Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 โดย เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลายฉบับ ทาให้ เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ การศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี

ดาวน์โหลดราชกิจจานุเบกษา

ที่มาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2562


โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 62   อ่าน 270 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แฉ ศธ.เพิ่มภาระครู มุ่งกวดวิชา ครูยังต้องรับภาระโครงการที่ไม่ใช่การสอนเฉลี่ยคนละ 6-8 โครงการ
14 พ.ย. 59 | อ่าน 459 ครั้ง
เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอดไอเดียการตลาดแบบว้าวๆ ระดับนิสิตนักศึกษา ในโครงการ “Sabina Pretty Perfect Tomorr
17 ธ.ค. 56 | อ่าน 772 ครั้ง
ร่างพรบ.วิทยาลัยชุมชนรอสภาผู้แทนฯทำคลอด
21 ธ.ค. 53 | อ่าน 10127 ครั้ง
สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดประชุมทบทวนภาระงานของหน่วยงานระดับกรม-จังหวัด-เขตพื้นที่ และอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
03 ก.ย. 62 | อ่าน 271 ครั้ง
ศธ.ทุ่มกว่า 4 พันล้านแจกคอมพิวเตอร์ให้ 7,200 โรงเรียน
06 ต.ค. 53 | อ่าน 13957 ครั้ง
ด่วนที่สุด ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะชำนาญ
15 ก.ย. 59 | อ่าน 520 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.