Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แอดมิชชั่น 58 รับเกือบ 1.2 แสนที่นั่ง“ประสาท” เผยยอดที่นั่งแอดมิชชั่นปี 58 รับเกือบ 1.2 แสนคน มีสถาบันอุดมศึกษารัฐ-เอกชนเข้าร่วม 87 แห่ง รับสมัคร 10-17 พ.ค.นี้ เตือนนักเรียนดูข้อมูลให้ดีก่อนสมัคร ย้ำการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น ปีนี้เพิ่มทางเลือกให้เด็กจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศได้

วันนี้ (29 เม.ย.) ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และ นายก สอท. แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง การรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558 ว่า ในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 87 แห่ง รับนักศึกษา 118,528 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. 24 แห่ง รับ 57,655 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 24 แห่ง รับ 22,210 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34 แห่ง รับ 37,923 คน และสถาบันสมทบ 4 แห่ง 740 รับ โดยรับใน 802 คณะ/สาขาวิชา 4,114 รหัสวิชา ทั้งนี้ปฏิทินแอดมิชชั่นในปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครคัดเลือกแอดมิชชั่น วันที่ 6-17 พฤษภาคม 2558 ที่ศูนย์จำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ 4 ศูนย์ ต่างจังหวัด 13 ศูนย์ รับสมัครวันที่ 10-17 พฤษภาคม ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th และ www.cuas.or.th ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 10-19 พฤษภาคม ผ่านทางธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ไทย และปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดให้ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิสทั่วประเทศได้ด้วย

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว วันที่ 10-17 พฤษภาคม ทางโทรสาร. 0-2354-5155-6 ตรวจสอบคะแนนของผู้สมัคร และรายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ วันที่ 25-26 พฤษภาคม ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย วันที่ 5 มิถุนายน ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th , www.cuas.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลกับทาง สอท. ซึ่งปีนี้ได้เพิ่มช่องทางการประกาศผลสอบผ่านทาง www.counterservice.co.th ด้วย สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15-17 มิถุนายน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ทางเว็บไซต์ www.aupt.or.th หรือ www.cuas.or.th ทั้งนี้ หากนักเรียนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สอท. โทร. 0-2354-5150-2 โทรสาร. 0-2354-5155-6

“ขอเตือนนักเรียนที่จะสมัครแอดมิชชั่นทุกคนว่า ก่อนสมัครให้ศึกษารายละเอียดในระเบียบการสมัครฯ ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะกรณีที่บางคณะ/สาขาวิชามีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ หรือคะแนนขั้นต่ำ นอกจากนี้ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบความถูกต้องก่อนชำระเงิน และต้องชำระภายในวันที่กำหนด ซึ่งการสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หากนักเรียนชำระเงินแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ/สาขาวิชา นักเรียนต้องสมัครใหม่ และนำไปชำระเงินภายในวันที่กำหนด โดย สอท. จะนำข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายมาพิจารณา” ศ.ดร.ประสาท กล่าวและว่า สอท.ได้จัดทำโปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชั่น ปี 58 ไว้ในเว็บไซต์ www.aupt.or.th โดยนักเรียนสามารถนำคะแนนที่มีอยู่มาลองคำนวณดูได้ว่า หากมีคะแนนเท่านี้จะสมัครคณะใดได้บ้าง ซึ่งขอให้นักเรียนใช้โปรแกรมฯปีนี้เท่านั้น ห้ามใช้โปรแกรมเก่า

