Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


บ่มเทคนิคครูวิทย์ระดับสูง พัฒนาผู้นำโรงเรียนท้องถิ่น
      

บ่มเทคนิคครูวิทย์ระดับสูง พัฒนาผู้นำโรงเรียนท้องถิ่น

          คอลัมน์ รายงานพิเศษ

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครูกลุ่มสูง) เพื่อยกระดับครูผู้สอนที่ผ่านการประเมินศักยภาพจากกระทรวงศึกษาธิการในระดับสูง ให้สามารถเป็นครูผู้นำในการขยายผลสู่โรงเรียนระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดอบรมครูที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของ สพฐ. ในกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) หลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา ศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเร็วๆ นี้

          โดยการอบรมที่ภาคอีสานตอนล่างที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาครูผู้นำทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเชื่อมั่นในการขยายผลสู่ครูโรงเรียนระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เนื้อหาและกิจกรรมในการอบรม อาทิ แผนที่ดาวและการใช้โปรแกรม Stellarium เพื่ออธิบายการใช้งานของแผนที่ดาวในการบอกตำแหน่งกลุ่มดาวที่สนใจและเวลาขึ้นตกของดวงอาทิตย์ การใช้สื่อดิจิตอลประกอบการเรียนการสอนดาราศาสตร์ ทดลองและอธิบายลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดินในท้องถิ่น วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดินในท้องถิ่น วิเคราะห์องค์ประกอบของเนื้อดิน เพื่อระบุชนิดและประเภทของหินหรือแร่ที่เป็นวัตถุต้นกำเนิดดิน สถานีตรวจอากาศพื้นฐาน

          ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถสร้างหรือออกแบบเครื่องมือการตรวจอากาศพื้นฐานได้ เพื่ออธิบายหลักการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ทำนายการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงครั้งต่อไป การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อธิบายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมได้ เป็นต้น

          ครูภัณฑา ไชยเดชะ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ บอกว่า ประทับใจกิจกรรมสำรวจดิน เพราะจูงใจให้เด็กสนใจเรียนได้ การอบรมครั้งนี้ได้เพิ่มพูนความรู้ในเนื้อหาและเทคนิคการสอน หลังจากนี้ไปจะนำความรู้และกิจกรรมที่ได้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และขยายผลแก่ครูท่านอื่นๆ ในโรงเรียน

          ครูชะนะชัย จันทร์วัติ โรงเรียนบ้านดอนก่อ จ.อุบลราชธานี ชอบเนื้อหาเรื่องลมฟ้าอากาศ เพราะมีกิจกรรมผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดมาก กลับไปจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปผลิตสื่อการสอน และค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึ้น

          ครูปราณี แก้วพวง โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จ.ยโสธร บอกว่า กิจกรรมในการอบรม เป็น การเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงมีกระบวนการกลุ่ม สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริง

          ครูจุฬาลักษณ์ ไตรยวงค์ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จ.มุกดาหาร เล่าว่า ประทับใจการประดิษฐ์เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาอย่างง่าย เพราะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และสนุกสนานกับการเรียนรู้

          คาดหวังว่าการอบรมกิจกรรมการเรียนการสอน จะเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในการบริหารและจัดการศึกษาให้ได้ถึงขีดสูงสุด

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosodโพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 54   อ่าน 98811 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชี้อัตรากำลังศธ.ต้องสอดคล้องภารกิจ ชินวรณ์เร่งทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาหน่วยงาน
03 ธ.ค. 53 | อ่าน 14780 ครั้ง
ปลัด ศธ.ดึงทุกฝ่ายร่างปฏิรูปการศึกษา10ปี เตือนอย่าวิ่งตามชาติอื่น-แนะดูรากเหง้าพัฒนาให้ถูกจุด
20 มิ.ย. 57 | อ่าน 600 ครั้ง
สพฐ.เผยเหตุอบรม ผลิตสื่อหนังสั้น ต่อยอดองค์ความรู้เป็นตัวแทนชาติ
09 ม.ค. 56 | อ่าน 1015 ครั้ง
สกอ.เผย 5 มหาวิทยาลัยโดนร้องเรียนเปิดหลักสูตรป.เอกไร้มาตรฐาน
10 ก.ย. 58 | อ่าน 668 ครั้ง
ตรวจผลสอบ O-NET
16 มี.ค. 56 | อ่าน 3924 ครั้ง
ยกเว้นเกณฑ์เทียบหน่วยกิต มอส.ชงกฤษฎีกาอนุมัติปริญญาย้อนหลัง
21 พ.ย. 55 | อ่าน 1167 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.