Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดตำรา ยาแก้หื่น ข้าราชการไทยปัจจุบันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทย ยังเกิดขึ้นอยู่ในทุกวงการ สิทธิหญิงไทยถึงแม้ทุกวันนี้จะปรับเปลี่ยนจนมาเท่าเทียมผู้ชายแล้วก็ตาม แต่สถิติเหตุฆ่า-ข่มขืนยังไม่มีทีท่าลดลง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมากมายไม่เว้นแต่ละวัน...

ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ หรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระถึงลักษณะพฤติการณ์ที่เข้าข่ายทำผิด 5 ข้อ คือ การกระทำการด้วยการสัมผัสทางกาย การกระทำการด้วยวาจาส่อในทางเพศ การกระทำการด้วยกิริยาที่ส่อในทางเพศ เช่น ลวนลามทางสายตา การสื่อสารใดๆ ที่ส่อในทางเพศ และการแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อในทางเพศ ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งบรรจุข้าราชการตามลำดับขั้น โดยผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเป็นคู่กรณี แต่ต้องมีหนังสือร้องเรียน และพยานหลักฐานในการร้องเรียนด้วย

โดยกฎ ก.พ.ฉบับดังกล่าว จะเอาผิดข้าราชการที่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ แต่ไม่ถือเป็นความผิดร้ายแรง เว้นแต่การกระทำที่เข้าข่ายความผิดร้ายแรง ตามมาตรา 85 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ที่ระบุไว้ว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ประเด็นดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาได้ถูก ทางหรือไม่ ไทยรัฐออนไลน์ ได้ติดต่อไปยังตัวแทนกลุ่มสตรีต่างๆ เพื่อสอบถามความเห็น โดยนางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวเห็นด้วยกับกฎดังกล่าว เพราะถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยป้องปราม ไม่ให้ข้าราชการที่กระทำผิดได้ แต่จะต้องมีบทลงโทษทางวินัยที่ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้สิทธิและความเป็นธรรมทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ที่ถูกกระทำ ด้วย เพื่อแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศในประเทศไทย ซึ่งช่วยให้ผู้ที่คิดจะกระทำผิด หวาดระแวงและรู้สึกกลัวในการทำผิด

ทั้ง นี้ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี ยังกล่าวถึงบทลงโทษข้าราชการกระทำผิด ว่า บทลงโทษทางวินัยนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความผิดที่เกิดขึ้น หากจะระบุลงไปคงไม่ได้ เพราะต้องดูที่พยานหลักฐานและความจริง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม

สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง -  หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง

ส่วน นางลีน่า จังจรรจา ประธานมูลนิธิลีน่า จัง ในฐานะทนายความคนยาก ผู้เคยให้ความช่วยเหลือสตรีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ว่า ข้าราชการผู้มีอำนาจมักจะข่มเหงข้าราชการชั้นผู้น้อยโดยเฉพาะผู้หญิง และข้าราชการชั้นผู้น้อยเอง ก็ไม่กล้าไปฟ้องร้องดำเนินคดี เพราะหากเป็นข่าวขึ้นมา จะมีผลกระทบครอบครัวและการดำเนินชีวิต แต่ส่วนตัวเห็นด้วยกับกฎดังกล่าว เนื่องจากจะช่วยคุ้มครองสิทธิข้าราชการผู้หญิงได้ แม้ในปัจจุบันจะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถเอาผิดผู้กระทำหรือช่วยเหลือผู้หญิงได้อย่างจริงจัง ทั้งนี้จึงเห็นว่า การมีกฎดังกล่าวดีกว่าไม่มี เพราะเจตนาคือต้องการทำให้ข้าราชการผู้มีอำนาจ ไม่ไปกดขี่ข่มเหงรังแกข้าราชการหญิง

สำหรับแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา เรื่องนี้อย่างจริงจัง นางลีน่า แนะนำว่า ตนอยากให้ผู้หญิง กล้าในสิ่งที่ควรทำ โดยใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ แต่ไม่ใช่ไปแย่งสามีคนอื่น ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า วัฒนธรรมของไทย ผู้หญิงจะถูกสั่งสอนให้ผ่านผู้ชายแค่คนเดียว หากต้องไปแจ้งความดำเนินคดี ผู้หญิงจะถูกมองไม่ดีไปตลอดชีวิต ถึงแม้ไม่ได้ยินยอมหรือถูกข่มขืนก็ตาม ผู้หญิงจึงไม่อยากไปแจ้งความ หรือหากแจ้งความไป อาจจะถูกฟ้องกลับในข้อหาเบิกความเท็จได้ เนื่องจากขั้นตอนของศาลจะต้องมีพยานบุคคลเป็นสำคัญ แต่เรื่องนี้ก็ไม่มีใครอยากไปเป็นพยานให้ ดังนั้นผู้หญิงจึงต้องเรียกร้องสิทธิของตัวเอง

ลีน่า จังจรรจา  -  ปู โลกเบี้ยว

ขณะที่นักแสดงสาว ปู โลกเบี้ยว แสดงความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี เหมาะสมกับผู้ที่ถูกกระทำจริง เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกัน เพราะกับบางคนเหมือนตกกระไดพลอยโจน เมื่อเกิดเหตุขึ้นครั้งที่ 1 จะต้องมีครั้งที่ 2 อีก จึงจะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดเหตุซ้ำได้ แต่เรื่องนี้มองว่า ตบมือข้างเดียว อย่างไรก็ไม่ดัง เพราะสมัยนี้หลายคนก็ยอมเพื่อผลประโยชน์ ผู้หญิงจึงต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะไปพึ่งกฎหมาย และอยากเตือนผู้หญิงทุกคนให้ดูแลตัวเองให้ดี หากคิดว่าไม่เหมาะสมหรืออันตราย ก็ต้องหลบเลี่ยง ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้หมดไปนั้น คงเป็นไปไม่ได้ เพราะข้าราชการก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง.


ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 53   อ่าน 20631 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
นักวิชาการตรวจนโยบาย รมว.ศธ.คนใหม่สอดคล้องทิศทางการศึกษา - ไม่ชัดเจนแนวร.ร.ปฏิบัติ
31 ม.ค. 55 | อ่าน 69114 ครั้ง
สทศ.ชงยกเว้นค่าสมัคร-ค่ามัดจำสอบโอเน็ตรอบพิเศษ
17 ก.พ. 54 | อ่าน 11273 ครั้ง
เปิดโบนัส 2557 บริษัทอหังสาฯ-รับเหมา สูงสุด 10 เดือน ที่ไหนบ้าง คลิกดูกัน
10 ธ.ค. 57 | อ่าน 529 ครั้ง
รมช.ศธ.แจงปมจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวะ
12 ต.ค. 53 | อ่าน 10657 ครั้ง
คอลัมน์: กศน.เพื่อนเรียนรู้: กศน.ตั้งครัวชุมชนส่งเสริมโภชนาการชาวมอแกน
25 ม.ค. 55 | อ่าน 74062 ครั้ง
ปลื้มครุศาสตร์จุฬาฯผ่านประเมินระดับดี
01 ก.ย. 54 | อ่าน 80788 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.