ศ.ดร.ประสาท กล่าวอีกว่า สำหรับจำนวนการรับนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 1,902 คน ม.เกษตรศาสตร์ รับ 8,893 คน ม.ขอนแก่น รับ 2,050 คน ม.เชียงใหม่ รับ 2,675 คน ม.ทักษิณ 812 คน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 827 คน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2,560 คน ม.เทคโนโลยีสุรนารี 625 คน ม.ธรรมศาสตร์ 3,668 คน ม.นครพนม 298 คน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 220 คน ม.นเรศวร 4,027 คน ม.บูรพา 4,573 คน ม.พะเยา 2,065 คน ม.มหาสารคาม 2,433 คน ม.มหิดล 1,437 คน ม.แม่โจ้ 4,220 คน ม.แม่ฟ้าหลวง 1,510 คน ม.วลัยลักษณ์ 1,470 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1,869 คน ม.ศิลปากร 2,988 คน ม.สงขลานครินทร์ 3,564 คน ม.อุบลราชธานี 1,444 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,525 คน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 200 คน มทร.กรุงเทพ 700 คน มทร.ตะวันออก 1,130 คน มทร.ธัญบุรี 1,195 คน มทร.พระนคร 365 คน มทร.รัตนโกสินทร์ 425 คน

มทร.ล้านนา 1,115 คน มทร.ศรีวิชัย 200 คน มทร.สุวรรณภูมิ 670 คน มทร.อีสาน 504 คน มรภ.กาญจนบุรี 216 คน มรภ.จันทรเกษม 430 คน มรภ.ชัยภูมิ 360 คน มรภ.ธนบุรี 2,130 คน มรภ.นครสวรรค์ 950 คน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2,816 คน มรภ.เพชรบุรี 1,000 คน มรภ.พระนครศรีอยุธยา 675 คน มรภ.พิบูลสงคราม 755 คน มรภ.มหาสารคาม 950 คน มรภ.ราชนครินทร์ 205 คน มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,915 คน มรภ.สวนดุสิต1,370 คน มรภ.สวนสุนันทา 1,849 คน มรภ.สุรินทร์ 285 คน ม.นวมินทราธิราช 40 คน วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 25 คน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 40 คน สถาบันการพลศึกษา 435 คน ม.กรุงเทพ 1,580 คน ม.กรุงเทพธนบุรี 1,140 คน ม.เกริก 1,715 คน ม.เกษมบัณฑิต 3,050 คน ม.คริสเตียน 810 คน

ม.เจ้าพระยา 400 คน ม.เซนต์จอห์น 220 คน ม.ตาปี 275 คน ม.เทคโนโลยีมหานคร 240 คน ม.ธนบุรี 580 คน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 945 คน ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 2,960 คน ม.นานาชาติเอเชียแปซิฟิกส์ 110 คน ม.เนชั่น 400 คน ม.พายัพ 1,470 คน ม.ฟาร์อีสเทอร์น 1,030 คน ม.ภาคกลาง 1,000 คน ม.รังสิต 4,040 คน ม.ราชธานี 810 คน ม.วงษ์ชวลิตกุล 735 คน ม.เวสเทิร์น 870 คน ม.ศรีปทุม 1,450 คน ม.สยาม 1,170 คน ม.หอการค้าไทย 3,645 คน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1,948 คน ม.หาดใหญ่ 1,150 คน ม.อีสเทิร์นเอเชีย 810 คน วิทยาลัยเชียงราย 310 คน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 140 คน วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก 360 คน วิทยาลัยดุสิตธานี 240 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 180 คน วิทยาลัยนครราชสีมา 810 คน และวิทยาลัยสันตพล 1,330 คน.

 


ที่มา เดลินิวส์​ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558


โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 58   อ่าน 663 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวะทำใจยอมรับเลขาฯใหม่
03 ต.ค. 54 | อ่าน 56689 ครั้ง
อาชีวะเยือนถิ่นอิเหนาดันโปรเจ็กต์สองปริญญา
23 ก.ค. 57 | อ่าน 620 ครั้ง
อาชีวะรัฐ-เอกชนถกเป้ารับเด็กปี 59
17 มี.ค. 59 | อ่าน 505 ครั้ง
สิ่งที่รัฐบาลยุค"คสช."ต้องแก้ไขโดยด่วน
04 มี.ค. 58 | อ่าน 618 ครั้ง
สภามหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการอุดมศึกษา
23 ม.ค. 55 | อ่าน 67618 ครั้ง
กศน.บริการพิเศษสอนผู้พิการถึงบ้านเน้นแบบกึ่งโฮมสคูล
30 เม.ย. 57 | อ่าน 774 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.