Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตยกฐานะกศน.เป็นองค์กรที่6 ของศธ.
      

ผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตยกฐานะกศน.เป็นองค์กรที่6 ของศธ.

          หน้าต่างกศน. คอลัมน์เพื่อชาวกศน. ที่เคยโด่งดังในเมื่อ 10 ปีที่แล้ว กลับมาอีกครั้ง แต่การกลับมาครั้งนี้ เป็นการปรับโฉมใหม่ ไฉไลยิ่งกว่าเดิม เพราะเข้มข้นด้วยเนื้อหา สาระ ชวนติดตาม คม ชัด ลึก ในบทบาทหน้าที่ชาวกศน. ที่ ณ วันนี้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการยกระดับการศึกษาเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทย  อีกทั้งยังเป็น รากฐาน สำคัญกระจายอยู่ทุกอณูของแผ่นดิน แต่ไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทย
          ประเดิมคอลัมน์หน้าต่างกศน. ด้วยการเปิดอกนุ่มๆของผู้บริหารรุ่นยังเติร์ก นาม ประเสริฐ บุญเรือง ผู้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวังจันทรเกษม ในวันเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการ กศน. ได้ปรากฏตัวพร้อมกับ ครอบครัว อันแสนอบอุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ(วังจันทรเกษม)
          ประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) คนใหม่หมาดๆบอกกับประชาคมชาว กศน.ทันทีที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ29 เมษายนที่ผ่านมาว่า เป้าหมายในอนาคตที่ต้องการให้ทุกคนร่วมฟันฝ่า คือ การยกฐานะ กศน.เป็นองค์กรหลักที่6
          ผมได้ไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่และได้บอกท่านไปว่าขอให้ช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตซึ่งเป็นกฎหมายรองรับการยกฐานะกศน.เป็นองค์กรหลักสำหรับผม ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลต่อไป หรือพรรคการเมืองใดจะมาคุมกระทรวงนี้ในสมัยหน้าก็ไม่สำคัญ หากช่วยผลักดันเรื่องนี้ให้ได้ ผมพร้อมตอบแทน ทำตามที่ต้องการทุกประการถ้าไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมาย หรือผิดกติกา
          เลขาธิการกศน. คนใหม่บอกว่า ความที่เขาเติบโตมาจากลูกหม้อ กศน. จึงใฝ่ฝันอยากให้กศน.มีศักดิ์ศรีได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นหน่วยงานคุณภาพและมีความสำคัญชนิดที่ขาด กศน.แล้วจะต้องล่มจม
          พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 3 ประเภทคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ดูแลถึง2 งานแต่กลับไม่ยอมให้เราเป็นผู้บริหารจัดการอย่างเต็มตัว แต่ถ้ามีกฎหมายของเราเอง ยกฐานะกศน.เป็นแห่งจะทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว กศน.ก็มีสิทธิ์จะเป็นได้สภาการศึกษาได้งบประมาณปีละ 400 ล้านบาทข้าราชการ 200 คนยังเป็นแท่งได้ กศน.ได้งบประมาณปีละกว่า1 หมื่นล้านบาท บุคลากรกว่า 2 หมื่นคน ถ้าคิดจะโตบ้าง ผมคิดว่า เป็นไปได้ ถ้าทุกคนช่วยกันขับเคลื่อน ช่วยกันคิดว่า ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ
          ประเสริฐ บอกอีกว่า จริงๆ แล้ว เรื่องนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วย เคยมีการนำร่าง พ.ร.บ.นี้ออกประชาพิจารณ์ตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นรองกศน. แต่จนแล้วจนเล่าร่าง พ.ร.บ.นี้ก็ยังไม่ออกจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้น การผลักดันกฎหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้หรือไม่อยู่ที่ฝ่ายนโยบาย
          นอกจากมีเป้าหมายต้องการให้กศน.ยกฐานะเป็นองค์กรหลักที่6 แล้วประเสริฐ ยังต้องการผลักดันให้ กศน.มีอัตรากำลังเพิ่มขึ้นด้วยโดยอัตราครูต่อนักศึกษาควรอยู่ที่ 1 ต่อ60 เบ็ดเสร็จแล้วศูนย์การเรียนรู้ของ กศน. ควรมีครูที่เป็นพนักงานราชการอย่างน้อย1.5 หมื่นคน
          ประเสริฐบอกต่อว่า เป้าหมายอีกประการที่อยากเห็น กศน.ตำบลที่เขาเป็นคนปั้นนโยบายนี้ขึ้นมากับมือมีอาคารที่ทำการของตัวเอง ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณทยอยจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบลแล้วแต่เพราะพวกเราไม่ยอมขวนขวายหาที่ดิน ไม่ยอมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น แทนที่ปีนี้ จะได้งบประมาณสร้างอาคารสัก 5,000 แห่งสำนักงบประมาณกลับให้เพียง 350 แห่งเพราะเห็นไม่ยอมไปเบิกจ่ายงบมาใช้กัน เพราะฉะนั้น ขอให้ทุกตำบลเร่งจัดหาที่ดินแล้วเบิกจ่ายงบประมาณมาสร้างอาคาร ให้เวลา 2 เดือนหาก กศน.ตำบลใดไม่ทำจะโยกงบให้ตำบลอื่น
          ปลัดศธ. ฝากให้พวกเราช่วยกันเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้ถึงเป้า30 ล้านคนแต่ก็ต้องเพิ่มเป้าผู้เรียนโดยจัดการเรียนที่ตรงกับความต้องการแท้จริงของคนในชุมชน ไม่ใช่เพิ่มแต่เป้าเพื่อหวังเงินรายหัว นอกจากนั้น ต้องแก้ปัญหาค่าเฉลี่ยคะแนนโอเน็ต(แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน) ของกศน.ต่ำไม่ถึงร้อยละ 40 ต้องทำให้การจัดการเรียนการสอนมีการควบคุมมาตรฐานที่แท้จริงศูนย์ กศน.อำเภอก็ต้องปล่อยครูออกมาที่ กศน.ตำบลผมให้เวลา 1 เดือนแล้วจะลงพื้นที่ตรวจสอบ ทุก กศน.ตำบลต้องมีครูนั่งอยู่
          ประเสริฐทิ้งท้ายกับประชาคมชาวกศน.ด้วยว่าต้องการให้ศูนย์ช่วยนำหนังสือสรุปผลงานกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 1 ปีไปถึงมือชาวบ้านให้ได้อ่าน กศน.ตำบลจะได้รับแจกหนังสือเล่มนี้แห่งละ15 เล่มจะต้องไม่มากองทิ้งไว้ที่ ศูนย์ กศน.จังหวัดศูนย์ กศน.อำเภอหรือ กศน.ตำบลแต่ต้องไปวางไว้ตามแหล่งชุมชน จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว บ้านคนก็ได้ แต่ขอให้ชาวบ้านได้อ่านจริง นอกจากนั้น ให้ ศูนย์ กศน.จังหวัดนำแบนเนอร์เรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ไปจัดทำป้ายแล้วกระจายขึ้นป้ายตามศูนย์ต่างๆ ก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม2554
          0 ทีมการศึกษา คมชัดลึก 0

