ได้ และไม่ได้เป็นการลดทอนอำนาจการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแต่อย่างใด จึงขอทำความเข้าใจมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 08 ส.ค. 54   อ่าน 22510 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กระตุกคุรุสภาเร่งงานประชาสัมพันธ์
11 ก.ย. 56 | อ่าน 332 ครั้ง
ดันกม.จัดตั้งสถาบันเทคโนฯการศึกษา รวบไอที5แท่งศธ.เป็นหนึ่งเดียว ชี้ทุกวันนี้กระจัดกระจายไร้ประสิทธิภ
25 ก.ย. 57 | อ่าน 423 ครั้ง
จัดมหกรรมแนะแนวทิศทางเยาวชน.ค้นพบตัวตน
23 มิ.ย. 57 | อ่าน 361 ครั้ง
สพฐ.สรุปผลรับนักเรียนปี60เรียบร้อยดี
11 พ.ค. 60 | อ่าน 247 ครั้ง
ชีวิตในหอพักมหาวิทยาลัยฯปลอดภัยที่สุดเสียงสะท้อนจากเด็กมทร.ธัญบุรี
28 ก.พ. 54 | อ่าน 10470 ครั้ง
ศจย.สำรวจพบนศ.แพทย์ 1 ใน 3 อยากเลิกสูบบุหรี่
08 พ.ย. 53 | อ่าน 8787 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.