Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เด็กโอด! สอบ O-NET ยาก ข้อสอบไม่ตรงกับที่เรียน
      

เด็กโอด! สอบ O-NET ยาก ข้อสอบไม่ตรงกับที่เรียน

          จากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ออกมาเปิดเผยผลการสอบ O-NET ของนักเรียน ม.6 ทั่วประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยผลสอบในวิชาหลัก ในปีการศึกษานี้ตกต่ำลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่ได้คะแนนต่ำมาก เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 20 สวนดุสิตโพล จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากนักเรียนที่เคยผ่านการสอบ O-NET และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล จำนวน 1,102 คน ระหว่างวันที่  6-9 เมษายน 54 สรุปผลได้ดังนี้

          นักเรียน เรียนกวดวิชาหรือไม่

          ร้อยละ 60.59 เรียน เพราะ ช่วยให้เกิดความเข้าใจในวิชาที่เรียนมามากขึ้น, ได้ความรู้นอกเหนือจากที่เรียนในห้องเรียน ฯลฯ

          ร้อยละ 39.41 ไม่เรียน เพราะ อ่านหนังสือทบทวนเอง ,ค่าใช้จ่ายสูง ครอบครัวฐานะไม่ดี ฯลฯ

          การเรียนกวดวิชาช่วยให้นักเรียนทำข้อสอบ O-NET ดีขึ้นหรือไม่

          ร้อยละ 54.94 ดีขึ้น เพราะ มีความรู้ความเข้าใจทั้งในเนื้อหาที่เรียนและได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ

          ร้อยละ 45.06 เหมือนเดิม เพราะ เนื้อหา วิธีการสอนคล้ายกับที่เรียนในโรงเรียน เป็นการอธิบายแบบรวบรัดฯลฯ

          วิชาหลักที่นักเรียนคิดว่าสอบยากที่สุด คือ

          ร้อยละ 26.74 ภาษาอังกฤษ เพราะ คำศัพท์ยาก ,คำถามยาว ต้องใช้เวลาในการอ่านและแปลความหมาย ฯลฯ

          ร้อยละ 24.23 คณิตศาสตร์ เพราะ ข้อสอบยาก เน้นให้เขียนโดยการแสดงวิธีทำ และใช้สูตรในการคำนวณมากเกินไป โจทย์ยาว ฯลฯ

          ร้อยละ 21.08 วิทยาศาสตร์ เพราะ ข้อสอบยาก ,ต้องคิด วิเคราะห์ และต้องใช้สูตรในการคำนวณหลายข้อ ทำข้อสอบไม่ทัน ฯลฯ

          ร้อยละ 14.36 สังคม เพราะ เป็นการทดสอบความรู้รอบตัว ,ข้อสอบออกไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียนมา ฯลฯ

          ร้อยละ 13.59 ภาษาไทย เพราะ แนวข้อสอบเป็นไปในลักษณะให้คิด วิเคราะห์มากเกินไป ฯลฯ

          นักเรียนมองลักษณะภาพรวมของการสอบเป็นอย่างไร

          ร้อยละ 48.35 ข้อสอบยาก ไม่ตรงกับเนื้อหาที่เรียนหรือที่เตรียมมา

          ร้อยละ 20.08 ทำให้รู้ถึงระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน และคุณภาพการเรียนการสอน

          ร้อยละ 18.63 เป็นข้อสอบที่ต้องอาศัยการคิดและวิเคราะห์อย่างมาก

          ร้อยละ 12.94 แนวข้อสอบของแต่ละปีไม่เหมือนกัน ทำให้เก็งข้อสอบยาก

          นักเรียนคิดว่ารายวิชาต่างๆ ที่เรียนมาครอบคลุมข้อสอบ O-NET ที่ออกหรือไม่

          ร้อยละ 53.19 ไม่ครอบคลุม เพราะ เนื้อหาที่เรียนไม่ตรงกับข้อสอบที่ออกมา ฯลฯ

          ร้อยละ 46.81 ครอบคลุม เพราะ ข้อสอบ O-NET เป็นการนำเนื้อหา วิชาต่างๆที่เคยเรียนมา มาถามใหม่ ฯลฯ

          อาจารย์ผู้สอน สอนได้ครอบคลุมข้อสอบ O-NET ที่ออกหรือไม่

          ร้อยละ 56.22 ไม่ครอบคลุม เพราะ อาจารย์ส่วนใหญ่สอนไม่ตรงกับข้อสอบที่ออกมา บางข้อคำถามไม่เคยเรียนในห้องเรียน,วิธีการสอนของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน ฯลฯ

          ร้อยละ 43.78 ครอบคลุม เพราะ มีการนำข้อสอบเก่าๆ ที่ผ่านมา มาติวและสอนแบบเจาะลึกมากขึ้น ฯลฯ

          ปัญหาสำคัญที่สุด ในการทำข้อสอบ คือ

          ร้อยละ 57.76 ข้อสอบยากเกินไป อ่านแล้วไม่เข้าใจ สับสนกับคำถาม

          ร้อยละ 16.34 เนื้อหา บทเรียนที่เรียนมาไม่ตรงกับข้อสอบที่ออกมา

          ร้อยละ 13.66 เป็นข้อสอบที่ต้องให้คิด วิเคราะห์ /มุมมองของผู้สอบอาจไม่ตรงกับผู้ออกข้อสอบ

          ร้อยละ 12.24 ข้อสอบมีหลายข้อมากเกินไป คำถามยาว ตัวเลือกเยอะ ทำให้ทำข้อสอบไม่ทัน

          นักเรียนคิดว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุงเกี่ยวกับการสอบ O-NET อย่างไรบ้าง

          ร้อยละ 47.09 ควรออกข้อสอบให้ง่ายกว่านี้ เพราะข้อสอบยากเกินไป

          ร้อยละ 27.15 ควรออกข้อสอบให้ตรงกับเนื้อหาวิชาที่เรียนมาจากในห้องเรียน

          ร้อยละ 15.21 ควรปรับเนื้อหาของคำถาม จำนวนข้อ ให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่กำหนด

          ร้อยละ 10.55 อยากให้ทบทวนหรือหาวิธีการในการออกข้อสอบให้เหมาะสมกว่านี้

 

          ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 11 เม.ย. 54   อ่าน 108729 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มอบอำนาจการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
13 พ.ย. 58 | อ่าน 1132 ครั้ง
ค้าน“ไชยยศ”ปรับแกต-แพต
09 มี.ค. 54 | อ่าน 13005 ครั้ง
"กบข."ยันใช้สิทธิกองทุนคุ้มฟุ้งได้ทั้งเงินก้อน-บำนาญ/ชี้สมาชิกลาออกไม่กระทบฐานะ
28 มี.ค. 56 | อ่าน 890 ครั้ง
นำร่องหลักสูตรอาเซียน 225 โรง สพฐ.ผุดทีมวางแนวทางสอนให้ร.ร.
11 ม.ค. 56 | อ่าน 767 ครั้ง
ม.สวนดุสิตสู้ปรับแผนออก’นอกระบบ’
04 ม.ค. 55 | อ่าน 12499 ครั้ง
ไฟเขียวตั๋วครูชั่วคราว 2 ปี แลกพัฒนาตัว
03 ก.พ. 57 | อ่าน 779 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.