          ที่มา: http://www.komchadluek.netโพสเมื่อ : 03 พ.ค. 54   อ่าน 51957 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สทศ.แจกแต้มฟรี!! ยอมรับข้อสอบเคมีผิดพลาด สั่งเพิ่ม 6 คะแนนให้ผู้เข้าสอบกว่า 7.3 หมื่นคน
04 พ.ค. 59 | อ่าน 278 ครั้ง
มจธ.เดินหน้าสู่ประชาคมศก.อาเซียนประกาศเลื่อนเปิดเทอม
18 พ.ค. 55 | อ่าน 1342 ครั้ง
ด่วนที่สุด! สพฐ.ให้ชะลอการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1/2559 อีกครั้ง
05 พ.ค. 59 | อ่าน 887 ครั้ง
มติสนช.ไฟเขียวร่างพรบ.ตั้งกระทรวงดิจิทัลฯ
06 มิ.ย. 59 | อ่าน 266 ครั้ง
"ดาว์พงษ์" นั่งเก้าอี้เสมา 1 "กมล" ฟันธง ศธ.เปลี่ยนแปลง
23 ส.ค. 58 | อ่าน 373 ครั้ง
’ชินวรณ์’เน้น ร.ร.3จชต.สอน ’มลายูถิ่น’
13 ธ.ค. 53 | อ่าน 8671 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.