Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พสถานี ก.ค.ศ.
การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้มอบหมายให้ ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางปฏิบัติตามที่ คปร. กำหนด นั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 23,429 คน จึงได้ขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการมายัง ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้พิจารณาตามเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของ คปร. และอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับเหตุผลความจำเป็นของภารกิจในส่วนราชการแล้ว เห็นควรจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่ส่วนราชการ โดยเป็นการคืนอัตราเกษียณอายุราชการไปยังหน่วยงานการศึกษาเดิมและหน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลัง รวมทั้งสิ้น 23,429 อัตรา ดังนี้

1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สถาบันวิทยาลัยชุมชน)ตำแหน่งครูผู้ช่วย 4 อัตรา
2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตำแหน่งครูผู้ช่วย 1 อัตรา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ข. (5) 3 อัตรา รวม 4 อัตรา
3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 1 อัตรา รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 2 อัตรา รวม 3 อัตรา
4. สำนักงาน กศน.ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด 4 อัตรา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด 3 อัตรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 52 อัตรา ครูผู้ช่วย 34 อัตรา ศึกษานิเทศก์ 4 อัตรา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 4 อัตรา รวม 101 อัตรา
5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 38 อัตรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 95 อัตรา ครูผู้ช่วย 625 อัตรา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 3 อัตรา รวม 761 อัตรา
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตำแหน่ง ผอ.สพท. 27 อัตรา รอง ผอ.สพท. 47 อัตรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2,050 อัตรา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 513 อัตรา ครูผู้ช่วย 19,249 อัตรา ศึกษานิเทศก์ 281 อัตรา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 352 ตำแหน่ง รวม 22,519 อัตรา
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 อัตรา อาจารย์ 3 อัตรา ครูผู้ช่วย 31 อัตรา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 1 อัตรา รวม 37 อัตรา

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติไปกำหนดในหน่วยงานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ใช้อัตรากำลังได้ไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2559

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559


โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 59   อ่าน 321 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครม.สั่งเช็กบิลกวดวิชาหน้าเลือด
12 ม.ค. 54 | อ่าน 10728 ครั้ง
ได้ 19 ผู้แทนวิชาชีพนั่งกก.คุรุสภา เจาะใจผู้สมัคร ’ปธ. - ผู้ทรงคุณวุฒิ’ 24 ส.ค.
23 ส.ค. 55 | อ่าน 849 ครั้ง
ครม.ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้กองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชน
06 มิ.ย. 55 | อ่าน 840 ครั้ง
"มศว"สอนวิชาชีวิตนิสิตครูชูเรียนสร้างแรงบันดาลใจ
02 เม.ย. 56 | อ่าน 523 ครั้ง
เริ่มต้นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ บิ๊กเซอร์ไพรส์คุณครู’โทนี แบลร์’
17 ม.ค. 55 | อ่าน 78049 ครั้ง
“ธีระเกียรติ” ถก สพฐ.ปมติดกล้องซีซีทีวี
27 ส.ค. 61 | อ่าน 226 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.