Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คุรุสภาให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน 16 หลักสูตรดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 มีมติให้การรับรองปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี้ 

ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะปีการศึกษา 2560) 2) สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เฉพาะปีการศึกษา 2560) 3) สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เฉพาะปีการศึกษา 2560) 4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เฉพาะปีการศึกษา 2560 – 2561) และ 5) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (เฉพาะปีการศึกษา 2560 – 2561)

ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขาวิชาสะเต็มและดิจิทัลศึกษา (ปีการศึกษา 2562 - 2566) 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ปีการศึกษา 2561 - 2565) 3) มหาวิทยาลัยราชธานี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปีการศึกษา 2562 - 2566) และ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปีการศึกษา 2562 - 2566) และ 4) มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (เฉพาะปีการศึกษา 2561 เฉพาะผู้รับทุนโครงการ สควค.)

ปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปีการศึกษา 2559 - 2563) 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (ปีการศึกษา 2562 - 2566) 3) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปีการศึกษา 2559 - 2563) 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เฉพาะปีการศึกษา 2559) และ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เฉพาะปีการศึกษา 2559 - 2560)

ปริญญาเอกทางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เฉพาะปีการศึกษา 2560)

ตรวจสอบรายชื่อปริญญา สาขา ปีการศึกษาที่รับรอง จำนวนรับนักศึกษา และการได้รับอนุญาตของสถาบันอุดมศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองได้ที่เว็บไซต์คุรุสภาwww.ksp.or.thหัวข้อ รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา 


โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 63   อ่าน 140 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพม.39 ผุด ’STOP TEEN MOM’
01 ส.ค. 57 | อ่าน 1180 ครั้ง
คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาลงโทษ ข
06 ก.พ. 55 | อ่าน 57710 ครั้ง
อบรมเสริมความรู้
04 มี.ค. 57 | อ่าน 563 ครั้ง
มสด.ตั้งศูนย์ภาษาจีนในสถานศึกษา สร้างความได้เปรียบน.ร.รู้ภาษาที่ 3 รับอาเซียน
28 ม.ค. 56 | อ่าน 695 ครั้ง
สพฐ.ยันไม่เปิดเทอมพร้อมอาเซียน
01 มี.ค. 55 | อ่าน 12013 ครั้ง
เปิดศูนย์ร้องทุกข์’เรียนฟรี15ปี’
27 พ.ค. 54 | อ่าน 92388 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.