Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครู ยื่นคำขอได้สองเวลาในรอบหนึ่งปีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบในหลักการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน คือ ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นขอก่อนที่จะดำรงวิทยฐานะครบตามที่กำหนดในมาตรฐาน วิทยฐานะ ได้ก่อนไม่เกิน 2 ปี โดยผู้ยื่นต้องมีภาระงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ส่วนราชการกำหนด และผ่านการพัฒนาจากส่วนราชการ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี ส่วนที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพ โดยผลการพัฒนาฯ ให้ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนวิทยฐานะไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบ โดยที่มีข้อตกลงในการพัฒนางาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ที่สำคัญต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ทั้งนี้ จะมีกรรมการพิจารณาตัดสินสองชุดคือคณะกรรมการชุดที่ 1 ทำหน้าที่พิจารณาข้อตกลงในการพัฒนางานและประเมินสรุปผลการพัฒนางานตามข้อ ตกลง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง ส่วนคณะกรรมการชุดที่ 2 ทำหน้าที่ประเมินเพื่อพัฒนาเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาของการพัฒนางานตามข้อตกลง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้คือ ด้านวินัย คุณธรรม ต้องได้คะแนนจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75, ส่วน ด้านการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละชุด แต่ละคนดังนี้ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้กำหนดให้ยื่นคำขอได้ปีละ 1 ครั้ง 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนภาคเรียนที่ 1 และก่อนภาคเรียนที่ 2 ก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า90 วัน

ที่มา: http://www.naewna.com 


โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58   อ่าน 299 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสตูล การพัฒนาที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วม
26 พ.ย. 55 | อ่าน 1607 ครั้ง
คอลัมน์: การศึกษา: เดินเครื่องหลักสูตรใหม่ปี ’57ฝัน ’ครูสอนน้อย-เด็กรู้เยอะ’
21 มิ.ย. 56 | อ่าน 669 ครั้ง
ของขวัญจากรัฐบาลปรับเงิน "ชั้นผู้น้อย"
19 พ.ย. 57 | อ่าน 450 ครั้ง
"กำจร"เล็งรื้อระบบคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา
27 พ.ค. 58 | อ่าน 330 ครั้ง
ฮือฮาวัดเชียงราย-เปิดร.ร.ผู้เฒ่า
03 ต.ค. 56 | อ่าน 499 ครั้ง
มทส.พัฒนาเครื่องกรองน้ำพลังสุริยะช่วยน้ำท่วม
18 พ.ย. 54 | อ่าน 61583 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.