Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ผอ.ร.ร.ดังโวยเงื่อนไขพิเศษ18มี.ค.ไม่ทันเตรียมพัฒน์แชมป์กทม.เขต2 ม.1 ยอดสมัคร 1,502 คน
      

ผอ.ร.ร.ดังโวยเงื่อนไขพิเศษ18มี.ค.ไม่ทันเตรียมพัฒน์แชมป์กทม.เขต2 ม.1 ยอดสมัคร 1,502 คน

          ผอ.ร.ร.ดังโวย ไม่สามารถประกาศรายชื่อเงื่อนไขพิเศษรับนักเรียนวันที่ 18 มี.ค. เหตุกระชั้นชิด ชินวรณ์ เลื่อน 22 มี.ค. ขณะที่ ร.ร.ในกทม.เขต 2 เผยยอดรับนักเรียน ระบุเตรียมพัฒน์ครองแชมป์ แห่สมัครเข้า ม.1 ยอดพุ่ง 1,502 คน ตามติดด้วยฤทธิยะวรรณาลัย 1,391 คน  และบดินทร (1) 1,259 คน
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง 369 แห่ง เพื่อชี้แจงนโยบายรับนักเรียนปีการศึกษา 2554 โดยมีการเปิดรับฟังความเห็นจากฝ่ายปฏิบัติ นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวว่า โรงเรียนไม่สามารถประกาศรายชื่อรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษวันที่ 18 มีนาคม เพราะกระชั้นเกินไป ที่สำคัญนโยบายเปลี่ยนเร็วมาก ปรับตัวไม่ทัน นโยบายเดิมให้ดูแลเด็กในพื้นที่บริการก่อน แต่วันนี้ให้เน้นดูแลเด็กทั่วไปด้วย ทำให้เด็กในพื้นที่ที่สอบคัดเลือกไม่ได้และยังจับสลากไม่ได้ การรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษควรดำเนินการในลำดับสุดท้าย
          นางพรพิมล พรชนะรักษ์ ผอ.ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กล่าวว่า ถ้าให้โรงเรียนประกาศรายชื่อเด็กเงื่อนไขพิเศษก่อนการรับนักเรียนประเภทอื่น ไม่สามารถทำได้ เพราะโควตาเงื่อนไขพิเศษใช้เก็บตกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ไม่สามารถสอบหรือจับสลากเจ้าโรงเรียนได้ เงื่อนไขพิเศษ 7 ประการก็สอดคล้องกับแนวทางที่โรงเรียนทำอยู่แล้ว
          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ภายหลังมาร่วมประชุมว่า ให้เลื่อนวันประกาศรายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษจากเดิมวันที่ 18 มีนาคม เป็นวันที่ 22 มีนาคม พร้อมการประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้โรงเรียนมีเวลาพอในการดำเนินการอย่างรอบครอบ ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 2 ได้เปิดเผยตัวเลขการรับนักเรียนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก แผนรับ 650 คน สมัคร 578 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แผนรับ 600 คน สมัคร 671 คน , ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 แผนรับ 550 คน สมัคร 715 คน, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 แผน รับ 400 คน สมัคร 355 คน, ร.ร.สตรีวิทยา 2 แผนรับ 700 คน สมัคร 1,321 คน, ร.ร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร แผนรับ 550 คน สมัคร 589 คน, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน แผนรับ 550 คน สมัคร 497 คน, ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม แผนรับ 650 คน สมัคร 347 คน, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนรับ 500 คน สมัคร 1,040 คน
          ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า แผนรับ 650 คน สมัคร 864 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนรับ 350 คน สมัคร 688 คน, ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง แผนรับ 600 คน สมัคร 472 คน, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ แผนรับ 300 คน สมัคร 328 คน, ร.ร.หอวัง แผนรับ 650 คน สมัคร 1,403 คน, ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ แผนรับ 300 คน สมัคร 127 คน, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แผนรับ 500 คน สมัคร 645 คน, ร.ร.ราชวินิตบางเขน แผนรับ 600 คน สมัคร 336 คน, ร.ร.สารวิทยา แผนรับ 600 คน สมัคร 890 คน
