Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดข้อมูลค้ามนุษย์เด็ก 5 ปีพุ่ง 1,500 คนเปิดข้อมูลค้ามนุษย์เด็ก 5 ปีพุ่ง 1,500 คน

เผยสถิติค้ามนุษย์เด็ก 5ปีพุ่ง 1,500คน งานประมงหนักสุด กรุงเทพติดอันดับ แฉเล่ห์ล่อเด็กตายใจ ตอกจนท.รัฐแยกส่วนส่งผลแก้ปัญหาสะดุด ชงแนวทาง9ข้อ
วันนี้(2ก.ย.) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทยวันนี้ โครงการเวทีเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่น ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรช่วยเหลือเด็ก(สหราชอาณาจักร) องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการความร่วมมือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกันจัดเวทีแถลงข่าวเวทีเด็กและเยาวชนเพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นประเทศไทยครั้งที่ 3
โดยมีผู้แทนเด็กและเยาวชนจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐและเอกชน และตัวแทนจากหน่วยงานรัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ามนุษย์ และองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน
น.ส.วรางคณา มุทุมล เจ้าหน้าที่งานรณรงค์และอบรมประจำโครงการคุ้มครองเด็กองค์การช่วยเหลือเด็ก สหราชอาณาจักร กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมและบอกเล่าประสบการณ์และแนวความคิดของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งผลต่อการผลักดันเชิงนโยบายที่ปรากฏในแผนระดับชาติในเรื่องของการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงในประเทศและข้ามชาติ โดยเด็ก ๆ ได้เข้าทำกระบวนการเพื่อสะท้อนปัญหาและนำเสนอทางออกอย่างเป็นรูปธรรมให้กับหน่วยงานรัฐในวันนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ของการค้ามนุษย์ในเด็กของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงเมื่อเปรียบเทียบกับ 10 ปีที่แล้ว การใช้แรงงานในเด็กรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น โดยนายหน้าค้ามนุษย์ในเด็กได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการการค้ามนุษย์อย่างแยบยลเราจะไม่เห็นนายหน้าที่ทารุณกรรมเด็กด้วยความรุนแรงต่างๆ แต่เห็นนายหน้าที่ใช้สิ่งของเงินทองและความสุขสบายมาล่อลวงเด็กและซื้อใจเด็กจึงทำให้เด็กไม่รู้สึกว่านี้คือการค้ามนุษย์ทั้งๆที่ตนเองกำลังถูกค้ามนุษย์อยู่
เจ้าหน้าที่งานรณรงค์และอบรมประจำโครงการคุ้มครองเด็กองค์การช่วยเหลือเด็ก สหราชอาณาจักร กล่าวอีกว่า จากสถิติของการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์จากบ้านพักเด็กพบว่าในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามีจำนวนมากจนน่าตกใจมากถึง 1500 คนซึ่งใน 10 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนี้นั้นเป็นเด็กทั้งสิ้นและเด็กที่อายุต่ำที่สุดที่ถูกล่อลวงให้มาค้าประเวณีในประเทศไทยคืออายุ 11 ปี ส่วนอาชีพที่แรงงานเด็กถูกล่อลวงมาค้ามนุษย์มากที่สุดคืออาชีพประมงซึ่งเป็นธุรกิจที่น่ากลัว เพราะเมื่อออกเรือไปจะไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานใดสามารถตรวจสอบเรือลำนั้นได้เลย
ปัญหาในขณะนี้คือเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพราะขณะนี้หน่วยงานรัฐที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ยังทำงานแยกส่วนกันอยู่ทำงานเหมือนโรงงานที่ดูแลและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยแยกกันทำแบบเป็นแผนก ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่หน่วยงานรัฐจะต้องประสานความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพและจริงใจ น.ส.มุทิตา กล่าว
