Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กสศ.เดินหน้า ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 2 ให้ทุนเด็กเรียนครู-ปรับแผนรับโควิด-19กสศ.เดินหน้าโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 2 ให้ทุนเด็กเรียนครู ป้อนโรงเรียนชุมชน 301 อัตรา กำหนด คัดกรองเด็ก ก.ย.นี้ ตั้งเป้าหวังปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นน้ำ ผ่านกระบวนการผลิตครู พร้อมปรับแผนรับมือโรคระบาดโควิด-19

วันที่ 13 พ.ค. ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ. ได้เห็นชอบแผนการทำงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่น 2 ซึ่งขณะนี้ได้ประกาศเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการรุ่นที่ 2 นี้ ทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งว่า มีอัตราครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่จะสามารถบรรจุเป็นครูได้รวม 301 อัตรา ในเครือข่ายพื้นที่การทำงาน 45 จังหวัด ใกล้เคียงกับรุ่นที่หนึ่ง ซึ่งจะยังคงเน้นผลิตบุคลากรครูในสาขาปฐมวัยและประถมศึกษาเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทาง กสศ. ได้ปรับแนวทางการทำงานทั้งการรับข้อเสนอจากสถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามประกาศ โดยจะมีการเวิร์คช็อปออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับสถานศึกษาครั้งแรกในวันที่ 22 พ.ค.นี้ จากนั้นจะพิจารณาและคัดเลือกสถาบันเข้าร่วมโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. ก่อนเริ่มจะคัดเลือกเด็กในช่วง ก.ย.-ธ.ค. ซึ่งแต่ละสถาบันการศึกษาจะลงพื้นที่ค้นหา คัดกรอง และออกแบบกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้ได้รายชื่อเด็กที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดในเดือน ม.ค. 2564

ดร.อุดม กล่าวต่อไปว่า หนึ่งในแนวคิดหลักของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คือ การสร้างบัณฑิตครูคุณภาพพร้อมให้เขากลับไปสอนรุ่นน้องและพัฒนาชุมชนบ้านเกิด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล (Protected School หรือ Standalone) ดังนั้นนอกจากการสอนหนังสือแล้ว จึงจะเน้นการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น หากในพื้นที่เป็นทำการเกษตรเขาก็จะต้องรู้จักวิธีทำการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องรู้จักบริบทของพื้นที่เพื่อออกแบบการสอนให้สอดรับกับความต้องการ เมื่อจบมาแล้วไปเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพราะหากต้องยุบโรงเรียนเหล่านี้ไปเด็กๆ อีกหลายคนในชุมชนก็อาจจะเสียโอกาสการเข้าถึงการศึกษา

“กสศ. คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การผลิตครู ที่มหาวิทยาลัยจะไม่สอนตามหลักสูตรในรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป แนวทางที่ดำเนินการอยู่จะทำให้มหาวิทยาลัยได้ทบทวนและศึกษากระบวนการผลิตครูของตัวเองไปด้วยว่าการสร้างบัณฑิตครูคุณภาพที่สอดรับกับความต้องการของโรงเรียนนั้นควรเป็นอย่างไร ตามมาตรฐานนักศึกษาประมาณ 30 คนต่อชั้นเรียน ดังนั้น เราจึงคาดหวังว่าสถาบันที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด จึงถือเป็นต้นน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและทำให้ระบบการศึกษาไทยมีครูดีที่จะใส่เข้าไปในระบบ” ดร.อุดม กล่าว

ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ กล่าวอีกว่า อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็ คือ กระบวนการค้นหาเด็กมาเรียน คือมหาวิทยาลัยมีการทำงานเชิงรุกในการลงไปค้นหาเด็กถึงบ้าน ทำให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยรู้จักเด็กๆ ตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปเป็นองค์ประกอบของการปรับกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งหวังว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะเกิดการปรับปรุงหลักสูตรของตัวเองในที่สุด อีกด้านหนึ่งเราคาดหวังว่าจะทำให้ไม่เกิดการผลิตครูที่ล้นเกินความต้องการ เพราะหากผลิตครูตามอัตราที่ต้องการคือนำอุปสงค์มาเป็นตัวตั้งว่ามีอัตราบรรจุ 301 อัตรา ก็ผลิตครูตามอัตราดังกล่าว จะทำให้ไม่เกิดบัณฑิตครูล้นตลาด แม้ว่าที่ผ่านมา สพฐ. จะมีการบรรจุครูจบใหม่ในแต่ละปีราวสองหมื่นคน แต่บัณฑิตครูก็ยังมีเกินกว่าที่จะรับได้หลายเท่า จึงกลายเป็นความสูญเสียด้านทรัพยากรที่ปลูกฝังสร้างบัณฑิตครูขึ้นมา

