Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครูเฮ-กฤษฎีกาตีความไม่ขัด เดินหน้าจ่าย’เงินเดือน’8%
      

ครูเฮ-กฤษฎีกาตีความไม่ขัด เดินหน้าจ่าย'เงินเดือน'8%

          'ชินวรณ์'ยันจ่ายเงินเดือนครู 8 เปอร์เซ็นต์ไร้ปัญหา เคลียร์'รมว.คลัง-อธิบดีกรมบัญชีกลาง'แล้ว ชี้แค่ขัดข้องทางเทคนิค สั่ง'เลขาฯ ก.ค.ศ.'แจงครูทั่วประเทศเบิกได้ตามปกติ
          ความคืบหน้ากรณีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง สั่งชะลอการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกไปก่อน เนื่องจากมีการทักท้วงในที่ประชุมคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) ว่าการขึ้นเงินเดือนครู 8%ถูกต้องหรือไม่ เพราะไม่ผ่านการพิจารณาของ กงช.นั้น นายชินวรณ์ บุณยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ยืนยันว่าเป็นการเข้าใจผิด โดยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ว่า เป็นความเข้าใจผิดในกระบวนการเชิงเทคนิคที่ทางกรมบัญชีกลางได้ทำหนังสือด่วนที่สุดกค.0406.5/15330 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม2554 ถึงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อชะลอการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8% ซึ่งตนได้หารือกับนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว
          ทางอธิบดีกรมบัญชีกลางตอบยืนยันว่ากรมบัญชีกลางได้เข้าใจในกระบวนการ และจะได้หารือในส่วนของกรมบัญชีกลางต่อไปแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชะลอการขึ้นเงินเดือนหรือการเรียกเงินเดือนคืนแต่อย่างใด กรณีหนังสือคำสั่งของกรมบัญชีกลางที่สั่งชะลอ ได้ดึงออกจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางแล้วเพื่อให้เพื่อนครูได้เข้าใจอย่างไรก็ตาม นายรังสรรค์ยืนยันว่าการเบิกจ่ายเงินเดือนครูในส่วนของ 8% สามารถดำเนินการได้ตามปกติในเดือนถัดไปต่อไปได้ไม่ได้ชะลอและเรียกเงินคืนแต่อย่างใด นายชินวรณ์กล่าว และว่า เมื่อได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว ตนได้ลงบันทึกผลการหารือไปในหนังสือของกรมบัญชีกลางว่าการเบิกจ่ายเงินเดือนครูให้ดำเนินการต่อไปตามพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ส่วนรายละเอียดที่ขัดข้องทางเทคนิค จะมอบให้เลขาธิการก.ค.ศ.ประสานงานกับกรมบัญชีกลางและให้ทำความเข้าใจกับครู รวมทั้งทำหนังสือยืนยันไปยังหน่วยงานต่างๆ ของ ศธ.ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนครูตามปกติ
          นายชินวรณ์กล่าวว่า ที่กรมบัญชีกลางระบุว่าจะต้องหารือเรื่องนี้กับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตีความการปรับขึ้นเงินเดือนนั้นคงไม่ต้องตีความอะไรแล้ว เพียงแต่ว่ากรณีเงินเดือนข้าราชการครู ได้มีข้อสังเกตว่าเงินเดือน เงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้บัญญัติไว้ในมาตรา6 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ว่าการปรับเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน เพียงแต่ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 กำหนดไว้ว่าการดำเนินการเงินเดือน เงินวิทยฐานะให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)กำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตนได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว ส่วนกรณีที่กงช.ระบุว่าเรื่องนี้ไม่ผ่าน กงช.นั้น เป็นการแสดงความคิดเห็นมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วและทาง ศธ.ได้ทำหนังสือชี้แจงผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีนานแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้เพราะเป็นปัญหาเชิงเทคนิคเท่านั้น
          วันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เชิญกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารือก่อนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรดำเนินการปรับเงินเดือนได้ แต่มีความขัดข้องทางเทคนิคที่มีหนังสือกรมบัญกลางเพิ่งออกมาวันที่ 31 พฤษภาคม นายชินวรณ์กล่าว