          ร.ร.บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แผนรับ 700 คน สมัคร 1,259 คน, ร.ร.เทพลีลา แผนรับ 400 คน สมัคร 500 คน, ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แผนรับ 500 สมัคร 673 คน, ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง แผนรับ 500 คน สมัคร 376 คน, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย แผนรับ 750 คน สมัคร 1,391 คน, ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา แผนรับ 500 คน สมัคร 313 คน, ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง แผนรับ 720 คน สมัคร 1,031 คน, ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 แผนรับ 450 สมัคร 272 คน, ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) แผนรับ 500 คน สมัคร 271 คน
          ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนรับ 750 คน สมัคร 1,502 คน, ร.ร.ราชดำริ แผนรับ 600 คน สมัคร 333 คน, ร.ร.ศรีพฤฒา แผนรับ 552 คน สมัคร 385 คน, ร.ร.พรตพิทยพยัต แผนรับ 600 คน สมัคร 386 คน, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ แผนรับ 200 คน สมัคร 612 คน, ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ แผนรับ 750 คน สมัคร 971 คน, ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 แผนรับ 600 คน สมัคร 1,203 คน, ร.ร.บางกะปิ แผนรับ 600 คน สมัคร 786 คน, ร.ร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ แผนรับ 500 คน สมัคร 311 คน, ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แผนรับ 450 คน สมัคร 711 คน, ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี แผนรับ 600 คน สมัคร 653 คน
          ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม แผนรับ 320 คน สมัคร 229 คน, ร.ร.พุทธจักรวิทยา แผนรับ 240 คน สมัคร 100 คน, ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แผนรับ 240 คน สมัคร 398 คน, ร.ร.วัดสุทธิวราราม แผนรับ 500 คน สมัคร 654 คน, ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม แผนรับ 450 คน สมัคร 388 คน, ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย แผนรับ 350 คน สมัคร 780 คน, ร.ร.เจ้าพระยาวิทยาคม แผนรับ 320 คน สมัคร 150 คน, ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย แผนรับ 600 คน สมัคร 419 คน, ร.ร.วชิรธรรมสาธิต แผนรับ 500 คน สมัคร 661 คน, ร.ร.สิริรัตนาธร แผนรับ 500 คน สมัคร 756 คน, ร.ร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ แผนรับ 450 คน สมัคร 501 คน, ร.ร.ปทุมคงคา แผนรับ 450 คน สมัคร 340 คน และร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง แผนรับ 500 คน สมัคร 313 คน

          ที่มา: http://www.komchadluek.netโพสเมื่อ : 18 มี.ค. 54   อ่าน 27009 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แก้พ.ร.บ.จัดซื้อฯเอาผิดผู้สั่งการ ชงเข้าครม.มีนาฯนี้ไฟเขียวเพิ่มโทษ
03 ก.พ. 58 | อ่าน 566 ครั้ง
จี้ศธ.พัฒนาอาชีวศึกษา สร้างแรงงานรับอาเซียน
17 ก.พ. 55 | อ่าน 84696 ครั้ง
เรียนยานยนต์อนาคตใส ขาดแรงงานอื้อ
20 ม.ค. 57 | อ่าน 636 ครั้ง
นำร่องแท็บเล็ตแอลเอ็มเอส
14 ส.ค. 55 | อ่าน 1117 ครั้ง
ขยายเวลากรณีการรับรองความรู้โดยการเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม ภายใน 30 มิ.ย. 58
10 ก.พ. 58 | อ่าน 535 ครั้ง
สร้างเครื่องดนตรีเพื่อเด็กบกพร่องช่วยพัฒนาสมอง-แขนและกล้ามเนื้อมัดเล็ก
28 ก.พ. 57 | อ่าน 497 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.