Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตฯ" สามารถสมัครสอบบรรจุได้หรือไม่หลายคนถามว่า "หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา" สามารถสมัครสอบบรรจุได้มั๊ย?

ก่อนอื่นต้องบอกว่า ผู้ที่จะตอบคำถามนี้ คือ ก.ค.ศ. ผู้ทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติการสมัครสอบ และหน่วยผู้รับสมัครนั้นๆ

สำหรับผู้เขียน มีข้อแนะนำ ดังนี้

.......ผู้สมัครต้องพึงระลึกว่า คุณสมบัติว่าอย่างไรก็ตาม รายละเอียดที่ต่อท้ายทุกครั้งที่กำหนดคุณสมบัติ คือ "ในวันที่บรรจุ" ต้องมี "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู" ฉบับจริงเท่านั้น

เมื่อมาพิจารณา "หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา" จะพบว่า ผู้ที่ได้รับการอนุญาต เป็นผู้ที่

1 ไม่มีเอกสารใดๆ ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สามารถปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้

2 เป็นผู้มีปริญญาตรีอื่น หรือคุณวุฒิทางการศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

1+2 อาจจะกำลังกระทำตนให้มีมาตรฐานความรู้ 9 มาตรฐาน ผ่านการ เทียบโอน/ทดสอบ/อบรม (ปัจจุบัน ช่องทางนี้ มีให้เฉพาะผู้ที่ยังเก็บมาตรฐานได้ไม่ครบ 9 มาตรฐานเท่านั้น) ซึ่งต้องใช้เวลาในกระทำดังกล่าวนานพอสมควร โอกาสที่จะใช้เวลาเกินสองปีเป็นไปได้สูง

หรือกำลังเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีที่ 2 อย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับใบจริงทัน

หรือกำลังเรียนหลักสูตรทางการศึกษาใหม่ 5 ปี โดยกำลังอยู่ในปีที่ 4 หรือ 5 อย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะทัน

หรือ 1+2 ไม่ทำสิ่งใดเลยในอันที่จะมีคุณสมบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กลุ่มนี้ ภายใน 2 ปี ไม่มีโอกาสได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแน่นอน
และทันที ที่ลาออกจากโรงเรียนที่ทำการขออนุญาตฯ ให้ หนังสืออนุญาตฯ นี้ หมดอายุทันที

ดังนั้น ผู้ถือ"หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา" หากได้รับโอกาสในการสมัครจริงๆ ต้องพิจารณาตนเองด้วยตนเองว่า ควรไปสมัครหรือไม่? เพราะตัวท่าน จะเป็นผู้รู้ว่า กำลังทำคุณสมบัติเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอยู่ในขั้นตอนไหน แล้ว และจะสามารถขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ทันการบรรจุหรือไม่?

แต่ส่วนตัวเชื่อว่า จะมีบางคนในกลุ่มนี้ หากสอบติดและในวันบรรจุ และไม่สามารถขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ทัน "โวยวาย" อย่างแน่นอน
หมายเหตุ ลิงค์ประกอบอยู่ในช่องคอมเม้นท์ค่ะ

 


 

Comments

"หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ"

หนังสือนี้เป็นสิทธิของโรงเรียนผู้ขออนุญาต

ผู้มีชื่อในการอนุญาตได้สิทธิเพียงนำไปแสดงตนว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สอนครบ ตามที่คุรุสภาอนุมัติในวันที่ประเมินการสอนเพื่อแนบกับมาตรฐานความรู้ในการ ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หรือนำไปแสดงสิทธิอื่นๆ ตามที่คุรุสภากำหนด

หนังสือนี้มีอายุ 2 ปี แต่จะหมดอายุได้มีสองกรณี คือ
1. หมดอายุตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ลาออกจากโรงเรียนที่ทำการขออนุญาต

