Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: ชีพจรครู: เดินเครื่อง’ครูพันธุ์ใหม่’
      

คอลัมน์: ชีพจรครู: เดินเครื่อง'ครูพันธุ์ใหม่'

          แม้โครงการหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท6 ปี ที่มาจากแนวคิดของนายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะคลอดไม่ทันปีการศึกษา 2554 อันเนื่องจากความไม่พร้อมของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันฝ่ายผลิตครูซึ่งเป็นผลพวงมาจากหลักเกณฑ์การเปิดหลักสูตรมีความเข้มข้นมากเกินไป แม้จะพยายามปรับแก้เกณฑ์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ทันการณ์นั้น
          กระนั้น ก็ยังมีข่าวดีสำหรับนิสิตนักศึกษาที่หวังจะจบออกไปเป็นแม่พิมพ์ของชาติ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ มีมติยืนยันจะกลับไปผลิตครูหลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร4+1 ตามแผนเดิมที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ ในเดือนมิถุนายน 2554 นี้
          โดยจะผลิตนิสิตนักศึกษาครูทั้งสิ้น6,200 คน แบ่งเป็นหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี จำนวน 3,700 คน จำแนกเป็น รับผู้จบม.6 เข้าศึกษาโดยได้รับทุนการศึกษา และประกันการมีงานทำ จำนวน 1,100 คน,ประกันการมีงานทำอย่างเดียว จำนวน1,600 คน และคัดเลือกจากนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประกันการมีงานทำอย่างเดียวจำนวน 1,000 คน โดยหลักสูตรครู 5 ปีสถาบันฝ่ายผลิตแต่ละแห่งสามารถรับนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกินสาขาละ 30 คน
          ส่วนอีก 2,500 คน จะผลิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหรือป.บัณฑิต (หลักสูตร 4+1 ปี) โดยจะรับผู้จบระดับปริญญาตรีในสาขาที่ขาดแคลนตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)แบ่งเป็นให้ทั้งทุนและประกันการมีงานทำจำนวน 1,300 คน และประกันการมีงานทำอย่างเดียว 1,200 คน โดยสถาบันฝ่ายผลิตแต่ละแห่ง สามารถรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน สาขาละ 100 คน
          สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร ป.บัณฑิต ต้องเป็นสถาบันผลิตครูที่สอนสาขาครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส่วนหลักสูตรป.บัณฑิต ต้องได้รับรองมาตรฐานจากคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับทราบ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) รับรอง และต้องเป็นการจัดการศึกษาในที่ตั้งเท่านั้น รวมถึงต้องจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 3 ภาคเรียนปกติ เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ
          สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนฯหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2554 มีดังนี้จะต้องเป็นผู้จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องเน้นเรื่องการสอบวัดแววความเป็นครูที่จะต้องผ่านเกณฑ์ 30%  เพื่อให้สามารถคัดคนที่มีแววความเป็นครูจริงๆนอกจากนี้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการเรียนในวิชาเอกที่สมัครไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องมีผลการเรียนสะสมในวิชาชีพครูไม่ต่ำกว่า3.00 ตลอดจนผ่านการสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีจิตอาสา และต้องมีการสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่ากับTOEFL ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน โดยจะเน้นผลิตครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษา อย่างไร
          ก็ตาม เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาที่กำหนดเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่รับทุน โดยไม่มีการขอย้ายสถานศึกษาในระหว่างที่ชดใช้ทุนหากไม่ยอมไปปฏิบัติงานสอนตามที่ตกลงไว้ตามเงื่อนไข จะต้องใช้ทุนคืนเป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
          นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและผู้รับทุนโครงการครูพันธุ์ใหม่ บอกว่า เป้าหมายสำคัญของโครงการนี้ ที่ให้ทั้งทุนการศึกษาและประกันการมีงานทำ ก็เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลแม้ว่า สพฐ.จะมีนโยบายในการยุบรวมหรือยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ในสภาพความเป็นจริงไม่สามารถยุบได้ทั้งหมด บางโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ที่ไปไม่ถึง เช่นบนภูเขา หรือตามเกาะต่างๆ ก็ยังมีความจำเป็นต้องคงไว้และครูพันธุ์ใหม่เหล่านี้เองที่จะเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลได้
          นับเป็นข่าวดีของนิสิตนักศึกษาตลอดจนคนวงการศึกษาอีกข่าวหนึ่ง ซึ่งต้องคอยติดตามความคืบหน้าในเดือนมิถุนายนนี้...
          ร่วมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตครู www.dhipaya.co.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 54   อ่าน 34925 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เลิก "ผักชีโรยหน้า" ตรวจ ร.ร.ทุกแห่ง ยันใช้ระบบสุ่มคุณภาพไม่ลด
27 พ.ย. 57 | อ่าน 491 ครั้ง
สพฐ.จัดงบอุดหนุนอนุบาล 3 ขวบเต็มเพดานให้ 5.8 พันโรง กว่า 93 ล้าน ตาม รธน.แล้ว
11 ก.ค. 60 | อ่าน 217 ครั้ง
วันเด็กแห่งชาติ!ศธ.ชูแนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”
05 ม.ค. 60 | อ่าน 754 ครั้ง
คุรุสภาพร้อมยืดเวลารับรองหลักสูตร
17 เม.ย. 55 | อ่าน 4401 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
22 มิ.ย. 59 | อ่าน 426 ครั้ง
ปัดสั่งห้ามรับเด็กเจาะหู-สักเรียนอาชีวะ
25 ก.ย. 57 | อ่าน 401 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.