Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานีก.ค.ส.: ผลทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.(2)
      

คอลัมน์: สถานีก.ค.ส.: ผลทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.(2)

          ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

          ในสัปดาห์ที่แล้ว ได้นำเสนอบทความเรื่อง ปรับเงินเดือน 8%เบิกจ่ายต่อเนื่องจากเป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจ เพื่อคลายข้อสงสัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบในสัปดาห์นี้ จึงเป็นการนำเสนอผลทางวินัยกรณีการไม่ปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ.ให้ทราบต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 ที่ได้เสนอให้ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติก.ค.ศ.ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจไปยังส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษาไปแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/0207 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ การรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2551
          กรณีการไม่ปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ./อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการอาจเกิดผลในทางวินัย ได้ดังนี้
          1.กรณีเป็นความผิดวินัย หรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 โดยมีพฤติการณ์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้  เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
          2.กรณีเป็นความผิดวินัย หรือวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 ถ้ามีพฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประมาทเลินเล่อ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
          3.เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2547 (ป.ป.ช.) อันเป็นพฤติการณ์มีเจตนาช่วยเหลือผู้อื่นโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำ ซึ่งหาก ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท.ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  หน่วยงานการศึกษา
          4.กรณีเป็นความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย  หรือหน่วยงานของรัฐ
          5.อาจรับโทษทางอาญา ถ้าศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก เป็นความผิดปรากฏชัดแจ้งและกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรง
          จึงขอแจ้งย้ำให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษาเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติและถือปฏิบัติอันเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัยเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมเป็นไปในทางที่มีวินัยต่อไป และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 54   อ่าน 93735 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผยชื่อหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ครั้งแรก
16 ม.ค. 61 | อ่าน 262 ครั้ง
ชงไทยตั้งสนง.ลูกเสือโลก
24 มิ.ย. 56 | อ่าน 2802 ครั้ง
ทปอ.กลับลำใช้ข้อสอบกลางคัดเด็กปี 62 ต้องเหมาะสม ยัน 1 คน 1 สิทธิ์
19 ธ.ค. 59 | อ่าน 423 ครั้ง
รายงานพิเศษ: อาหารกลางวัน โรงเรียนที่บ้านมะพริกดู่โพนสิม
24 ส.ค. 54 | อ่าน 15382 ครั้ง
ครูเอกชนแห่ลาออกย้ายบรรจุสพฐ. สช.เล็งถกผู้บริหารร.ร.ชงรมต.หาทางแก้ปัญหา
23 ม.ค. 55 | อ่าน 21697 ครั้ง
ขับเคลื่อนหน่วยลูกเสืออาสา กกต.ศธ.จับมือกกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
29 ก.ค. 57 | อ่าน 347 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.