หนังสือนี้ ขออนุญาตได้สองครั้ง ครั้งละ 2 ปี
โดยในครั้งที่ 2 จะต้องมีผลการพัฒนาตนเองแนบมาด้วย (ผลการพัฒนาตนเอง คือ ผลการเทียบโอน/ทดสอบ หรือ หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาหลักสูตรทางการศึกษาอยู่)

หนังสือนี้จะสามารถขอในครั้งที่ 3 ได้ เฉพาะกรณี
1. มีคุณวุฒิทางการศึกษา
2. มีผลการเทียบโอน/ทดสอบ ที่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน

ตัวอย่างการเขียนหนังสือนี้ พร้อมแบบฟอร์ม อยู่ที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภา หมวดดาวน์โหลด หัวข้อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
http://www.ksp.or.th/ksp2013/download/index.php?mid=72&tid=4&l=th&gid&Page=3&PageSize=10

ลิงค์แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต พร้อมคำอธิบายหลักเกณฑ์การอนุญาต
http://www.ksp.or.th/ksp2013/download/index.php?mid=72

เอกสารแสดงตนว่ามีสิทธิ์สอนได้ที่คุรุสภาออกให้
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622865541135648&set=a.103909949697879.12689.100002366232685&type=1

 


สำหรับ "หลักสูตรทางการศึกษา" อย่าเพิ่งน้อยใจว่าทำไมแอดมินไม่มีข้อมูลมาให้บ้าง เพราะส่วนใหญ่ หลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง ไม่มีปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
................................................
สำหรับสิ่งที่ผู้เรียนกังวลใจ มีเพียงเรื่องเดียว คือ "การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา" เมื่อเรียนจบ
..................................................
"การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา " นี้ เป็นคนละอย่างกับ การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา นะคะ อย่ากังวลว่า ต้องไปสอบ 11 มาตรฐาน หรือสอบเก็บมาตรฐาน ไม่ใช่นะคะ คนละเรื่องกันค่ะ ..
..................................................
"การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา" จะเริ่มใช้กับ ผู้ที่เข้าเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
..................................................
วิธีการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะเป็นไปในแนวทางเดียวกับวิชาชีพอื่น อาทิ พยาบาล วิศวกร ทนายความ ฯ
..................................................
การสอบนี้ ใช้กับผู้เรียนหลักสูตรทางการศึกษา
หลักสูตรอื่นๆ จะสอบได้ก็ต้องเข้าสู่หลักสูตรทางการศึกษาเช่นกันค่ะ
สำหรับรายละเอียดการสอบ วิธีการสอบ รอประกาศอย่างเป็นทางการจากคุรุสภาอีกครั้งนะคะ
....................................................
ทั้งนี้ การเทียบโอนความรู้ / การทดสอบความรู้ / การอบรม จะสิ้นสุดตามประกาศ ข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา พ.ศ. 2556

 


ข้อมูลเพิ่มเติม

กฏหมายวิชาชีพครู
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124893.PDF  
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=94&did=416&tid=
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของคุรุสภา http://news.ksp.or.th/ksplibrary/index.php/test  


โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 57   อ่าน 849 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
นายกฯห่วงเด็กรุ่นใหม่จดบันทึกไม่เป็น
17 ก.ค. 60 | อ่าน 530 ครั้ง
อนุมัติเงินกู้กยศ.ให้8มหา’ลัย
08 มิ.ย. 54 | อ่าน 64716 ครั้ง
กรรมการสภาการศึกษา เห็นด้วยกับการให้มีหน่วยกลางรับตรงในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศ
16 ก.พ. 54 | อ่าน 11412 ครั้ง
สพฐ.จี้เขตพื้นที่เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
11 พ.ย. 56 | อ่าน 581 ครั้ง
เร่งแก้
19 ต.ค. 55 | อ่าน 963 ครั้ง
สพฐ.แจ้งระยะเวลาสิ้นสุดการค้ำประกันเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
14 ธ.ค. 57 | อ่าน 599 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.