Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ผอ.-รองฯรร.ว่าง 1,600ตำแหน่ง คะแนนขั้นต่ำ 60% ให้มหาลัยออกข้อสอบ
สพฐ.จัดสอบ ผอ., รองฯ สถานศึกษา ว่าง 1,600 ตำแหน่ง ตั้งคะแนนขั้นต่ำผู้สอบผ่านไว้ที่ 60% รอขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี โดยให้มหาวิทยาลัยออกข้อสอบ

.....

นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.แล้ว และได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบแล้วเพื่อดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก โดยได้กำหนดปฏิทินดังนี้ รับสมัครคัดเลือก 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ จะแยกเป็นกลุ่มประสบการณ์และกลุ่มทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

นางรัตนากล่าวต่อว่า ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ซึ่งมีตำแหน่งว่างในขณะนี้รวมจำนวน 1,600 ตำแหน่ง ส่วนข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนั้น สพฐ.จะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบให้จะมีความยากง่ายของ ข้อสอบในระดับปานกลาง เพื่อใช้สอบพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยการส่งข้อสอบและการตรวจข้อสอบจะดำเนินการร่วมกันระหว่าง สพฐ.กับสถาบันอุดมศึกษา เพราะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานต่างๆ ด้วย ทั้งนี้หลังจากการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วเสร็จ สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษต่อไป โดยจะเปิดสอบคัดเลือกเฉพาะครูอัตราจ้างและพนักงานราชการในสังกัด สพฐ.ก่อน และหลังจากนั้นจะเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป.


ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 7 มกราคม 2558


สพฐ.เตรียมคัดเลือกผอ.-รองผอ.รร.

สพฐ.คลอดปฎิทินคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา แล้ว ย้ำผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบทั้งหมดร้อยละ 60 ถึงจะได้รับการขึ้นบัญชี

วันนี้ ( 6 ม.ค.) นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. และได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบแล้ว เพื่อ ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก โดยมีปฏิทินดังนี้ รับสมัครคัดเลือก กลุ่มประสบการณ์ และกลุ่มทั่วไป ระหว่างวันที่ 26 ม.ค.- 1 ก.พ.2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 6 ก.พ.2558 ประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงาน ระหว่างวันที่ 9 - 13 ก.พ.2558 สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ วันที่ 14 ก.พ.2558 สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 ก.พ.2558 และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28 ก.พ.2558 โดยผู้ที่จะได้รับการขึ้นบัญชี 2 ปี จะต้องสอบได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป

“ข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ สพฐ.จะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบเพื่อใช้ร่วมกันทุกเขตพื้นที่ฯ ส่วนการส่งข้อสอบและการตรวจคำตอบจะดำเนินการร่วมกันระหว่าง สพฐ.กับสถาบันอุดมศึกษา เพราะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้เมื่อดำเนินการคัดเลือกผอ.และรองผอ.สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษต่อ ไป”นางรัตนากล่าวที่มา เดลินิวส์ วันอังคาร 6 มกราคม 2558


 


 


สพฐ.ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผอ.- รอง ผอ.สถานศึกษา เริ่ม 26 ม.ค.- 1 ก.พ.58

สพฐ. ประกาศปฏิทินรับสมัครคัดเลือก ผอ.- รอง ผอ.สถานศึกษา สมัคร 26 ม.ค.- 1 ก.พ. นี้ ระบุข้อสอบให้มหา’ลัยดำเนินการ ย้ำความยากง่ายระดับปานกลาง ระบุหลังหมดฤดูกาลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ถึงคิวสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ


วันนี้ (6 ม.ค.) นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. แล้ว และได้แจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบแล้วเพื่อดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก โดยได้กำหนดปฏิทินดังนี้ รับสมัครคัดเลือก 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ ไม่เว้นวันหยุดราชการจะแยกเป็นกลุ่มประสบการณ์ และกลุ่มทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 6กุมภาพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนร้อยละ 60 จะได้รับการขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ซึ่งมีตำแหน่งว่างในขณะนี้รวมจำนวน 1,600 ตำแหน่ง ส่วนข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือกนั้นสพฐ.จะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ ดำเนินการออกข้อสอบให้จะมีความยากง่ายของข้อสอบในระดับปานกลาง เพื่อใช้สอบพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยการส่งข้อสอบและการตรวจข้อสอบจะดำเนินการร่วมกันระหว่าง สพฐ. กับสถาบันอุดมศึกษาเพราะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ หลังการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษต่อไปโดยจะเปิดสอบคัดเลือกเฉพาะ ครูอัตราจ้างและพนักงานราชการในสังกัด สพฐ. ก่อนและหลังจากนั้นจะเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 มกราคม 2558


โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 58   อ่าน 816 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.เตรียมช่วย รร.ชายแดนไทย-เขมร
02 พ.ค. 54 | อ่าน 21757 ครั้ง
สมัคร7วิชารับตรงเกินแสน คาดมีเด็กซิ่ว-ม.5พ่วงสมัคร
10 พ.ย. 54 | อ่าน 73368 ครั้ง
กทม.ดึง 7 มหาวิทยาลัย ร่วมผลิตครูแก้ขาดแคลน
13 ธ.ค. 60 | อ่าน 700 ครั้ง
ครม.เห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
26 พ.ย. 57 | อ่าน 607 ครั้ง
สกศ.จี้กระจายอำนาจรับปฏิรูป
11 พ.ค. 54 | อ่าน 119378 ครั้ง
ก.พ.อ. ออกประกาศมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
21 ส.ค. 58 | อ่าน 604 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.