Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สวนดุสิตโพล ชี้ ครูส่วนใหญ่ อยากให้ แก้ไขกฎหมายเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง /เปลี่ยนตำแหน่ง /ย้าย โอนจากที่สำนักงา นก.ค.ศ. กำลังจะมีการจัดประชุมเพื่อจัดทำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....ขึ้นระหว่างวันที่11-13 พฤษภาคม 54 ณ รร.ปริ้นซ์พาเลซ เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าว  ได้มีการบังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้ว และได้มีการปรับปรุงแก้ไขรวม3 ฉบับแต่ปรากฏว่ายังไม่สมบูรณ์  ไม่สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ทางก.ค.ศ.จึงเห็นสมควรว่าควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องนี้ขึ้นมา                
          
สำนัก งาน ก.ค.ศ. ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อกรณีดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 452 คน  ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2554  สรุปผลได้ดังนี้

 

กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ควรแก้ไข

 

 

อันดับ 1การบรรจุ แต่งตั้ง /เปลี่ยนตำแหน่ง /ย้าย โอน30.16%  เพราะ เนื้อหารายละเอียดของพ.ร.บ.ยังขาดความชัดเจน ไม่ครอบคลุม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ระบุไว้ ฯลฯ

 

 

วิธีการแก้ไข คือ ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเนื้อหากฎหมายให้สอดคล้อง กับภาวการณ์ปัจจุบัน มีกระบวนการตัดสินที่ยุติธรรม ฯลฯ
 

อันดับ 2 การคัดลอก ลอกเลียนผลงาน /วิทยฐานะ23.24%เพราะ เกณฑ์ในการพิจารณาและแนวทางการกำหนดโทษยังขาดความชัดเจน ,การละทิ้งงานในหน้าที่ มุ่งแต่การทำผลงานทางวิชาการ ฯลฯ

 

วิธีการแก้ไข คือ มีเกณฑ์ในการประเมินที่เหมาะสม พิจารณาจากคุณภาพ การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์ ฯลฯ

 

 

อันดับ 3 เงินเดือน ค่าตอบแทน 18.30%  เพราะ เงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ
วิธีการแก้ไข คือ ปรับโครงสร้างเงินเดือน ดูแลเรื่องสวัสดิการ ค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างเหมาะสม


อันดับ 4 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 17.87% เพราะ คุณสมบัติ ที่มาในการดำรงตำแหน่งไม่เหมาะสม ,ถูกแทรกแซงจากกลุ่มการเมือง ฯลฯ
วิธีการแก้ไข คือ การกำหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณาที่เหมาะสม ยุติธรรม ทุกฝ่ายให้การยอมรับ ฯลฯ


อันดับ 5 วินัย การรักษาวินัย 10.43%   เพราะ ที่ผ่านมายังคงพบเห็นพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสมมีมากขึ้น การเลือกปฏิบัติ แบ่งพรรคแบ่งพวก ฯลฯ
วิธีการแก้ไข คือ การดูแลอย่างเข้มงวด บทลงโทษที่เด็ดขาด จัดประชุมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพ ฯลฯ


โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 54   อ่าน 127589 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.พ.อ.เล็งปรับภาระงานอาจารย์เอื้องานวิจัย
19 พ.ย. 57 | อ่าน 337 ครั้ง
ย้ำเด็กไทยเก่งฝีมือ แต่ด้อยเรื่องภาษาอาชีวะชูธงสอนอังกฤษเข้มข้นสู่อาเซียน
01 ก.ย. 57 | อ่าน 356 ครั้ง
"ดาว์พงษ์" ยั๊วจัด สกสค.สอบทุจริตสุดอืด
29 ก.ค. 59 | อ่าน 359 ครั้ง
ก.ค.ศ.ชงสอบ"ครูผู้ช่วย"เฉพาะสาขาที่ไม่มีขึ้นบัญชีเก่า
15 มี.ค. 55 | อ่าน 10546 ครั้ง
"หมออุดม"เข็นโรงเรียนร่วมพัฒนา ภาคเอกชนร่วมโครงการ 11 แห่งและโรงเรียน 42 โรง
31 พ.ค. 61 | อ่าน 273 ครั้ง
เป็นไปได้..ไม่เกินเอื้อม’เรียนเมืองนอก’’ทุนมี’ถ้ารักราชการ!
15 พ.ย. 53 | อ่าน 12410 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.