Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ผลสำรวจ’ร่างพ.ร.บ.ครูฯ’ที่อยากให้แก้ไข??
      

ผลสำรวจ'ร่างพ.ร.บ.ครูฯ'ที่อยากให้แก้ไข??

          จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)กำลังจะจัดประชุมเพื่อจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม ที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าว ได้บังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้ว และได้ปรับปรุงแก้ไขรวม 3 ฉบับ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันทาง ก.ค.ศ. จึงเห็นควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องนี้
          สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงร่วมกับ สวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสอบถามความคิดเห็นจากข้าราชการครูฯจำนวน 452 คน ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม สรุปได้ดังนี้
          กฎหมายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ ที่ควรแก้ไข?
          อันดับ 1 การบรรจุ แต่งตั้ง/เปลี่ยนตำแหน่ง/ย้ายโอน 30.16%เพราะเนื้อหารายละเอียดของ พ.ร.บ. ยังขาดความชัดเจนไม่ครอบคลุม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ระบุไว้ ฯลฯ
          วิธีการแก้ไขคือ ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเนื้อหากฎหมายให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน มีกระบวนการตัดสินที่ยุติธรรม ฯลฯ
          อันดับ 2 การคัดลอก ลอกเลียนผลงาน/วิทยฐานะ 23.24%เพราะเกณฑ์ในการพิจารณาและแนวทางการกำหนดโทษยังขาดความชัดเจน การละทิ้งงานในหน้าที่ มุ่งแต่การทำผลงานทางวิชาการ ฯลฯ
          วิธีการแก้ไขคือ มีเกณฑ์ในการประเมินที่เหมาะสม พิจารณาจากคุณภาพ การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์ฯลฯ
          อันดับ 3 เงินเดือน ค่าตอบแทน 18.30%เพราะเงินเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ
          วิธีการแก้ไขคือ ปรับโครงสร้างเงินเดือนดูแลเรื่องสวัสดิการ ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างเหมาะสม ฯลฯ
          อันดับ 4 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง17.87%เพราะคุณสมบัติที่มาในการดำรงตำแหน่งไม่เหมาะสม ถูกแทรกแซงจากกลุ่มการเมือง ฯลฯ
          วิธีการแก้ไขคือ การกำหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณาที่เหมาะสม ยุติธรรม ทุกฝ่ายให้การยอมรับ ฯลฯ
          อันดับ 5 วินัย การรักษาวินัย 10.43%เพราะที่ผ่านมายังคงพบเห็นพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสมมีมากขึ้น การเลือกปฏิบัติ แบ่งพรรคแบ่งพวก ฯลฯ
          วิธีการแก้ไขคือ การดูแลอย่างเข้มงวดบทลงโทษที่เด็ดขาด จัดประชุมอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในวิชาชีพ ฯลฯ

          --มติชน ฉบับวันที่ 12 พ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 54   อ่าน 90510 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
‘สช.’ ดึงน.ร.จบ ‘ม.3’ เข้าเรียนอาชีวะในเขต ‘อีอีซี’ ไม่ต้องสอบคัดเลือก
11 ก.พ. 62 | อ่าน 237 ครั้ง
"การุณ"พอใจสอบ"ครูผู้ช่วย"ผ่านเกณฑ์เกือบ 2 หมื่น-ไฟเขียวขอบัญชีบรรจุข้ามเขต
22 ต.ค. 58 | อ่าน 453 ครั้ง
สอบโอเน็ตราบรื่น ไม่มีรายงานทุจริต
20 ก.พ. 55 | อ่าน 72295 ครั้ง
ค้านแนวคิดคุรุสภาคุมออกตั๋วครู ประธานทปอ.ชี้อุดมศึกษาไม่ควรจำกัดสิทธิผู้เรียน
05 พ.ย. 56 | อ่าน 333 ครั้ง
"ภาวิช" จี้สำนึกอธิการบดีเลิกระบบรับตรง
16 ก.ย. 56 | อ่าน 435 ครั้ง
ประชุมน.ศ.ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับประชาคมอาเซียน
25 ก.ค. 55 | อ่าน 919 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.