Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มสธ. เตรียมใช้ระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา วัดความรู้เมื่อพร้อม
      

มสธ. เตรียมใช้ระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษา วัดความรู้เมื่อพร้อม

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ที่มีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ แต่ละปีผลิตบัณฑิตคุณภาพกลับคืนสู่สังคมอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยคุณภาพมาตรฐาน และประสบการณ์ยาวนานกว่า 32 ปี ทำให้ชื่อของ มสธ. กลายเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่งผลให้มีนักศึกษาก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ปีละนับหมื่นๆ คน

          จากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีความหลากหลายทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ รวมถึงวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ทำให้มสธ. ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการ ระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน ล่าสุด สำนักงานทะเบียนวัดและประเมินผล ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ตามความพร้อมของนักศึกษา(Walk-In Exam) ขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถ ในชุดวิชาที่ลงทะเบียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอจนจบภาคเรียน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่เรียนระบบทางไกล
 
         รศ.ดร.ศุภมาส อังศุโชติ หัวหน้าโครงการ Walk-In Exam เปิดเผยว่า มสธ. ใช้ระบบ การวัดและประเมินสัมฤทธิ์ปลายภาคในระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอยู่แล้ว แต่เนื่องจากนักศึกษามสธ. มีพื้นฐานการศึกษา และมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกัน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความพร้อม โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการทดสอบ และใช้ข้อสอบที่มีคุณภาพจากระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และทราบผลสอบของชุดวิชาที่เข้าสอบได้ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ หากนักศึกษาสอบไม่ผ่านยังสามารถเข้ารับการทดสอบตามสนามสอบจริงที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้อีกครั้งหนึ่ง
          จากการสำรวจนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ทดลองใช้ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจมาก เพราะว่านอกจากสะดวกแล้ว ยังทำให้เขาได้รู้ถึงศักยภาพ ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย เริ่มแรก คาดว่าจะเริ่มในวิชาไทยศึกษา วิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนและต้องสอบ โดยจะเปิดให้บริการแก่นักศึกษาได้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ใน 1 ห้องรองรับได้ 35 คน ที่มสธ. ศูนย์กลาง คาดว่าจะเริ่มเปิดให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้ระบบนี้ประมาณเดือนมีนาคมปี 2554
 
         ปัจจุบันประเทศไทย มีหลายแห่งนิยมการสอบแบบ Walk-In Exam ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ และทำให้นักศึกษามีเวลาไปทบทวนความรู้ หรือทำกิจกรรมอย่างอื่นมากยิ่งขึ้น ยิ่งนักศึกษาของมสธ. ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ระบบดังกล่าวเอื้อต่อการเรียนรู้ และประโยชน์ของนักศึกษาอย่างมาก
          ด้านนายทูล ทัดเทียม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม หนึ่งในนักศึกษาที่ได้ทดลองใช้ระบบสอบ Walk-In Exam บอกว่า เป็นครั้งแรกที่ได้สอบโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบที่ง่าย สะดวก ทำให้ได้รับรู้ถึงความสามารถ ในวิชานั้นๆ ว่าเพียงพอที่ตัวเองจะไปสอบหรือไม่ เพราะหากมีความรู้ไม่พร้อม ก็เหมือนกับเป็นการทดสอบก่อนที่จะไปสอบสนามจริง เป็นการทบทวนความรู้ได้อย่างดี
 
         ตอนแรกที่สอบก็กังวลว่าระบบจะยุ่งยากแต่เมื่อได้สอบจริงๆ เป็นระบบที่ใช้ง่ายมาก อ่านโจทย์ ตอบคำถาม และส่งข้อสอบ ส่งเสร็จก็ทราบคะแนนทันที ช่วยลดเวลาได้เยอะ ถ้าสอบไม่ผ่านก็สามารถสอบใหม่ได้ในการสอบปลายภาค ทำให้มีเวลาทบทวนบทเรียนมากขึ้น ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนั้น หากทางมหาวิทยาลัยเรียกเก็บวิชาละ 300-500 บาท ผมว่าไม่ได้มากมายอะไร เมื่อเทียบกับการเวลาที่เหลือที่จะนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ยิ่งเมื่อเราสอบผ่าน เราก็จะได้นำเวลาที่เหลือไปทบทวนวิชาอื่น
          ส่วน น.ส.วรนุช กุณฑลสุรกานต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชา การแพทย์แผนไทย บอกว่า รู้สึกพอใจกับระบบอย่างมาก เพราะเป็นระบบที่ง่าย สะดวก สอบเสร็จรู้ผลทันที ไม่ต้องมานั่งเครียดว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่าน และถ้าสอบไม่ผ่าน ทำให้รู้ว่าองค์ความรู้ที่มีนั้นเพียงพอต่อการสอบหรือไม่ จะได้เตรียมตัวให้พร้อมในการสอบปลายภาคได้อีกครั้ง แต่หากสอบผ่าน จะได้นำเวลาที่เหลือไปอ่านในวิชาอื่นๆ แถมยังทำให้มีเวลาที่เหลือจากการทำงาน เรียน ไปใช้ชีวิตทำอย่างอื่น
          เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เป็นสิ่งที่เหนื่อย แต่เชื่อว่าเมื่อประสบความสำเร็จย่อมเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก การที่มสธ. พยายามพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อเอื้ออำนวยแก่นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่หากมีการเปิดใช้ระบบนี้อย่างสมบูรณ์ อยากให้มีการเปิดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ ด้วย เพราะหากเปิดสอบช่วงวันธรรมดา คนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ก็ต้องลางาน ทำให้มีปัญหา อีกทั้งค่าสมัครสอบอยากให้เก็บ 200 บาท หรือ300 บาท เพื่อจะได้ช่วยคนที่มีฐานะปานกลาง หรือยากจน อีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากนักศึกษาที่ได้ทดลองใช้ระบบสอบ Walk-In Exam
          เวลา เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับนักศึกษาที่ต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ระบบสอบ Walk-In Exam จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่สะดวก ช่วยประหยัดเวลา และเอื้ออำนวยให้กับนักศึกษาเข้ารับการสอบได้ในช่วงเวลาที่พร้อม โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เริ่มแรกเป็นการสอบชุดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และขยายต่อไปสู่ชุดวิชาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยเป็นชุดวิชาที่มีรูปแบบข้อสอบ เป็นแบบเลือกสอบ สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.02-504-7788 หรือ www.stou.ac.th

          ที่มา  : กรุงเทพฯ--24 พ.ย.--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโพสเมื่อ : 24 พ.ย. 53   อ่าน 7860 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มสด.จัดระบบดูแลกลุ่มนศ.เพศที่สามแต่งหญิง-แยกสุขา
28 พ.ค. 55 | อ่าน 4295 ครั้ง
ชี้เรื่องยากใช้ ม.44 เพิ่มศึกษาธิการภาค
07 ธ.ค. 59 | อ่าน 406 ครั้ง
สอศ.เล็งปรับหลักสูตรปทส.ตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด
24 ก.พ. 57 | อ่าน 315 ครั้ง
’ชินวรณ์’เล็งปิด2สถาบันก่อวิวาท
21 ก.พ. 54 | อ่าน 11405 ครั้ง
“หมอกำจร” แจงปิดมอส.เพราะไม่มีคุณภาพ
26 ก.ย. 55 | อ่าน 808 ครั้ง
เร่งทำมาตรฐานวิชาชีพ"ครูอาเซียน
11 ก.ค. 59 | อ่าน 335 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.