Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: สอบบรรจุบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: สอบบรรจุบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

          ศิริพร กิจเกื้อกูล
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.

          ตามที่ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยสามารถดำเนินการสรรหาได้เองตามตำแหน่งว่างที่ต้องการจะบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา นั้น
          บัดนี้ ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว เห็นว่า   เพื่อให้การสรรหาข้อมูลบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีมติ ดังนี้
          1.ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันที่เคยใช้อยู่เดิม และอนุมัติให้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โดยวิธีการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 โดยอนุโลม
          2.ให้ส่วนราชการกำหนดนโยบายในการดำเนินการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศ ดังนี้
          2.1 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบ หรือรวมเขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาคเดียวกันแล้วมอบอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใดเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) หรือ
          2.2 ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการสอบ หรือรวมเขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาคเดียวกันแล้วมอบอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาใดเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคค) โดยเปิดรับสมัคร   จากผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของก.พ.
          ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันด้วย
          3.กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ที่ไม่มีบัญชี
          ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้นๆ และไม่ประสงค์จะเปิดสอบแข่งขัน ให้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของส่วนราชการอื่นได้โดยต้องมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
          ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้วตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว 1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 04 เม.ย. 54   อ่าน 41912 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครุศาสตร์’จุฬาฯ’พร้อมผลิตครู6ปี
20 ธ.ค. 53 | อ่าน 8992 ครั้ง
เยาวชน ’คนชายขอบ’ ตื่นเต้นกับหนังวิทย์สัญจร ต่อยอดสู่’ห้องเรียนวิทยาศาสตร์’
06 มี.ค. 55 | อ่าน 12005 ครั้ง
ร่างระเบียบ ก.ค.ศ.
26 ส.ค. 53 | อ่าน 13308 ครั้ง
นักศึกษาค้าน "สพฐ."จับมือธุรกิจน้ำเมา จัดกิจกรรมในโรงเรียน
30 ส.ค. 59 | อ่าน 429 ครั้ง
ติงสอนภาษาไทยผิดธรรมชาติมนุษย์
25 พ.ย. 57 | อ่าน 497 ครั้ง
แผนพัฒนาอุดมฯฉบับ11ใกล้คลอด/ปั้นน.ศ.รับ’ตลาดแรงงาน-อาเซียน’
23 ธ.ค. 54 | อ่าน 106578 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.