Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คลอดเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ... สาระสำคัญคือ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงเก่า และปรับวิธีการประเมินสถานศึกษา ที่ไม่ใช่การตัดสินว่าผ่านไม่ผ่านแต่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ขั้นตอนต่อไปจะตั้งคณะกรรมการร่วม ประกอบด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผู้แทนจากหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งในและนอก ศธ. เพื่อร่างระเบียบศธ. และประกาศ ศธ.ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ก่อนประกาศใช้ให้ทันปีงบประมาณ 2561 นี้

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า จุดเปลี่ยนของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้คือ จะไม่มีการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดอีก แต่จะเปิดให้สถานศึกษาประเมินตัวเอง เลือกตัวชี้วัดจากกรอบมาตรฐานกลางของ ศธ.และให้รายงานผลการประเมินกลับมาที่ ต้นสังกัด จากนั้น สมศ.และ ศธ.จะส่งผู้ประเมินลงไปประเมินสภาพจริงยังสถานศึกษาอีกครั้ง เชื่อว่าการประเมินแบบใหม่นี้จะทำให้สถานศึกษาไม่เครียด ไม่กังวล เพราะเหลือการประเมินแค่ครั้งเดียว จากเดิมที่ต้องประเมินทั้งภายในและภายนอก อย่างไร ก็ตาม หลังจาก ครม.มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้แล้ว จากนี้จะต้องส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมาย ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการต่อไป.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ


โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 60   อ่าน 405 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ผลการประชุม ก.ค.ศ. 11/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
29 พ.ย. 59 | อ่าน 336 ครั้ง
สภาการศึกษาเจาะลึกผลงานวิจัยดีเด่น ชี้ชัด ! ทิศทางสำคัญของการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย
31 ก.ค. 56 | อ่าน 715 ครั้ง
อัดฉีดหลักสูตรอาชีพเด็กม.3เรียนทุกคน
22 พ.ค. 60 | อ่าน 401 ครั้ง
มรภ.สงขลาติวภาษารับอาเซียน
19 ธ.ค. 54 | อ่าน 71642 ครั้ง
สั่งบอร์ดกศจ.กทม. บริหารงานเน้นคุณภาพการศึกษาในจังหวัด เป็นตัวอย่างกศจ.ทั่วประเทศ
06 ก.ค. 60 | อ่าน 3519 ครั้ง
TV ครูเข็นไม่ขึ้น
16 ก.ย. 53 | อ่าน 16068 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.