Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แห่ร้อง’เด็กฝาก’สายไหม้แฉควัก3แสนแลกเข้าม.1
      

แห่ร้อง'เด็กฝาก'สายไหม้แฉควัก3แสนแลกเข้าม.1

          แห่ร้องสายด่วน ศธ. ผู้ปกครองไม่เชื่อไร้เด็กฝากแฉเพื่อนยอมควัก 3 แสน แลกลูกเข้าเรียนชั้นม.1 ร.ร.ชายล้วนยอดนิยมในกรุงเทพฯ ขณะที่โรงเรียนดัง 'ตจว.' จ่ายหลักหมื่น
          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นายสืบแสง พรหมบุญผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานฯกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งและปรึกษายังสายด่วน ศธ. หมายเลข 1579 ในช่วงที่มีการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคมที่ผ่านมา ว่ามีการร้องเรียนเรื่องใดบ้าง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ปกครอง และนักเรียนยังไม่เข้าใจในแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในปีนี้ ดังนั้นจึงได้ชี้แจงให้เข้าใจในหลักเกณฑ์ต่างๆ ส่วนเรื่องร้องเรียนยังไม่มีเข้ามา
          หลังจากประกาศผลการรับนักเรียนในวันที่22 มีนาคม ขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่พลาดหวังเข้าโรงเรียนยอดนิยม ควรให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่เลือกสำรองไว้ หากผู้ปกครองทุกคนยอมตามนั้น เชื่อว่าเด็กทุกคนมีที่เรียนแน่นอน ผู้ปกครองไม่ควรไปยึดติดกับชื่อเสียงของโรงเรียน เพราะการเรียนหนังสือไม่ว่าเรียนโรงเรียนไหน ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเด็กด้วยนายสืบแสงกล่าว
          แหล่งข่าวใน ศธ.เปิดเผยว่า ช่วงการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 มีผู้ปกครองโทรศัพท์เข้ามายังสายด่วน ศธ. 1579 เฉลี่ยวันละ 80-100 ราย รวมประมาณ 500 คน โดยผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่เชื่อว่าจะไม่มีเด็กฝาก และมีผู้ปกครองบางคนร้องเรียนโดยอ้างว่า มีผู้ปกครองหลายคนยอมจ่ายเงินให้กับสมาคมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแลกกับให้ลูกได้เข้าเรียน โดยใช้โควต้าผู้มีอุปการคุณโดยจ่ายเป็นเงินหลักหมื่นบาทสำหรับโรงเรียนดังในต่างจังหวัด และหลักแสนบาทสำหรับโรงเรียนยอดนิยมในเขตกรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีผู้ปกครองคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าเพื่อนผู้ปกครองคนหนึ่งได้จ่ายเงินให้กับสมาคมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เป็นเงิน3 แสนบาท เพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนชั้น ม.1 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองคนดังกล่าวยังไม่มีหลักฐานมาแสดงว่า จริงหรือไม่
          นายวิชาญ จันทร์สกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. กล่าวว่ากรณีที่มีผู้ปกครองร้องเรียนกล่าวหาว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเรียกเงิน 3 แสนบาทดังกล่าวนั้น ไม่เป็นความจริง การรับนักเรียนของโรงเรียน จะมีคณะกรรมการรับนักเรียนเป็นผู้ดูแล ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติและนโยบายของ ศธ. ซึ่งคงไม่มีใครกล้าไม่ปฏิบัติตามยิ่งเรื่องการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการฝากเด็กเข้าเรียนด้วยแล้ว ยิ่งเป็นไปได้ยากมาก สมาคมผู้ปกครองนักเรียน หรือองค์กรใดก็ไม่สามารถฝากใครเข้าเรียนได้ แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจมีกลุ่มบุคคลไปแอบอ้างหลอกผู้ปกครอง
          นายเกษม สดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม. กล่าวว่า โรงเรียนพร้อมจะประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ในสัดส่วนเงื่อนไขพิเศษ 7 ข้อของ ศธ. ซึ่งมีอยู่ 35 คน เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ศธ.กำหนดไว้ เช่น กรณีบุตรของผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ หรือผู้ที่ช่วยเหลือโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยต้องเป็นบุตรเท่านั้นเป็นหลานไม่ได้ ทั้งนี้ ในกระบวนการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียน เป็นไปด้วยดี ไม่ได้รับแจ้งว่ามีใครไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ แต่ก็มีบ้างในกรณีที่มาอ้างชื่อผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้ แต่ตนก็ได้บอกไปว่าเป็นนโยบายรัฐมนตรีว่าการศธ.ที่ไม่ให้มีการฝากเด็ก
          นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า มั่นใจว่าจะประกาศรายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษได้ทันตามกำหนดวันที่ 22 มีนาคม มีนักเรียนเงื่อนไขพิเศษในชั้น ม.1 จำนวน 16 คน จากที่เสนอมาทั้งหมด 24 คนคือเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย เป็นนักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน เป็นบุตรข้าราชการครูหรือบุคลากรของโรงเรียน และเป็นบุตรของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษชั้น ม.4 เสนอมา 16 คน ทางโรงเรียนกำลังเรียงลำดับคะแนน แต่เชื่อว่าประกาศได้ทันวันที่ 24 มีนาคม
          นายสถิตย์ ชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การประกาศรายชื่อนักเรียนในส่วนของเงื่อนไขพิเศษจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ศธ.กำหนด โดยโรงเรียนจะรับนักเรียนในส่วนนี้เข้าเรียนชั้น ม.1 ประมาณ10 คน แบ่งเป็นลูกครูอาจารย์ในโรงเรียน ลูกตำรวจ/ทหารที่ผ่านการทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ นโยบายการรับนักเรียนในปีนี้ทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสบายใจอย่างมาก เพราะไม่มีใครมาฝากเด็กเข้าเรียนเลย
          นายสุชาติ จริงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง กล่าวว่า จากการพิจารณาของคณะกรรมการรับนักเรียนในส่วนของเงื่อนไขพิเศษ มีผู้เข้าเกณฑ์เพียง 1 คนเท่านั้น ทำให้สัดส่วนการรับนักเรียนในส่วนนี้เหลืออยู่จำนวนหนึ่ง โรงเรียนจึงได้เกลี่ยไปรับนักเรียนทั่วไปเพิ่มเติม
          นายลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น กล่าวว่า โรงเรียนไม่มีเด็กคนใดมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษทั้ง 7 ข้ออย่างไรก็ตาม ปีที่ผ่านมายอมรับว่า มีการฝากเด็กเข้าเรียนปีละกว่า 100 คน ส่วนมากเป็นนักการเมืองท้องถิ่นฝากมา แต่เมื่อ ศธ.ประกาศนโยบายไม่ให้รับเด็กฝาก และให้โรงเรียนขยายรับนักเรียนได้ห้องละไม่เกิน 50 คน จึงผ่อนปรนตรงนี้ไปได้
          ด้านนายสุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการรับนักเรียนของ ศธ.กล่าวว่า คณะกรรมการติดตามฯจะรอดูผลการประกาศรายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษในวันที่ 22 มีนาคม ว่า จะมีเรื่องร้องเรียนหรือไม่ ถ้าไม่มี จะนำรายชื่อนักเรียนทั้งหมดมาตรวจสอบว่า มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้ง 7 ข้อหรือไม่ แต่หากมีกรณีร้องเรียนสงสัยว่ามีการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ คณะกรรมการติดตามฯก็จะรวบรวมหลักฐานเสนอ
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถูกร้องเรียนอาจถูกสั่งให้มานั่งในตำแหน่งสำรองราชการ ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ (ก.ค.ศ.) ได้อนุมัติรองรับไว้แล้ว 10 ตำแหน่ง

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 22 มี.ค. 54   อ่าน 19817 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ยัน’แท็บเล็ต’ 1.69 ล้านเครื่อง ถึงมือ ’ป.1/ม.1’ ก่อนเปิดเทอม
19 ธ.ค. 55 | อ่าน 1043 ครั้ง
สพฐ.เร่งคลอดปฏิทินสอบผอ.รร.ตามเกณฑ์ใหม่
04 พ.ย. 59 | อ่าน 659 ครั้ง
ชี้ปัญหาผลิตครูไทยแก้แบบต่างคนต่างทำ
03 ส.ค. 58 | อ่าน 585 ครั้ง
สพฐ.แต่งตั้งกรรมการส่วนกลาง ลงเฝ้าทุกเขตพื้นที่คุมสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
26 ก.พ. 58 | อ่าน 642 ครั้ง
หนุนครูมีอาชีพหลังเกษียณชำระหนี้
15 พ.ย. 62 | อ่าน 516 ครั้ง
ศธ.จัด "84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด" ระดมนร.-นศ.5 พันปฏิญาณตนไม่เสพ-ไม่ค้า
14 ธ.ค. 54 | อ่าน 16121 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.