Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สถานี ก.ค.ศ.: บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

          เตรียมลุ้นผลประชาพิจารณ์ศึกษาความเป็นไปได้ในการมีวิทยฐานะ
          การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ นั้นได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งครู ซึ่งทำหน้าที่การสอนในสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งทำหน้าที่บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งทำหน้าที่บริหารการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งทำหน้าที่นิเทศเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งทำหน้าที่ช่วยอำนวยการเกี่ยวกับงานอื่นๆ เช่น การเงิน พัสดุ บุคลากร แผนงานโครงการ เป็นต้น
          อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีชื่อตำแหน่งเช่นเดียวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เช่น ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร นักวิชาการศึกษา ฯลฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทเดียวที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และถูกมองว่าเป็นกลุ่มตำแหน่งมีความก้าวหน้าในวิชาชีพไม่ทัดเทียมตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจัดเป็นวิชาชีพควบคุม เช่น ตำแหน่งครู ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานได้ถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามระดับวิทยฐานะ เช่น 3,500 บาท ในระดับชำนาญการ 5,600 บาท ในระดับชำนาญการพิเศษ และ 9,900 บาท ระดับเชี่ยวชาญ และ13,000 บาท ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในขณะที่ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) แม้จะมีตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ แต่ไม่จัดว่าเป็นตำแหน่งที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่ง และไม่จัดเป็นวิชาชีพควบคุมจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ
          ก.ค.ศ.ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 จึงมีมติเห็นชอบให้มีการศึกษาปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และมีมติเห็นชอบให้ตั้งอ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีข้าราชการในสายงานลักษณะเดียวกัน และหาแนวทางการพัฒนาระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต่อไป

          --มติชน ฉบับวันที่ 30 ส.ค. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 53   อ่าน 21279 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คัด 7 ร.ร.ชายแดนใต้เรียนกับมาเลย์พัฒนาศูนย์ไอซีทีภาษาอาเซียน
18 มิ.ย. 57 | อ่าน 415 ครั้ง
หลากความเห็น "โครงสร้างใหม่ ศธ."
06 พ.ย. 58 | อ่าน 570 ครั้ง
20ธ.ค.สรุปอนาคตมอส.
13 ธ.ค. 54 | อ่าน 53696 ครั้ง
มรภ.สงขลาตั้งหอดูดาว
15 มี.ค. 55 | อ่าน 10998 ครั้ง
สพฐ.มีหนังสือให้เขตพื้นที่ฯ สำเนาประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือก ไปยังสพฐ.
25 ก.พ. 58 | อ่าน 441 ครั้ง
เริ่มต้นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ บิ๊กเซอร์ไพรส์คุณครู’โทนี แบลร์’
17 ม.ค. 55 | อ่าน 78014 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.