Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สนช.เห็นชอบกม.จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดโทษคนทุจริตติดคุก10ปีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่2 เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. … โดย ร่างพ.ร.บ.มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทาวงการคลัง หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและกาบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางของพ.ร.บ.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญในมาตรา 7 บัญญัติให้พ.ร.บ.นี้ไม่ใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดซื้อจัดจ้างจากเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ

มาตรา 8 กำหนดเป็นหลักการสำคัญว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการ มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และต้องโปร่งใสและมีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ มีการกำหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 118 โดยระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพ.ร.บ.นี้โดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 178 เสียงเห็นชอบให้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

ขอบคุณที่มาจากมติชนออนไลน์ 15 ธ.ค. 59


โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 59   อ่าน 357 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ"
17 ก.พ. 58 | อ่าน 427 ครั้ง
สพฐ.คุมพนันรับบอลโลก 2014 จับตากลุ่มเสี่ยงจัดทีมเฝ้าระวัง
09 มิ.ย. 57 | อ่าน 380 ครั้ง
โลกใบใหม่’เด็กแอลดี’คู่มือช่วยน้องพร่องการเรียนรู้
15 พ.ย. 55 | อ่าน 885 ครั้ง
มร.ปรับวิธีออกเกรดเป็นแบบสากล
09 พ.ย. 54 | อ่าน 50787 ครั้ง
ศธ.เร่งสร้างคุณธรรมในโรงเรียน
14 พ.ค. 56 | อ่าน 508 ครั้ง
กบข. เตือน ขรก.ตัดสินใจรอบคอบ ก่อนออกไปรับบำนาญ ยืนยันผลตอบแทนกองทุนสูงกว่าดอกเบี้ย
05 ม.ค. 58 | อ่าน 300 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.