Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


รายงานพิเศษ: คืน’ครูสอนดี’ให้สังคมระดมพลังท้องถิ่นเฟ้นเชิดชู
      

รายงานพิเศษ: คืน'ครูสอนดี'ให้สังคมระดมพลังท้องถิ่นเฟ้นเชิดชู

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ประกาศหลัก สอนเป็นเห็นผล คนยกย่องแล้วเริ่มทันที โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่อง เชิดชู ครูสอนดี
          ย้ำชัด ครูสอนดี ที่ไม่ได้มีเฉพาะจิตวิญญาณของความเป็นครูเท่านั้น หากแต่จะต้องถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัดของผู้เรียน ช่วยลูกศิษย์ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ไม่สร้างภาระให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ไม่สร้างภาระให้สังคม เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ และเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและสังคม
          ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธานกรรมการสสค. คนที่ 2 กล่าวในการประชุม จังหวัดและชุมชนท้องถิ่นจะปฏิรูปประ เทศด้านการศึกษาได้อย่างไรว่า ขั้นตอนในการคัดเลือกครูสอนดี ประกอบด้วย3 ขั้นตอนคือ 1.การสรรหาครูสอนดี โดยสถานศึกษาและท้องถิ่นจะเป็นผู้เสนอชื่อครูสอนดีในท้องถิ่นของตัวเองไปยังคณะกรรมการ เพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น
          2.การคัดเลือกครูสอนดีโดยคณะกรรมการระดับท้องถิ่น จะคัดเลือกครูสอนดีตามคุณสมบัติที่กำหนด ทั้งนี้ ต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 4 ของจำนวนในพื้นที่ ในจำนวนนี้หากมีครูที่สอนเด็กด้อยโอกาส จะได้รับการเสนอชื่อในจำนวน 1 ใน 4 ของรายชื่อทั้งหมด จากนั้นจะส่งรายชื่อมายังคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกครูสอนดีให้ได้ตามสัดส่วนของจังหวัด รวมถึงการคัดเลือกรางวัลทุนครูสอนดี โดยเฉพาะครูที่สอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 600 รางวัลรายละ 500,000 บาท เพื่อขยายผลการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี
          และ 3.กระบวนการตรวจสอบและรับฟังข้อทักท้วง เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดและท้องถิ่นจะเป็นผู้รับฟังข้อทักท้วง ซึ่งจังหวัดที่มีกระบวนการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม จะได้รับรางวัลเพื่อขยายผลการทำงานด้านการศึกษา จำนวน 10 จังหวัดจังหวัดละ 5 ล้านบาท โดยจะมีการมอบรางวัลครูสอนดี ทุนครูสอนดี และจังหวัดดีเด่นในช่วงปลายปี 2554 นี้
          ด้านนคร ตังคะพิภพ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสสค. กล่าวว่า ในประเทศไทยมีครูที่สอนดีจำนวนมาก แต่ครูเหล่านั้นกลับไม่เคยถูกยกย่อง โครงการนี้จึงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกย่องครูสอนดีเหล่านั้น โดยเฉพาะจากผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่นองค์กรในท้องถิ่นและผู้ปกครองช่วยกันชี้ตัวเพื่อยกย่องว่าครูคนนี้เป็นครูที่สอนดีอย่างแท้จริง และสามารถขยายผลเป็นคุณครูต้นแบบให้ครูทั่วประเทศดำเนินงานตามได้ ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกมีอยู่ 3 ข้อคือ สอนดี เห็นผล คนยกย่อง จะช่วยยกวิทยฐานะของครูที่เขียนเอกสารวิชาการในการขอวิทยฐานะไม่เก่ง แต่เป็นครูที่ดี ตั้งใจสอน ดูแลลูกศิษย์อย่างดี ครูเหล่านี้ก็จะมีขวัญกำลังใจในการทำงานและขยายโมเดลครูสอนดีในท้องถิ่นต่อไป
          โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่อง เชิดชู ครูสอนดี เป็นโครงการที่สสค. ผนึกกำลังกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยูนิเซฟกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ จัดขึ้นให้สังคมไทยชื่นชม ครูสอนดี

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 22 ก.ค. 54   อ่าน 149115 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มทร.พระนครปั้นดีไซเนอร์สู่สากล เผย ’5เทรนด์’ แฟชั่นฤดูร้อน
13 ก.พ. 55 | อ่าน 77780 ครั้ง
เล็งขยายอายุเกษียณจาก 60 เป็น 65 ปี
18 พ.ย. 58 | อ่าน 440 ครั้ง
สั่งศธ.เร่งทำสวัสดิการช่วยครูใต้
10 ก.ย. 53 | อ่าน 16005 ครั้ง
ม.เกษตรฯ ยันขอออกนอกระบบชี้ข้อดีมากไม่เกี่ยวค่าหน่วยกิต
06 ก.ย. 54 | อ่าน 14762 ครั้ง
’มทร.ธัญบุรี’จี้แก้ส่วยสถานบันเทิงเร่งรณรงค์จิตสำนึกน.ศ.ลดมัวเมา
30 ส.ค. 54 | อ่าน 42674 ครั้ง
ม.นอร์ทกรุงเทพรับสมัครบอลหญิง
08 เม.ย. 57 | อ่าน 584 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.