Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ฤดูกาลรับตรง "กสพท." มาถึงแล้ว!! เปิดรับสมัคร "แพทย์-ทันตะ-สัตวแพทย์-เภสัช" 1-31ส.ค.นี้[มติชน] - เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) แถลงข่าวหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท. ว่า ปีนี้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 8 สถาบัน เข้าร่วมรับตรงกับ กสพท. เป็นปีแรก แต่รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ยังคงยึดเกณฑ์เดิม คือ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) รวม 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 60% (โดยเป็นเงื่อนไข แต่ไม่นำมาคิดคะแนน), วิชาสามัญ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ รวม 70% และวิชาเฉพาะ 30% ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

ด้านพญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท กล่าวว่า ปีนี้กสพท. รับสมัครนักเรียน 1,843 คน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) 20 คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 190 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) 45 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) 65 คน มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) 30 คน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) 148 คน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มม. 20 คน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มม. 260 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย(ม.)รังสิต(โรงพยาบาลราชวิถี) 50 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต(โรงพยาบาลเลิดสิน) 15 คน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) 180 คน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) 20 คน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 70 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) 60 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(หญิง) 40 คน

พญ.บุญมี กล่าวต่อว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 85 คน มม. 70 คน มช. 30 คน ม.อ. 10 คน มศว 25 คน มข. 15 คน มธ. 20 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 100 คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) 70 คน มข. 10 คน มช. 10 คน ม.เทคโนโลยีมหานคร 10 คน มม. 15 คน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ(สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 20 คน จุฬาฯ(สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ) 20 คน มม. 35 คน มช. 10 คน มศว (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) 10 คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(มอบ.) (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) 10 มธ. 20 คน มน. (สาขาวิชาบริบาทเภสัชกรรม) 15 คน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส.) (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม)10 คน นักเรียนเข้าไปตรวจสอบระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันแต่ละแห่ง

พญ.บุญมี กล่าวอีกว่า สำหรับปฏิทินการรับสมัครสอบและการสอบ มีดังนี้ เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1-31 สิงหาคม ทาง www9.si.mahidol.ac.th นักเรียนชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ(ไม่รวมสอบ 9 วิชาสามัญ) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม- 5 กันยายน โดยการสมัครของ กพสท. ผู้สมัครไม่ต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครแต่ต้องเก็บเอกสารที่อัพโหลดทั้งหมด และนำมาเพื่อให้คณะ/สถาบัน ตรวจสอบภายหลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย, ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบวิชาเฉพาะทางเว็บไซต์ 7 วันหลังจากการวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน, พริ้นท์แบบฟอร์ม กสพท. เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าห้องสอบ ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน, สอบวิชาเฉพาะวันที่ 5 พฤศจิกายน และประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณวันที่ 19 ธันวาคม โดย กสพท.ประกาศรายชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิการเข้าศึกษาในสถาบันตามโควต้าพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560 และลบชื่อผู้ที่แจ้งยืนยันสิทธิ ออกจากระบบการคัดเลือกของ กสพท. ประมาณวันที่ 7 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ประมาณวันที่ 14 มีนาคม 2560, ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีที่ไม่มีสิทธิ วันที่ 14-15 มีนาคม 2560, สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพวันที่ 20-24 มีนาคม 2560, สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมรอบ 2 ถ้ามี 31 มีนาคม 2560, ส่งรายชื่อ เคลียริ่งเฮาส์ ประมาณ วันที่ 24 เมษายน 2560

 

ขอบคุณที่มาเนื้อหาและอ่านเพิ่มเติมได้ที่มติชนออนไลน์ วันที่: 12 ก.ค. 59 เวลา: 15:13 น.


โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 59   อ่าน 675 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.วางแผนรับมือระยะยาวในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
19 พ.ย. 53 | อ่าน 12498 ครั้ง
ศธ.เน้นทักษะเรียนรู้-นวัตกรรม เตรียมปรับหลักสูตรผลิตเด็กศตวรรษที่21
29 พ.ย. 55 | อ่าน 973 ครั้ง
มสด.ดึง30ราชภัฏตั้งกองทุนเลี้ยงชีพพนักงานมหา’ลัย
12 ต.ค. 54 | อ่าน 49931 ครั้ง
TEPE Online
11 มี.ค. 59 | อ่าน 861 ครั้ง
สำนักงาน ก.พ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2558
10 มี.ค. 58 | อ่าน 807 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนเปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 44 อัตรา
06 ส.ค. 56 | อ่าน 1412 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.