Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ราชการแนวหน้า : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการอีกที
      

ราชการแนวหน้า : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการอีกที

          1.คราวก่อนได้บอกเล่าถึงปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการโดยบอกว่ายังปรากฏในกฎหมายอยู่คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 และมาตรา 36 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา23 และมาตรา 30 แต่ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของก.พ.ไม่ได้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นไว้
          2.บัดนี้ ก.พ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการในส่วนราชการที่มีกฎหมายรองรับไว้แล้วโดยให้อ.ก.พ.กระทรวง (รวมอ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวงด้วย) สามารถดำเนินการกำหนดให้มีตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก.พ.กำหนด
          สำหรับส่วนราชการ ซึ่งยังไม่มีกฎหมายรองรับการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง...หมายความรอก่อนนะครับ
          3.อ่านข้อความทั้งหมดแล้ว ก็ยังไม่ชัดแจ้งว่าขณะนี้เป็นส่วนราชการลักษณะใดบ้างที่จะสามารถกำหนดให้มีตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการได้บ้าง คงจะต้องขยายความกันเล็กน้อยว่า ส่วนราชการที่จะสามารถกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการได้นั้น ขณะนี้มีอยู่ 2 กลุ่มดังนี้
          (1)กลุ่มส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรวมส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งหัวหน้าส่วนราชการมีตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง เป็นผู้บังคับบัญชาและรองหัวหน้าส่วนราชการมีตำแหน่ง เป็นนักบริหารระดับสูง
          (2)กลุ่มส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
          4.จำนวนและรูปแบบการบังคับบัญชาตรงนี้ให้ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น
          ส่วนจำนวนตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการนั้นโดยที่งานที่จะต้องปฏิบัติไม่ใช่ภารกิจหลักหรือภารกิจทางวิชาการแต่เป็นภารกิจทั่วไป จึงควรกำหนดได้ไม่เกิน2 ตำแหน่ง หากประสงค์จะกำหนดให้มีจำนวนเกิน2 ตำแหน่งก็ให้อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณจำนวนตำแหน่งแล้วส่งข้อมูลให้ก.พ.พิจารณาหาก ก.พ.เห็นชอบด้วย จึงสามารถพิจารณากำหนดตำแหน่งเพิ่มได้
          5.สำหรับเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ ยังมีอีกหลายประการเช่น ต้องไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น(ต้องนำตำแหน่งว่างที่มีเงินมายุบนั่นเอง)หน้าที่ความรับผิดชอบต้องมีความแตกต่างตลอดจนกรอบจำนวนด้วย
          6.ก็นำมาบอกกล่าวกัน ส่วนราชการที่มีสิทธิก็คงจะได้วางกรอบและแนวคิด พร้อมข้อมูลเตรียมเสนออ.ก.พ.กระทรวงแล้วนะครับแต่สำหรับส่วนราชการที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับก็รอก่อนครับ...เกือบลืม...รายละเอียดติดตามดูจากหนังสือสำนักงานก.พ.ว.14/2554 ครับ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้าโพสเมื่อ : 11 ก.ค. 54   อ่าน 36459 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การกำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
17 มี.ค. 59 | อ่าน 357 ครั้ง
ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุงฯ
15 พ.ย. 59 | อ่าน 780 ครั้ง
จูงใจคนรุ่นใหม่สนใจเรียนเกษตร - บอกกล่าวเล่าขาน
06 ส.ค. 55 | อ่าน 759 ครั้ง
มก.เปิดสถานที่พักพิงแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
21 ต.ค. 54 | อ่าน 114967 ครั้ง
ครม.ไฟเขียวหยุด 4 พ.ค. 5วันรวด "แรงงาน-ฉัตรมงคล"
28 ม.ค. 58 | อ่าน 686 ครั้ง
ส.ค.ศ.ท.ค้านให้ตั๋วครูอัตโนมัติ
29 ก.ค. 57 | อ่าน 441 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.