Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


น.ศ.’ม.มหามกุฏฯ’ร้องศธ.ทบทวนปลดบิ๊กศูนย์ชุมแพ
      

น.ศ.'ม.มหามกุฏฯ'ร้องศธ.ทบทวนปลดบิ๊กศูนย์ชุมแพ

          ปธ.ชมรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษาชุมแพ ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย บุก ศธ. ยื่นหนังสือถึง'ชินวรณ์'ขอความเป็นธรรม กรณีอธิการฯ มมร.สั่งปลดผู้บริหารศูนย์ ออกปริญญาบัตรไม่ถูกต้อง อ้างยังไม่มีการสอบสวน เผยนักศึกษาจะหยุดเรียน1 สัปดาห์ เพื่อรอฟังคำตอบ
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวเมื่อวันที่18 พฤษภาคม ถึงความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่ส่อว่ามีปัญหาการซื้อขายปริญญาว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันเดียวกันนี้ยังไม่มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณา เนื่องจากคณะกรรมการกลางชุดนี้ประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ศธ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องรอผลการศึกษาก่อนว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมในเรื่องใดบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ส่วนเรื่องการปิดศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง หรือศูนย์นอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยต่างๆ ถือเป็นนโยบายของตนที่ต้องการให้ดูแลการเรียนการสอนในศูนย์นอกที่ตั้งให้มีคุณภาพ หากพบว่ามีศูนย์ใดที่เปิดอย่างไม่มีคุณภาพก็ขอให้ปิด ส่วนศูนย์ที่มีคุณภาพยังสามารถเปิดทำการเรียนการสอนต่อไปได้ซึ่งขณะนี้ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้ว
          ด้านนายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. กล่าวว่า ตนจะสั่งการให้ สกอ.ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) และเลขาธิการคุรุสภา เพื่อลงไปดูความคืบหน้าการแก้ปัญหาการซื้อขายใบประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู ที่ มอส.ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ รวมถึงลงไปดูว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่ต้องช่วยกันแก้ไข เนื่องจากขณะนี้มองว่าการแก้ปัญหาเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ ทั้งที่ต้องบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันทำให้สังคมเกิดความสับสน และทำให้เกิดปัญหาความไม่มั่นใจในการแก้ปัญหานี้ ดังนั้น การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังต้องการเร่งรัดการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย ไม่ว่าจะเป็นสกอ. คณะกรรมการควบคุมฯ มอส. ผู้บริหารมอส. รวมไปถึงเรื่องการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
          ที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนมาที่ผม กล่าวหาว่ามอส.มีการซื้อขายปริญญาในสาขาวิชาอื่นๆ ด้วยไม่ได้มีเฉพาะแต่ใบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาผมได้สั่งการให้ สกอ.ลงไปตรวจสอบแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า ขณะเดียวกันในส่วนของการขยายผลการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องสงสัยว่ามีการรับนักศึกษาจำนวนมากผิดปกติ 4-5 แห่ง สกอ.ก็ยังไม่มีรายงานเข้ามา ทั้งที่เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญ แต่เท่าที่ดูกลับพบว่าการทำงานล่าช้ามากจึงอยากเร่ง สกอ.ให้ตรวจสอบ ไม่เช่นนั้นอาจถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติเฉพาะที่ มอส.เท่านั้นนายไชยยศกล่าว และว่า สำหรับเรื่องการปิดศูนย์นอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนื่องจากพบว่าในหลายมหาวิทยาลัยมีปัญหานั้นตนได้มอบหมายให้ สกอ.ไปดูในข้อกฎหมายว่า หากจะทำการปิดศูนย์นอกที่ตั้งทั้งหมด จะสามารถทำได้หรือไม่ และหากต้องการเปิดใหม่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถควบคุมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้แต่หากทางมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยก็อาจจะต้องออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามตาม
          นายสุมนต์ สกลไชย อธิการบดี มอส. กล่าวถึงการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรของ มอส.ว่าเพื่อเป็นหลักประกันว่าหลักสูตรของ มอส.ทุกหลักสูตรมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามที่ สกอ.กำหนด ตนจะเสนอคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานของ มอส.ให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบทานหลักสูตรทั้งหมด ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกหลักสูตรว่ามีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ โดยจะเข้าไปดูทั้งระบบ ทั้งเรื่องการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนว่ามีคุณภาพและคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดหรือไม่
          ที่ผ่านมาแม้ว่าหลักสูตรของ มอส.จะได้รับความเห็นชอบจาก สกอ.ให้เปิดสอนได้ แต่เมื่อสอนไปได้สักระยะก็อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่นเปลี่ยนตัวอาจารย์ประจำหลักสูตร หรือมีอาจารย์ผู้สอนบางคนลาออกไปบ้าง ทำให้มีอาจารย์ผู้สอนไม่ครบตามที่กำหนด จุดนี้ มอส.อาจจะไม่ได้แจ้งให้ สกอ.รับทราบ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้ามาดูแลเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ ยังต้องดูละเอียดลงไปถึงภาคปฏิบัติและขั้นตอนการเรียนการสอนด้วย ซึ่งจะเรียกว่าเป็นการยกเครื่อง มอส.ใหม่อีกครั้งก็ว่าได้ นายสุมนต์กล่าว และว่า หากพบว่ามีเรื่องใดที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ก็จะต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น ถ้าอาจารย์ไม่พอสอน ก็ต้องหามาเพิ่มให้เพียงพอแต่ถ้าไม่ทันจริงๆ เพราะขณะนี้ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ไปแล้ว ก็อาจจะใช้วิธีให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนการสอนอีกทางหนึ่ง
          นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภากล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาวันที่ 19 พฤษภาคม ตนจะนำเรื่องการฟ้องร้องคดีอาญาผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายใบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูใน มอส.เข้าพิจารณา โดยจะเสนอว่าจะฟ้องร้องใครบ้าง ซึ่งตนยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ว่ามีใครบ้าง ส่วนกรณีของบัณฑิตป.บัณฑิตวิชาชีพครู มอส. จำนวนกว่า 100 คนที่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปแล้ว และเพิ่งถูกเพิกถอนไป แต่ยังไม่ยอมมารายงานตัวกับคุรุสภานั้น อาจจะมีการฟ้องร้องในภายหลัง ทั้งนี้ในขณะนี้ทางคุรุสภามีพยานหลักฐานแล้วประมาณ 20 คน ซึ่งเป็นบัณฑิต มอส.
          เลขาธิการคุรุสภากล่าวว่า สำหรับรายชื่อป.บัณฑิตวิชาชีพครู มอส.จำนวน 794 คน ที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ได้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปแล้วนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่คุรุสภาจัดทำรายชื่อเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งอาจต้องใช้เวลา ดังนั้น ระหว่างนี้หากเขตพื้นที่การศึกษาใดกำลังจะบรรจุฐาน (สพฐ.) ซึ่งอาจต้องใช้เวลา ดังนั้น ระหว่างนี้หากเขตพื้นที่การศึกษาใดกำลังจะบรรจุข้าราชการครูผู้ช่วย และถ้ามี ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มอส.สอบบรรจุได้ ก็ให้สอบถามมาที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาว่า บัณฑิตคนดังกล่าวอยู่ในกลุ่มที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่
          ผู้สื่อข่าวถามว่า การฟ้องร้องคดีอาญากับบุคคลใดจะต้องยึดตามผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ สกอ.ที่สั่งให้คุรุสภาฟ้องคดีอาญากับอดีตอธิการบดี มอส.และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ นายองค์กรกล่าวว่า ก็อาจเป็นไปได้ว่าจะมีคนที่ถูกฟ้องร้องมากกว่านี้ได้ แต่ไม่ยืนยันว่าจะฟ้องใครบ้าง
          ด้านนางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 42 กล่าวว่า ขณะนี้ทางเขตพื้นที่ฯยังไม่ได้เรียกผู้ที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยมารายงานตัวเพื่อบรรจุ ดังนั้น ในกรณีที่เป็นบัณฑิต ป.บัณฑิตวิชาชีพครูของ มอส. จึงยังไม่ทราบว่ามีใครสอบครูผู้ช่วยได้บ้าง จะต้องตรวจสอบรายชื่อ หากพบว่ามีบัณฑิต มอส.รวมอยู่ด้วยก็จะสอบถามไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
          วันเดียวกัน ที่ ศธ. นายสุขชัย พงษ์กังสนานันท์ ประธานชมรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษาชุมแพ วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม กรณีอธิการบดีมมร.ออกคำสั่งปลดผู้บริหารศูนย์การศึกษาชุมแพ โดยที่ยังไม่มีการสอบสวนในกรณีการออกปริญญาบัตรให้กับนักศึกษา ทั้งที่ได้เกรดศูนย์ทุกวิชา
          นายสุขชัยกล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ผู้บริหารศูนย์การศึกษาชุมแพชุดเก่ากลับมาบริหารงานเหมือนเดิม จนกว่าจะมีการสอบสวนเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้น และขอให้มีการสอบสวนผู้บริหารศูนย์การศึกษาชุมแพทั้งสองคนที่ถูกกล่าวหาให้เป็นระบบตามหลักการสอบสวน ขอให้ดำเนินการทางวินัยสงฆ์กับพระ 2 รูป ที่แอบเอาฐานข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจากศูนย์การศึกษาชุมแพ เพราะไม่ใช่วินัยสงฆ์ที่จะลักทรัพย์ของผู้อื่นยามวิกาลทั้งนี้ นักศึกษาจะรอฟังผลข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยระหว่างรอจะหยุดเรียนโดยสิ้นเชิง และหากผลไม่เป็นที่พอใจ นักศึกษาจะรวมตัวกันเข้าพบอุปนายกสภา มมร. รัฐมนตรีว่าการ ศธ. และนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมต่อไป