ด้านนายไพบูลย์ บุญประเสริฐ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเวทีเด็กและเยาวชนเพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นประเทศไทยกล่าวว่า ตนเคยทำงานบนเรือประมงมา 1 ปีพบว่าแรงงานบนเรือประมงส่วนใหญ่จะมีแรงงานไทยและพม่าที่เป็นเด็กซึ่งส่วนใหญ่จะทำงานยากลำบากแรงงานพม่าจะถูกขังและบังคับให้ทำงานพร้อมได้ค่าแรงไม่เท่าคนไทย ตนเองมีความสนใจในเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์เนื่องจากเกือบตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้ วันนี้จึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครทำงานช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์และได้ลงชุมชนในกรุงเทพฯ พบว่าปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นตามตะเข็บชายแดนเท่านั้นแต่ใน กทม.เองที่เป็นจุดเสี่ยงทำให้เด็กถูกค้ามนุษย์อย่างง่ายดายโดยเฉพาะชุมชนแออัดย่านหมอชิตนายหน้าค้ามนุษย์จะเข้ามาด้วยรถตู้แต่งตัวภูมิฐานมาหาเด็กในชุมชนไปทำงานกลางคืนซึ่งก็มีเด็กหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของกขบวนการเหล่านี้จึงอยากให้รัฐบาลหันมาสำรวจและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนกรุงเทพฯอย่างจริงจังและทั่วถึง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวแทนเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศซึ่งเป็นแกนนำเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการค้ามนุษย์ได้ระดมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมวลชน ครอบครัวพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอแนะให้หน่วยงานดังกล่าวโดยมีรายละเอียดเด่นๆดังนี้ 1.ให้รัฐบาลตรวจสอบการทำงานและการลงโทษอย่างรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของเด็กและเยาวชนในรูปแบบกรรมการหรือคณะทำงานโดยเพื่อสร้างการสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดโอกาสและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ
2.ให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เรียนหนังสือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดรวมถึงการได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสิทธิในการกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) สำหรับเด็กที่อยู่ในศูนย์การเรียนเอกชนต้องได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. ให้กระทรวงแรงงานเปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติได้เข้าทำงานตามวุฒิและความสามารถเท่าเทียมแรงงานแรงงานไทยรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างจริงจังกับทุกฝ่าย 4.ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจับกุมนายหน้า นักค้ามนุษย์ ตำรวจที่รับเงินจากนายหน้าหรือผู้ที่อยู่ในกระบวนการมาลงโทษอย่างรุนแรง 5.สถานคุ้มครองและพัฒนาหรือบ้านพักควรออกเอกสารระหว่างรอการพิสูจน์สัญชาติหรือหนังสือรับรองการศึกษาเพื่อเด็กใช้ทำงานในประเทศไทยพร้อมช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและถิ่นที่อยู่รวมถึงมีกองทุนครอบครัวที่ยากจนเพื่อความเท่าเทียมเป็นธรรมรวมถึงการแก้ปัญหาเด็กขอทาน เด็กเร่ร่อนและขายพวงมาลัยอย่างจริงจัง
6. ให้กระทรวงมหาดไทยสำรวจ ตรวจสอบ หาหลักฐาน เพื่อช่วยเหลือบุคคลไร้สัญชาติโดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเมืองไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติและเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 7.โรงพยาบาลควรให้ข้อมูลเรื่องใบแจ้งเกิดสูติบัตรแก่แรงงานข้ามชาติและคนไร้สัญชาติที่มาคลอดบุตรและเยาวชนและบุคคลไร้สถานะต้องได้รับสิทธิพยาบาลอย่างเท่าเทียม 8.กระทรวงยุติธรรมควรให้ความรู้แก่เด็กในสถานพินิจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ 9. ควบมีการควบคุมสื่อที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รวมถึงเปิดพื้นที่ให้กับเด็กผลิตรายการที่มีสาระ และสื่อจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการเสนอข่าวพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้กระทำผิดมากกว่ารายละเอียดของผู้เสียหาย
