Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เร่งคลอดกรอบคุณวุฒิฯ
      

เร่งคลอดกรอบคุณวุฒิฯ

         นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวเป็นประธานการประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ที่โรงแรมไดมอนพลาซ่าจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมนำเสนองานวิจัยที่สกศ.ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าการผลิตกำลังคนในปัจจุบันพบปัญหาว่าสถาบันการศึกษายังไม่สามารถผลิตกำลังคนได้ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาชีวศึกษาเปิดรับนักศึกษาจำนวนมากแต่คนไม่นิยมเข้าเรียนและยังพบว่าคนที่จบอาชีวศึกษากลับนิยมไปเรียนปริญญาตรี โดยเปลี่ยนสาขาที่เรียนทำให้ขาดกำลังคนสู่ตลาดแรงงาน การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จึงได้กำหนดในข้อเสนอการปฏิรูปให้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติขึ้น เพื่อให้มีระบบวัดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลที่เทียบได้กับวุฒิทางการศึกษา ถ้าทำสำเร็จ จะทำให้ระบบการจ้างงาน ระบบการเทียบโอน ระบบการศึกษารวมถึงค่าตอบแทนจะเกิดการปรับระบบใหม่
          นางศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สกศ.และคณะวิจัย กล่าวถึงผลการพัฒนากรอบคุณวุฒิว่า กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(NQF) เป็นกรอบที่แสดงให้เห็นระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณวุฒิการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพหรือระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล ที่มีเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเป็นเครื่องมือพัฒนาและจัดประเภทคุณวุฒิของชาติในระดับต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกับคุณวุฒิในระดับสากลการวิจัยนี้จึงเริ่มจากการศึกษากรอบคุณวุฒิในประเทศต่างๆ เช่น กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของอียู และของประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษออสเตรเลีย และประเทศในอาเซียน หลังจากนั้นนำมาวิเคราะห์ และพบว่าประเทศไทยสามารถแบ่งระดับคุณวุฒิได้ 7 ระดับ ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นถึงปริญญาเอก โดยเน้นองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ด้านทักษะ และด้านสมรรถนะ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 25 มี.ค. 54   อ่าน 85412 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.จัดงาน’แผ่นดินของเรา...อาชีวะสร้างอาชีพฯ’เฉลิมพระเกียรติในหลวง
03 ธ.ค. 53 | อ่าน 26492 ครั้ง
สอบครูผช.ขาดสัมภาษณ์อื้อ บ่นอุบคำถามยาก-เวลาน้อย
25 มิ.ย. 56 | อ่าน 588 ครั้ง
ทัพนักเรียนไทยกวาด 49 รางวัล จาก 3 เวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
02 ส.ค. 58 | อ่าน 459 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23 ก.ย. 53 | อ่าน 13786 ครั้ง
ม.รังสิต จัดงานรังสิตนิทรรศ 2557 (Open House 2014 นวัตกรรมการศึกษา ก้าวสู่อาเซียน
19 ธ.ค. 56 | อ่าน 604 ครั้ง
ม.เกษตรฯ ยันขอออกนอกระบบชี้ข้อดีมากไม่เกี่ยวค่าหน่วยกิต
06 ก.ย. 54 | อ่าน 14723 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.