Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ด่วน!! คสช.ใช้ม.44 ดัดหลังศิษย์เก่ายุรุ่นน้องอาชีวะตีกัน ติดคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 30/2559 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา ใจความว่า โดยที่ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม แต่เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินการเพื่อป้องกัน ดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 มีคําสั่งดังนี้

1.ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 7 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีอํานาจกักตัวนักเรียนและนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 6 ชม. เพื่อนําส่งเจ้าพนักงานตํารวจ ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา บิดามารดา หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี

2.กรณีที่พบเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษารวมกลุ่มก่อเหตุ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระทําของเด็ก เพื่อให้คําแนะนํา ตักเตือน ทําทัณฑ์บน หรือวางข้อกําหนดเพื่อป้องกันมิให้กระทําความผิดอีก หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจํานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลา 2 ปี หากเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาได้กระทําความผิดดังกล่าวซ้ำอีก ให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

3.ผู้ใดยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุน ให้นักเรียนนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้นักเรียนนักศึกษาไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือทําร้ายร่างกายผู้อื่น ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเพราะการทะเลาะวิวาทหรือทําร้ายร่างกายนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

4.ให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมในการแนะแนวเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาทะเลาะวิวาท รวมทั้งกวดขันและเร่งรัดจัดทํามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการลดปัญหาสังคมโดยเร่งด่วน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า คสช.ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท เชื่อว่าการใช้อำนาจตามมาตรา 44 จะทำให้ปัญหาก่อเหตุทะเลาะวิวาทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ปกครองมีความมั่นใจที่จะส่งลูกมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้มข้นมากขึ้น


ที่มามติชนออนไลน์ วันที่: 21 มิ.ย. 59 เวลา: 18:22 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา


โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 59   อ่าน 405 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สภา มรภ.บุรีรัมย์เตรียมอุทธรณ์คำสั่งศาล
04 ก.ย. 60 | อ่าน 1115 ครั้ง
’คุรุสภา’เล็งแจ้งความขายวุฒิทำเสียชื่อ
17 มิ.ย. 54 | อ่าน 10831 ครั้ง
ครูทั่วประเทศ กว่า 30,000 คน แห่ชมงาน EDUCA 2010
08 ต.ค. 53 | อ่าน 10160 ครั้ง
สกสค.เดินหน้าทวงหมื่นล้านคืนจากออมสิน
22 มิ.ย. 60 | อ่าน 369 ครั้ง
"ชินภัทร" ไม่เอาด้วยยกเลิกสอบโอเน็ตป.6
10 ก.ย. 56 | อ่าน 531 ครั้ง
วุฒิสภาจี้แก้ทุจริตวงศึกษา
11 ส.ค. 54 | อ่าน 136793 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.