สำหรับความคืบหน้าสำหรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นหนึ่งนั้น ได้ผ่านการประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าโครงการเรียบร้อยแล้วโดยมี 11 สถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาปฐมวัย และประถมศึกษา 328 คน โดยช่วงนี้ จะต้องดูแลนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีการปรับวิธีการทำงานให้ได้ในช่วงนี้ และจากการสำรวจข้อมูลของนักศึกษาครูรุ่นแรก 328 คน ว่า ถ้าหากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้เรียนออนไลน์จะมีความพร้อมแค่ไหน พบว่าในด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต 80% มีความพร้อม ส่วนเรื่องเครื่องมือนั้นมีความพร้อมเพียง 50% โดยทางบอร์ด กสศ. ได้เห็นชอบในหลักการสนับสนุนเครื่องมือเรียนรู้ที่จำเป็นแก่นักศึกษาทุน อีกด้านหนึ่งยังสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละมหาวิทยาลัยออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะต่างๆ ได้ด้วย เช่น บางแห่งจัดเป็นกลุ่มๆ โดยใช้โรงเรียนในพื้นที่เป็นจุดเรียนรู้พร้อมไปกับการศึกษาบริบทชุมชนของตนเองไปด้วย ส่วนโครงการรุ่นที่สองมหาวิทยาลัยใดที่ศึกษาประกาศแล้วสนใจโครงการ สามารถเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

ดร.อุดม กล่าวว่า โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ มีเกณฑ์คัดเลือกที่ใกล้เคียงกับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 แต่จะมีการขยายขอบเขตของการเปิดรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการให้กว้างขึ้น เพื่อประโยชน์กับผู้เรียนที่ไม่ต้องเดินทางไกลจากภูมิลำเนาของตนเองมากนัก โดยพิจารณาคัดเลือกสถาบันที่อยู่ในภูมิภาคที่มีอัตราบรรจุแต่งตั้งครู ปี 2568 สำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ที่ สพฐ.จัดสรรให้กับโครงการ ดังนั้น ในปีนี้จึงจะมีสถาบัน ที่สามารถสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กสศ. มีกระบวนการคัดเลือกสถาบันที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างเข้มข้นตามเกณฑ์คุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการ และลงพื้นที่ดูความพร้อมในสภาพจริง รวมถึงแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้บริหารของสถาบัน เพื่อประเมินความพร้อมทั้งทางกายภาพ และฐานคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการด้วย

สถาบันที่เข้าร่วมโครงการจะเริ่มปฏิบัติการผลิตครูตั้งแต่ต้นทาง คือ มีกระบวนการค้นหา คัดกรอง และคัดเลือก ให้ได้ผู้มีจิตใจรักอยากเป็นครู มีจิตสาธารณะที่พร้อมจะกลับไปพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และได้ครูที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ได้สอดคล้องกับภารกิจหลักของ กสศ. คือ การสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ที่มีความขาดแคลนโอกาสและทุนทรัพย์ ตามเกณฑ์ของ กสศ. ที่จะได้รับทุนเพื่อเรียนครูจนจบและกลับไปบรรจุเป็นครูของชุมชนในภูมิลำเนาของตนเอง ทั้งนี้ สำหรับสถาบันที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ https://forms.gle/WWrk6W7uJr5qi7sn9 หรือ Scan QR Code (1 มหาวิทยาลัยลงทะเบียนได้สถาบันละ 2 ท่าน) ทาง กสศ.จะจัดส่งลิงค์เข้าร่วมการประชุมไปทาง E-Mail ของท่านต่อไป.


ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63   อ่าน 383 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เฮ! ก.พ.-ก.ค.ศ.รับรอง 43 หลักสูตร ป.ตรี สายปฏิบัติการ สอบรับราชการได้
08 เม.ย. 58 | อ่าน 898 ครั้ง
วิสัยทัศน์’โต๊ะกลม’การศึกษา’รู้เท่า-ก้าวทัน’ประชาคมอาเซียน
21 ต.ค. 54 | อ่าน 102703 ครั้ง
กอศ. ปลุกจิตสำนึกอาชีวะช่วยเหลือประชาชน.ผ่านโครงการ Fix it Center ตลอดเดือนมหามงคลนี้
06 ธ.ค. 56 | อ่าน 1073 ครั้ง
ชงก.ค.ศ.ตัดสิน’เกณฑ์คงวิทยฐานะ’ เผยครู 4 แสนคนเข้าคิวประเมินชี้หากไม่ผ่าน-ยกเลิกจ่ายเงิน
27 มี.ค. 55 | อ่าน 9135 ครั้ง
10 อันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก ถูกจัดใหม่โดยนิตยสารไทมส์
29 มิ.ย. 55 | อ่าน 1295 ครั้ง
“สุชาติ”ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญการศึกษา ศธ.ตั้งเป้า 4 คุณค่าเพื่อเด็กไทยตั้งแต่อยู่ในครรภ์
20 มี.ค. 55 | อ่าน 9543 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.