Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ.จับมือมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์...ปั้นชาวนารุ่นใหม่กอบกู้เศรษฐกิจประเทศ
      

สอศ.จับมือมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์...ปั้นชาวนารุ่นใหม่กอบกู้เศรษฐกิจประเทศ

          ข้าว ถือเป็นพืชหลักทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยในทุกปี ข้าว สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก และสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก รวมทั้งช่วยกอบกู้และพยุงเศรษฐกิจของประเทศในช่วงวิกฤติได้อีกด้วย ดังนั้นเพื่ออนาคตของประเทศ ทุกคนจึงต้องร่วมกันสร้างอนาคตของข้าวไทยให้ดีขึ้น และสร้างอาชีพเกษตรกรให้เป็นที่ดึงดูดใจของคนรุ่นใหม่
          โดยเมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีข้าว ซึ่งเริ่มตั้งแต่การผลิต แปรรูป และการค้าขาย ให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาข้าวไทยให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นแก่ประเทศ
          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านได้มีการพัฒนาศักยภาพเรื่องข้าวเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญของประเทศดังนั้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาข้าวไทย จึงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันส่งเสริมการผลิต และพัฒนาชาวไทยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพให้คงความเป็นผู้นำในเรื่องข้าวอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
          ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันพลเมืองโลกมีทั้งสิ้น6,700 ล้านคน ความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 417.7 ล้านตัน ประเทศที่บริโภคข้าวมากที่สุดในโลก ได้แก่ประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาข้าวไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านเทคโนโลยีข้าวให้มี ศักยภาพในการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
          มูลนิธิข้าวไทยฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุน สอศ. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องข้าว และชาวนาในรูปแบบต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อสร้างและพัฒนาชาวนาไทยรุ่นใหม่ในอนาคตให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตดร.สุเมธ กล่าวด้าน ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปี แต่น่าเสียดายที่เด็กไทยยังให้ความสำคัญกับการเรียนเกษตรน้อยมาก ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขนักเรียนที่เลือกเรียนต่อสายอาชีวศึกษา โดยจะเลือกเรียนสายอุตสาหกรรมร้อยละ63 เลือกเรียนสายพาณิชยกรรมและคหกรรมร้อยละ 33 แต่เลือกเรียนสายเกษตรเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องกระตุ้นให้เด็กไทยหันมาสนใจเรียนทางด้านนี้มากขึ้น
          เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะดำเนินการระยะเวลา 5 ปี โดย สอศ.จะกำหนดแผนพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัด สอศ.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวนอกจากนี้จะจัดกิจกรรมค่ายข้าวอนุชนชาวนาไทย(Young Farmer' Rice Camps)ภาคละ 1 แห่ง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยมีความรู้เรื่องข้าว รู้ซึ้งถึงความสำคัญ และวิถีชีวิตของการทำนาในยุคใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการสร้างชาวนารุ่นใหม่ ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องของข้าวให้ทันสมัยยิ่งขึ้นไป
          คนไทยทุกคนควรจะมีความรู้ และให้ความสนใจในเรื่องข้าวมากขึ้น ทั้งในด้านบทบาทของข้าวต่อวิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งในกระบวนการผลิตของชาวนา ซึ่งเราต้องเร่งเรียกร้องให้คนไทยหันกลับมาทำความรู้จักกับวัฒนธรรมข้าว เลือกสรรอนุรักษ์ บูรณาการความรู้เรื่องข้าว เพื่อเผยแพร่และสร้างการทำนาให้เป็นอาชีพที่ดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจให้ได้ ดร.ศศิธารา กล่าว...ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ หันมาเลือกเรียนต่อทางด้านเกษตรกรรมมากขึ้น อีกทั้งจะเป็นการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยไม่แพ้กับประเทศอื่น

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐโพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 54   อ่าน 112818 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เร่งบรรจุเนื้อหาแท็บเล็ตป.2
08 ต.ค. 55 | อ่าน 746 ครั้ง
’ศักดา’ห่วงวิทยาลัยไม่ชำนาญซื้อของ
01 พ.ค. 55 | อ่าน 1054 ครั้ง
สพฐ.เปิดแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์คัดเป็นตัวแทนไทยสู่โอลิมปิกที่รัสเซีย
24 มิ.ย. 57 | อ่าน 275 ครั้ง
ตั้งเป้าก้าวกระโดดผลประเมินพิซ่ายกระดับแต่ละวิชาให้กับ นร.ชั้น ม.1-ม.3 ก่อน
28 ม.ค. 57 | อ่าน 254 ครั้ง
สพฐ.สรุป"ตกซ้ำชั้น"แค่ป.1-3 ถ้ายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกขยายไปถึงป.4-6/ระดับมัธยมให้เรีย
04 พ.ย. 56 | อ่าน 286 ครั้ง
ชงคุรุสภาออกตั๋วครูภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
16 พ.ค. 59 | อ่าน 190 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.