Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครู ยื่นคำขอได้สองเวลาในรอบหนึ่งปีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบในหลักการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน คือ ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นขอก่อนที่จะดำรงวิทยฐานะครบตามที่กำหนดในมาตรฐาน วิทยฐานะ ได้ก่อนไม่เกิน 2 ปี โดยผู้ยื่นต้องมีภาระงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ส่วนราชการกำหนด และผ่านการพัฒนาจากส่วนราชการ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี ส่วนที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพ โดยผลการพัฒนาฯ ให้ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนวิทยฐานะไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบ โดยที่มีข้อตกลงในการพัฒนางาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ที่สำคัญต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ทั้งนี้ จะมีกรรมการพิจารณาตัดสินสองชุดคือคณะกรรมการชุดที่ 1 ทำหน้าที่พิจารณาข้อตกลงในการพัฒนางานและประเมินสรุปผลการพัฒนางานตามข้อ ตกลง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง ส่วนคณะกรรมการชุดที่ 2 ทำหน้าที่ประเมินเพื่อพัฒนาเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาของการพัฒนางานตามข้อตกลง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้คือ ด้านวินัย คุณธรรม ต้องได้คะแนนจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75, ส่วน ด้านการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละชุด แต่ละคนดังนี้ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้กำหนดให้ยื่นคำขอได้ปีละ 1 ครั้ง 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนภาคเรียนที่ 1 และก่อนภาคเรียนที่ 2 ก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า90 วัน

ที่มา: http://www.naewna.com 


โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 58   อ่าน 280 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สทศ.มั่นใจคุณภาพข้อสอบ 7 วิชา
07 ม.ค. 56 | อ่าน 711 ครั้ง
เบรกเพิ่มเงินรายหัว รร.เอกชน
30 ต.ค. 58 | อ่าน 371 ครั้ง
สพป.อำนาจเจริญ แจงแท็บเล็ตไร้ปัญหา
12 ต.ค. 55 | อ่าน 834 ครั้ง
คาดอนุมัติแค่ครึ่ง พนง.ราชการอาชีวะ ติดขัดงบประมาณ
11 ต.ค. 55 | อ่าน 755 ครั้ง
’คุรุสภา’ แจงทบทวนปิดป.บัณฑิต
04 ต.ค. 53 | อ่าน 13492 ครั้ง
ชี้ผู้แทนใน’อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ’คุณสมบัติต้องสูง-ไม่ทำผิด’กม.’
11 พ.ค. 54 | อ่าน 103808 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.