Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สถานี ก.ค.ศ.: บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

          เตรียมลุ้นผลประชาพิจารณ์ศึกษาความเป็นไปได้ในการมีวิทยฐานะ
          การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ นั้นได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งครู ซึ่งทำหน้าที่การสอนในสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งทำหน้าที่บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทำหน้าที่บริหารการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งทำหน้าที่นิเทศเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งทำหน้าที่ช่วยอำนวยการเกี่ยวกับงานอื่นๆ เช่น การเงิน พัสดุ บุคลากร แผนงานโครงการ เป็นต้น
          อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เช่น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทเดียวที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และถูกมองว่าเป็นกลุ่มตำแหน่งมีความก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ทัดเทียมตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจัดเป็นวิชาชีพควบคุม เช่น ตำแหน่งครู ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานได้ถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามระดับวิทยฐานะ เช่น 3,500 บาท ในระดับชำนาญการ 5,600 บาท ในระดับชำนาญการพิเศษ และ 9,900 บาท ระดับเชี่ยวชาญ และ13,000 บาท ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในขณะที่ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) แม้จะมีตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ แต่ไม่จัดว่าเป็นตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง และไม่จัดเป็นวิชาชีพควบคุมจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ
          ก.ค.ศ.ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการศึกษาปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และมีมติเห็นชอบให้ตั้งอ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีข้าราชการในสายงานลักษณะเดียวกัน และหาแนวทางการพัฒนาระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต่อไป

          --มติชน ฉบับวันที่ 30 ส.ค. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 53   อ่าน 21298 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ดีเดย์1ต.ค.! ‘ครู’เลิกงานธุรการ เตรียม3พันล.จ้างภารโรงแทน สำรวจ-ซ่อม‘บ้านพัก’แก้ย้ายถิ่น
22 ส.ค. 61 | อ่าน 265 ครั้ง
ร่วมประชารัฐผุดสถาบันสุนัขนำทางคนตาบอด
17 ก.ย. 60 | อ่าน 312 ครั้ง
สพฐ.-สสวท.เร่งยกระดับคะแนนพิซ่า
10 ก.พ. 57 | อ่าน 382 ครั้ง
ย้ำเงิน 8% ได้เฉพาะสายสอน
15 ธ.ค. 57 | อ่าน 532 ครั้ง
ก.พ.อ.ชงครม.ขอ7.6หมื่นล.ยก’มาตรฐาน-บุคลากร’52มหา’ลัยใหม่ เล็งขอเพิ่ม2.3พันล.ขึ้นงด
21 ต.ค. 56 | อ่าน 599 ครั้ง
สช.ช่วยเหลือ รร.เอกชน ที่ประสบอุทกภัย
25 พ.ย. 54 | อ่าน 95890 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.