Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มรส.ชี้ทางร.ร.เล็กเข้มแข็งคัดผอ.เลิศ-ร่วมชุมชน
      

มรส.ชี้ทางร.ร.เล็กเข้มแข็งคัดผอ.เลิศ-ร่วมชุมชน

         รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยรายงานว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนขนาดเล็กโดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล และอ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ในโครงการ LLEN (Local Learning Enrich ment Networks)โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ว่าจากรายงานการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งประเมินใน3ด้านได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ลำดับที่50จากทั้งหมด65ประเทศ โดยที่หน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลการศึกษาของประเทศส่วนใหญ่เชื่อว่า ปัญหาเกิดจากโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนอยู่ประมาณร้อยละ45.82ของโรงเรียนทั้งหมดที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนขนาดเล็กดังนี้ประการแรกสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรและอุปกรณ์ให้โรงเรียนขนาดเล็กโดยไม่ใช้เกณฑ์เดียวกับโรงเรียนทั่วไปแต่ควรให้งบประมาณแบบเป็นธรรม แทนการจัดสรรงบประมาณแบบเท่าเทียม เพื่อหนุนเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาตนเองเป็นกรณีพิเศษภายใต้ความขาดแคลน
          รายงานระบุว่า ประการที่สอง สนับสนุนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งเอาวิชาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความหมายและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียน ส่งผลเมื่อโตขึ้นเขาเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ ประการที่สาม สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กมีผู้บริหารที่มีความสามารถรอบตัว เก่งรอบด้าน ประสานชุมชนได้ เข้าใจการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ประการที่สี่ ส่งเสริมให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ประการสุดท้าย ควรมีการถอดบทเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการว่ามีแรงบันดาลใจและก้าวผ่านอุปสรรคปัญหามาได้อย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือใครบ้าง คนเหล่านี้มาสนับสนุนโรงเรียนอย่างไร ตลอดจนบทบาทของชุมชนรอบข้างที่มีต่อโรงเรียน
          ผลการวิจัยยังพบว่าวิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงคือการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นครูการพัฒนาครูเหล่านี้ให้เป็นครูที่สอนดี และการจัดระบบบริหารเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดี

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 54   อ่าน 20222 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มอส.เผยรายชื่อน.ศ.รับปริญญา
30 พ.ย. 55 | อ่าน 880 ครั้ง
ก.ค.ศ.เล็งแก้กม.เงินเดือนรับเกณฑ์คัดผอ.ร.ร.ใหม่ เลือกรับเงิน "ประจำตำแหน่ง-วิทยฐานะ" ทางเดียว
08 ก.ย. 59 | อ่าน 285 ครั้ง
สพฐ.เป็นปลื้มเดือนเดียวทำสำเร็จลดยอดเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
24 ส.ค. 58 | อ่าน 496 ครั้ง
กําหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจําปีการศึกษา 2557
24 ต.ค. 56 | อ่าน 655 ครั้ง
เข้มคุณภาพครูประเมินทุก 3 ปี สอบตก 2 ครั้งชวดเงิน ครั้งที่ 3 มีสิทธิให้ออก
04 ก.ค. 57 | อ่าน 1069 ครั้ง
กรองเข้มคัดเลือกครูรับเข็มคุรุสดุดีปี 59
20 มิ.ย. 59 | อ่าน 352 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.