Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ชินวรณ์ตั้งเป้า 6 เดือนข้างหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาชินวรณ์ตั้งเป้า 6 เดือนข้างหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศธ.วางแผนการทำงานหกเดือนข้างหน้าเน้นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประกาศ 6 จุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เตรียมจัดงานใหญ่ 22 ต.ค. เชิญ นายกฯ เป็นผู้นำประกาศจุดเน้นให้สาธารณชนรับรู้
เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2553 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหาร 5 องค์กรหลักของ ศธ. ว่า ในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้านี้ ศธ. เน้นทำงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่ง ศธ.เตรียมประกาศจุดเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ชัดเจน 6 จุดเน้นคุณภาพ และจะมีการจัดงานแถลงจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพครั้งใหญ่ วันที่ 22 ต.ค.นี้เชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานนำในการประกาศจุดเน้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นความมั่นใจต่อสาธารณชนว่า ศธ.จะเดินพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเป้าหมายปฏิรูปการศึกษา ทศวรรษที่ 2 สำหรับ 6 จุดเน้นคุณภาพการจัดการศึกษา ได้แก่ 1.โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพซึ่งได้รับงบประมาณ 2554 เพิ่มเป็น 8 หมื่นล้านบาท ที่จะต้องลงไปสู่สถานศึกษาอย่างแท้จริง และให้คณะกรรมการสถานศึกษาไปคิดว่าเงินจำนวนนี้จะนำไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาได้อย่างไร โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สพฐ.)ไปวางระบบให้ภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบปนะมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนอย่างแท้จริง
2.เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะมีการแจกแจงอย่างละเอียดว่าการพัฒนานักเรียนแต่ละระดับชั้นเน้นเรื่องอะไรบ้างเริ่มแต่ระดับปฐมวัย เน้นการพัฒนาสมอง สร้างนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ระดับป.1-3 เน้นการอ่านออกเขียน การคิดเลขเป็น ปลูกฝังให้เด็กใฝ่ดีมีวินัย มีความรับผิดชอบ ระดับป.4-6 เน้นให้นักเรียนอ่านเขียนคล่องมีทักษะการคิดพื้นฐาน มีทักษะชีวิต มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีจิตสาธารณะ ขณะที่ ม.1-3 จะพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิด ทักษะชีวิตที่สูงขึ้น รู้จักแก้ปัญหา รู้จักการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ดีและรู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง และระดับม.4-6 เน้นพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัยหา ค้นพบตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ระดับอาชีวศึกษา พัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีการพัฒนาความสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ และระดับมหาวิทยาลัย เน้นส่งเสริมทางวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน สหกิจศึกษาและให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทสนองตอบและช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมการเกิด 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด
3. การพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน โดยให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบล จัดการศึกษาตลอดชีวิตที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับประชากรวัยทำงานจำนวน 30 ล้านคนและให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนสำหรับประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตความเป็นพลเมือง โดย กศน.จะประกาศจุดเน้นในวันที่ 12 ต.ค.นี้ 4. การพัฒนาสถานศึกษายุคใหม่ เน้นการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งในวันที่ 5 พ.ย.นี้ ศธ.จะเปิดตัวสถานศึกษายุคใหม่มีนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานภายใต้ยุทธศาสตร์ (777) 5 . การจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบให้เตรียมการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การหาสถานที่จัดตั้งกองทุนที่ชัดเจน การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้จัดกิจกรรมการเปิดตัวเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา และ6.การพัฒนาคุณภาพครู ศธ.จะเน้นพัฒนาครูทั้งระบบ การแก้ปัญหาหนี้สินครูรวมถึงปรับปรุงค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม ซึ่งตนได้มอบหมายให้องค์กรหลังที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแต่ละจุดเน้นนำไปบูรณาการเพื่อให้การดำเนินงานมีความเชื่อมโยงกัน

ที่มา:http://www.komchadluek.netโพสเมื่อ : 05 ต.ค. 53   อ่าน 10155 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ดันพ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนเข้าสภาบริหารจัดการศึกษาชัดเจนคล่องตัว
30 ก.ค. 56 | อ่าน 795 ครั้ง
จิตอาสา ’ครู กศน.’เพื่อนยามยากของประชาชน
03 พ.ย. 54 | อ่าน 36291 ครั้ง
นัดถก ร.ร.เลือกปฏิบัติปิดกั้นเด็กออทิสติกต่อม.4
28 ส.ค. 55 | อ่าน 833 ครั้ง
รร.ชายแดนสุดทนรวมกลุ่มกดดันรัฐชี้งานยากแต่ได้งบฯเท่ารร.ปกติ
17 ม.ค. 55 | อ่าน 79956 ครั้ง
ฟื้นผลิตครูเอกประถมศึกษา
22 ม.ค. 57 | อ่าน 609 ครั้ง
มจษ.ขานรับแนวทางปฏิบัติศธ.-สกอ.กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์-เคารพสิทธิเสมอภาค
03 มิ.ย. 56 | อ่าน 2687 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.