Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
      

การช่วยเหลือเยียวยานักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้   มีผู้ได้รับผลกระทบฯเป็นเป้าหมายการลอบทำร้ายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มจำนวนไม่น้อย อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับมอบภารกิจจากรัฐบาล ในการอำนวยการให้ความช่วยเหลือเยียวยา   โดยมีคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยานักเรียน   นักศึกษา   ครู   และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคณะทำงาน ซึ่งมีโครงการต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ดังนี้
          ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
          * เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีบาดเจ็บสาหัสทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต   โดยการช่วยเหลือตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับปริญญาตรี ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทุนละ5,000 บาท อนุบาล/ประถมศึกษา ทุนละ 6,000 บาท มัธยมศึกษา/ปวช. ทุนละ 10,000 บาท อุดมศึกษา/ปวส. ทุนละ20,000 บาท โดยจ่ายให้ปีละ 1 ครั้ง ในต้นปีงบประมาณ (ตุลาคม)
          พัฒนาเครือข่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ
          * กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบฯเช่น นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่สูญเสียผู้นำครอบครัวบิดา มารดา พวกเขาเหล่านั้นขาดขวัญกำลังใจ มีบาดแผลส่วนลึกภายในจิตใจ บางรายไม่สามารถทนสภาพการดำรงชีวิตในพื้นที่ได้ การฟื้นฟูสภาพจิตใจ เป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่ครูประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเรียนรู้มีความเข้าใจการสังเกตพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นเพื่อการฟื้นฟูรักษาเบื้องต้นที่จะให้ปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ทั้งนี้ปัจจุบันมีเครือข่ายจิตอาสาปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 200 คน
          เสริมสร้างฟื้นฟูจิตใจ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
          * ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวจักรที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครูโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนทุกสังกัดและอาจารย์จะร่วมกันปฏิบัติงานในทุกตำบลทุกพื้นที่ทุกสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ขอเพียงแต่ให้ความอบอุ่นมีความห่วงใยเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กันแล้ว ครูจะไม่โดดเดียวพร้อมเผชิญปัญหาอุปสรรคเพื่อต่อสู้กับความไม่รู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
          การพัฒนาทักษะการศึกษาสู่ทักษะอาชีพ
          * โอกาสที่นักเรียน นักศึกษาจะได้รับมักจะเป็นข้อเสียเปรียบเมื่อผู้นำครอบครัวบิดา มารดา เสียชีวิตบาดเจ็บสาหัส หรือทุพพลภาพส่งผลต่อเป้าหมายทางการศึกษา เช่น การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาการแนะแนวทางการศึกษาแนะแนวการประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
          การเยี่ยมเยียน
          * ขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ผู้ได้รับผลกระทบฯต้องการมากกว่าสิ่งใด ดังนั้นการเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบฯดังกล่าว จึงเป็นช่องทางที่รับทราบความเดือดร้อน ทุกข์ใจ เกิดความรู้สึกที่ดีต่อจิตใจให้เขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนมีเพื่อนคอยดูแล
          ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลของการช่วยเหลือพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีสภาพความเป็นอยู่การดำรงชีพสภาพจิตใจที่ดีขึ้นตามลำดับเป็นที่คาดหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการฟื้นฟูขวัญกำลังใจพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัว ตลอดจนชุมชนให้มีความสุขสงบเกิดความสมานฉันท์ต่อไป
          สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 54   อ่าน 51953 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2561
16 ม.ค. 61 | อ่าน 670 ครั้ง
คุรุสภายันไม่ปรับร่นเวลาจบครู 5 ปี สวนทางเจตนารมณ์วิชาชีพชั้นสูงตามพ.ร.บ.ครูมาตรา 44
28 มิ.ย. 55 | อ่าน 1029 ครั้ง
รายงานพิเศษ: จากโรงเรียนมาเลเซียถึงเบตงสพฐ.ตามก้าวกระโดดสู่อาเซียน
03 ส.ค. 54 | อ่าน 26824 ครั้ง
ค่ากวดวิชาพุ่งเกือบแสนต่อคนต่อปี แจงยิบชม.ละ250บาท
16 ธ.ค. 57 | อ่าน 478 ครั้ง
"ศักดา" ผุดไอเดีย สนามมวยคนพันธ์อา
07 ก.ย. 55 | อ่าน 822 ครั้ง
ครูเอกชนแห่กู้กองทุน975ล. เหตุดอกเบี้ยถูก-ช่วยชีวิตดีขึ้น
24 พ.ค. 54 | อ่าน 23097 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.