          --มติชน ฉบับวันที่ 20 พ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 54   อ่าน 29635 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ผู้สอบได้บุกศธ.จี้เรียกบรรจุครู
14 พ.ย. 57 | อ่าน 637 ครั้ง
รมว.ศธ.ย้ำผู้บริหาร คุมงบประมาณไม่ให้รั่วไหล ชี้สังคมจับตาได้งบเยอะแต่คุณภาพต่ำ
21 พ.ค. 58 | อ่าน 374 ครั้ง
แนะรณรงค์โรงเรียนจัดสอบอัตนัย
02 มี.ค. 59 | อ่าน 510 ครั้ง
สอบขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย2.3หมื่นสพป.อุบลฯ1,378-ตาก944รายสพฐ.เร่งบรรจุอัตราเกษียณ4พัน
31 พ.ค. 54 | อ่าน 49395 ครั้ง
สภาคณาจารย์ 4 ฝ่าย ยัน ไม่รับร่างบริหารบุคคล สกอ. ส่อปัญหาธรรมาภิบาล
09 ก.พ. 59 | อ่าน 625 ครั้ง
จับตาสพฐ.ปูพรมพีอาร์ฝ่าแนวต้านม.44ปฏิรูปการศึกษา
29 เม.ย. 59 | อ่าน 630 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.