          ด้านนายกรณ์กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เพราะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบกลับมาแล้วว่าเป็นอำนาจการพิจารณาของก.ค.ศ.ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนจากการได้รับเงินเดือนระบบขั้นเงินเดือนเป็นระบบเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ซึ่งเป็นอำนาจของก.ค.ศ.ที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อให้ครูได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่ ครม.มีมติให้ปรับเงินเดือน รายละเอียดให้สอบถามที่กรมบัญชีกลาง เพราะได้สั่งการไปแล้วว่า ให้ดูการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ให้สะดุด
          นายรังสรรค์กล่าวว่า กงช.ได้เสนอครม.พิจารณาในภาพรวม ซึ่ง ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 อนุมัติงบประมาณ 13,000 ล้านบาท สำหรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งข้าราชการประจำข้าราชการการเมือง ทุกประเภท ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานองค์กรของรัฐ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 โดยปรับเงินเดือน 5% และหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนคือ ให้ปรับหลังจากเลื่อนขั้นเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2554 ก่อน ซึ่งถือปฏิบัติเหมือนกัน
          นายรังสรรค์กล่าวว่า สำหรับการปรับเงินเดือนครู ประมาณ 8% ในวันที่ 31 มีนาคม2554 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาปรับตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ.มีคำสั่งนั้น มีสถานศึกษาหลายแห่งเบิกจ่ายเงินเดือนที่ปรับและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยปรับเงินเดือนดังกล่าวจะปรับเงินเดือนประมาณ 8% ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ก่อน และเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบระยะเวลาปกติช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้น ก็ปรับเงินเดือนอีก 5% ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีเบิกจ่ายเงินเดือนครูตามคำสั่งไปแล้ว
          สำหรับกรณีที่มีประเด็นว่าให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินนั้น เนื่องจากมีข้อสังเกตจาก กงช. จึงได้หารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งขณะนี้ทางนายอัชพร จารุจินดาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำหนังสือแจ้งมาว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วว่าการปรับเงินเดือนครูนั้นเป็นอำนาจตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงสามารถเบิกเงินเดือนครูตามที่มีคำสั่งปรับอัตราได้ สำหรับการขอใช้เงินงบประมาณก็จะมีกระบวนการกำหนดไว้อยู่แล้ว นายรังสรรค์กล่าว
          ด้านนางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการก.ค.ศ.กล่าวว่า ในวันที่ 7 มิถุนายน ตนจะทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานราชการของศธ.เพื่อทำความเข้าใจเรื่องที่กรมบัญชีกลางระบุว่าจะชะลอการเบิกจ่ายเงินเดือน 8% ว่ายังเดินหน้าเบิกจ่ายเงินเดือนตามปกติ ไม่ได้มีการชะลอ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูได้เข้าใจในเรื่องนี้
          ด้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถามเรื่องนี้จากนายกรณ์และนายชินวรณ์แล้ว ได้รับการยืนยันว่าไม่มีปัญหาและเข้าใจตรงกัน โดยนายกรณ์ได้ทำความเข้าใจกับกรมบัญชีกลางแล้ว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 54   อ่าน 30304 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เสียงสะท้อนถึงคนไทย
12 ก.ย. 59 | อ่าน 379 ครั้ง
สพฐ.ขายซองประกวดราคาแท็บเล็ตใหม่ เปิดให้ซื้อ 3-11 มี.ค.57 เฉพาะ ป.1โซน1-2
03 มี.ค. 57 | อ่าน 401 ครั้ง
ก.ค.ศ.ตัดโอนตำแหน่ง-เงินเดือนครูช่วยราชการอนุมัติผอ.-ครู-ศน.’ชช.’-รองเขตฯชำนาญพิเศษ
19 พ.ย. 53 | อ่าน 12750 ครั้ง
สมศ.ประเมินรอบ4มี 5ระดับคุณภาพ
22 ส.ค. 60 | อ่าน 448 ครั้ง
หวั่นรวม วท.ทำ “กระทรวงอุดม” สะดุด
19 พ.ค. 61 | อ่าน 257 ครั้ง
ศธ.ชงครม.ออกสลากการกุศล 1,000 ล้าน พัฒนาการศึกษาคนพิการ
27 ธ.ค. 53 | อ่าน 8530 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.