Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สนช.เห็นชอบกม.จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดโทษคนทุจริตติดคุก10ปีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่2 เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. … โดย ร่างพ.ร.บ.มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทาวงการคลัง หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและกาบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางของพ.ร.บ.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญในมาตรา 7 บัญญัติให้พ.ร.บ.นี้ไม่ใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดซื้อจัดจ้างจากเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ

มาตรา 8 กำหนดเป็นหลักการสำคัญว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการ มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และต้องโปร่งใสและมีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ มีการกำหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 118 โดยระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพ.ร.บ.นี้โดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ 178 เสียงเห็นชอบให้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

ขอบคุณที่มาจากมติชนออนไลน์ 15 ธ.ค. 59


โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 59   อ่าน 380 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาจารย์ขอปรับเงินเท่าครู’พงศ์เทพ’ดูตัวเลขก่อนเสนอครม.
25 มิ.ย. 56 | อ่าน 519 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยาโชว์ ’ 1 คณะ 1 โมเดล ’ พัฒนาคุณภาพชีวิต
28 มี.ค. 57 | อ่าน 381 ครั้ง
โพลชี้ ครูไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องปรับการสอน ไม่ให้ท่องจำจากตำรา
16 ม.ค. 61 | อ่าน 307 ครั้ง
แฉย้ายผอ.รร.อีสานเรียก 5แสน
27 ม.ค. 58 | อ่าน 602 ครั้ง
สอนพูดภาษาอังกฤษฟรี
26 ก.พ. 57 | อ่าน 381 ครั้ง
ความรู้คือโอกาส ’ห้องเรียนออนไลน์’ โซเชี่ยลเชื่อมโลก-ยกระดับไทย
11 ธ.ค. 56 | อ่าน 548 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.