ต่อมาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมจากเด็กและเยาวชน นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภา กล่าวภายหลังจากรับข้อเรียกร้องจากเด็กๆ ว่า ตนเห็นว่ามีอยู่ 3 ทาง ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งทำให้เสร็จโดยอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ คือ เรื่องการต้องการสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ซึ่งความจริงแล้วเด็กๆ เหล่านี้ต้องได้สิทธิอยู่ตามตัวบทกฏหมายอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเองต่างหากที่ทำให้เด็ก ๆต้องพลาดสิทธิตามกฏหมายของตนเองไป เจ้าหน้าที่รัฐทำให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม และในส่วนของเรื่องระเบียบนโยบายของรัฐเองก็เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่หมด โดยเฉพาะในกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 7 ที่ไทยได้ตั้งสงวนไว้ ทำให้เด็กจำนวนมากในประเทศไทยขาดโอกาสการมีสัญชาติ และเป็นการกีดกัน ไม่ให้เด็กได้อยู่กับพ่อแม่ ในส่วนนี้กรรมาธิการได้ประสานความร่วมมือไปยังรัฐบาลแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้เรายกเลิกข้อสงวน ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ 7 นี้แล้วซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นายสุรพงษ์ กล่าวว่า เราได้รับการช่วยเหลือเป็น 100 เคสซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขอสัญชาติ ซึ่งเราเองก็จะประสานไม่ให้เกิดปัญหาทั้ง 2 ฝ่าย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแรงงานข้ามชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยผลัดถิ่น หรือเด็กไร้สัญชาติหลากหลายคนไม่รู้หนังสือไม่สามารถอ่านเอกสารที่เป็นภาษาไทยได้ จึงทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายขึ้น และที่น่าตกใจคือเจ้าหน้าที่ของไทยหลายคนไม่ทราบในกฏหรือข้อระเบียบ จึงทำให้ไม่สามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ จึงทำให้เด็ก ๆ หลายคนต้องพลาดในการได้สิทธิของตนเองไปอย่างน่าเสียดาย ในเรื่องของการคุ้มครองนั้นผมมองว่าเด็กทุกคนทุกชนชาติทุกสัญชาติต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในส่วนของเด็กนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครองมากกว่าผู้ใหญ่ ทุกวันนี้ผมมองว่ากฎหมายการค้ามนุษย์ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะในเด็กผู้ชายเรายังไม่มีบ้านพัก ให้เด็กที่ได้รับผลกระทบเข้าไปอยู่อย่างปลอดภัยได้ เราควรมีบ้านพักที่ให้เขาสามารถอยู่กับผู้ปกครองเขาได้อย่างปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รัฐเองต้องจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพราะหากรัฐไม่จริงใจในการแก้ปัญหา ก็จะทำให้การจัดระดับการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยต่ำลงเรื่อย ๆ และถ้าเรายังปล่อยให้ระดับการค้ามนุษย์ในประเทศเราเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ภายใน 1 ปีเราถูกบอยคอตจากประเทศสหรัฐอเมริกาแน่กรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย วุฒิสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมในงานนี้ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และได้แสดงละครเร่ปิดงานโดยมีเนื้อหาสะท้อนถึงการนำเด็กเข้ามาสู่กระบวนการค้ามนุษย์และการป้องกันเด็กๆ ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์อีกด้วย

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.comโพสเมื่อ : 03 ก.ย. 53   อ่าน 17249 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาจารย์ และนักศึกษา มรภ.พระนคร ออกบริการชุมชน
27 มิ.ย. 57 | อ่าน 494 ครั้ง
ร.ร.เอกชนระส่ำครูกว่า2พันออกบรรจุ’ครูผู้ช่วย’
08 มิ.ย. 54 | อ่าน 61466 ครั้ง
ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 1)
03 พ.ย. 56 | อ่าน 689 ครั้ง
สพฐ.ชู’อ่านนอกเวลา’หนังสือสนพ.มติชน2เล่ม
03 มิ.ย. 54 | อ่าน 105441 ครั้ง
เตือน "ครู" "ปลอมแปลง" ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อย่านึกว่าคุรุสภาไม่รู้
26 ธ.ค. 57 | อ่าน 896 ครั้ง
ครูเอกชนเฮ-กองทุนปรับเกณฑ์กู้ เพิ่มวงเงินลดดบ.แบ่งเบาภาระ-แก้หนี้นอกระบบ
07 ก.พ. 56 | อ่าน 1031 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.