Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สสวท.ต้อนรับ 4 เยาวชนคนเก่ง คว้า 4 เหรียญเงินชีววิทยาโอลิมปิกสสวท.ต้อนรับเยาวชน คณะผู้แทนไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 29 ก่อนทำผลงานได้เยี่ยม คว้าเหรียญเงิน 4 เหรียญจากการแข่งขัน ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ 15 – 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างอบอุ่น... 


ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รักษาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เผยว่า การได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการครั้งนี้ ถือว่ามีมาตรฐานทางวิชาการในระดับนานาชาติ แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของเยาวชนไทย เพราะที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างดี แม้จะเป็นเหรียญเงิน แต่นับว่าประสบความสำเร็จมาก โดยข้อสอบแต่ละปีจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน ในการแข่งขันเราไม่ได้หวังรางวัลสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งให้เด็กได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์นำกลับมาใช้เสริมทักษะความสามารถให้เกิดประโยชน์ก้าวหน้าต่อไป

นอกจากนี้ หากมองภาพรวมเชื่อว่า สสวท.สามารถให้การสนับสนุนกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีศักยภาพในสาขากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พัฒนายิ่งขึ้นไปได้ ซึ่งทั่วประเทศจะมีราวๆ 3,000 คน จาก 102 โรงเรียน ผ่านการคัดเลือกในโครงการฯ จนกระทั่งคัดเหลือ 32 คนเป็นผู้แทนประเทศไทยสาขาต่างๆ แต่หากจะให้ประสบผลสำเร็จแก่นักเรียนทั้งหมดของประเทศนั้น อาจยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ระบบการเรียนการสอน คุณภาพบุคลากรผู้สอนซึ่งเป็นภาพรวมด้านการศึกษาทั้งหมดของประเทศที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้แทนประเทศไทยสาขาวิชาชีววิทยา มี 4 คน ประกอบด้วย 1.นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 2.นายปารีส นิลทลักษณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 3.นายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 4.นางสาวรุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

ด้านน้องๆ ผู้แทนประเทศไทยทั้ง 4 คนเปิดเผยว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ที่มีความสนใจด้านชีววิทยาจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ข้อสอบมีความยากตามมาตรฐานในการทดสอบฝีมือและภูมิใจที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยการแข่งขันครั้งนี้ โดยรวมประเทศเจ้าภาพอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์และอื่นๆ รวมทั้งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พวกเราเตรียมการแข่งขันโดยแบ่งเวลาอ่านหนังสือสม่ำเสมอ ตั้งใจและทำความเข้าใจในการอบรมเข้าค่าย ส่วนเคล็ดลับในการเรียนได้ดีคือ หากชอบในวิชาที่เรียนจะเรียนได้โดยไม่เบื่อ ทำความเข้าใจกับเนื้อหามากกว่าการท่องจำ วิชาชีววิทยาไม่ใช่การท่องจำแต่เป็นความเข้าใจ อนาคตตั้งใจว่าจะเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีววิทยาและแพทยศาสตร์สำหรับคณะอาจารย์ในทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.นพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าทีม รศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.ธีระพงษ์ บัวบูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และอาจารย์ทวินันท์ แสงขัติยะ นักวิชาการ สสวท. ผู้จัดการทีม

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศปีนี้ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 70 ประเทศ นักเรียนร่วมการแข่งขัน 270 คน ได้รับเหรียญทอง 27 คน เหรียญเงิน 54 คน เหรียญทองแดง 80 คน โดยอันดับที่ 1 ของโลกคือ เวียดนาม อันดับที่ 2 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่ 3 คือ จีน ไทเป ข้อสอบประกอบด้วยภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ภาคทฤษฎีแบ่งเป็นชุด A จำนวน 3 ชั่วโมง และชุด B จำนวน 3 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมงนายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ กล่าวว่า นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มานะพยายาม และทางผู้ดำเนินการพานักเรียนไปร่วมแข่งขันให้การเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนเพราะเป็นการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ทั้งนี้ การเรียนปัจจุบันแม้จะเน้นด้านวิชาการเป็นหลัก แต่เราต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและเป็นคนดีต่อสังคม

ด้านนายสมเกียรติ เทพประเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเผยว่า โรงเรียนให้การสนับสนุนทั้ง 9 สาขาวิชา วางระบบโดยให้ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการดูแลทุกสาขา รวมทั้งมีนักเรียนรุ่นพี่มาช่วยเตรียมความพร้อม เพราะการส่งเสริมเยาวชนมีความสำคัญและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ความรู้ นำกลับมาต่อยอดพัฒนาตนเองและประเทศไทยในอนาคต ฝากให้ภาครัฐบาล โรงเรียนต่างๆ และผู้ปกครองช่วยกันสนับสนุนเพราะนักเรียนกลุ่มนี้ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในอนาคต

ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 จนถึงปัจจุบัน มีผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันแล้วจำนวน 640 คน ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลรวม 543 รางวัล เป็นรางวัลเหรียญทอง 134 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 207 เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง 156 เหรียญ รางวัลเกียรติคุณประกาศ 43 รางวัล รางวัล The Best Solution 1 รางวัลจากวิชาคณิตศาสตร์ รางวัล The Best Experiment 1 รางวัล จากวิชาฟิสิกส์ และรางวัล The Best Theoretical Exam 1 รางวัล จากวิชาเคมี.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 61   อ่าน 1069 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.เพิ่มทวิภาคีผนึก 3 หมื่นบริษัทกระจก-อะลูมิเนียม
22 พ.ค. 57 | อ่าน 601 ครั้ง
"หมอธี" แจงจัดทัพยุคโปรเฟสชั่นแนล
31 ส.ค. 60 | อ่าน 438 ครั้ง
สกอ.ไล่ออก "อธิการรามฯ"
09 ก.พ. 54 | อ่าน 10806 ครั้ง
ศธ.ชู 5 กลุ่มอาชีพแข่งระดับโลกมอบมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรเน้นพื้นที่
22 ก.ย. 54 | อ่าน 56248 ครั้ง
สช.ขาดงบรายหัว 100 ล้าน เล็งดึงงบ 58 ใช้ก่อน
08 ก.ย. 57 | อ่าน 386 ครั้ง
สอศ.ขอวัดวิชาชีพเด็กให้สมศ.
15 พ.ค. 57 | อ่าน 539 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.