Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การเข้าประกอบวิชาชีพครูของผู้ที่มีคุณวุฒิในสาขาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา 86สาขาวิชาCall Cen ter : 0-2304-9899 www.ksp.or.th

การเข้าประกอบวิชาชีพครูของผู้ที่มีคุณวุฒิในสาขาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 13/2557 วันที่ 5 กันยายน 2557 และครั้งที่ 16/2557 วันที่ 16 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษานำเสนอ จำนวน 9 ประเภทวิชา รวม 86 สาขาวิชา ได้แก่

(1) ช่างอุตสาหกรรม 35 สาขา
(2) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5 สาขา
(3) พาณิชยกรรม 10 สาขา
(4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 สาขา
(5) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 สาขา
(6) เกษตรศาสตร์ 9 สาขา
(7) ประมง 5 สาขา
(8) คหกรรม 7 สาขา และ
(9) ศิลปกรรม 11 สาขา (สามารถตรวจสอบสาขาวิชาได้จากเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th)

ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีวุฒิ ในสาขาขาดแคลนที่จะประกอบวิชาชีพครู โดย"สาขาวิชาขาดแคลน" ต้องเป็นสาขาวิชาที่ไม่มีการผลิตในสถาบันผลิตครู หลักสูตร 5 ปี ที่คุรุสภารับรอง หรือมีการผลิตในสถาบันผลิตครู หลักสูตร 5 ปี ที่คุรุสภาให้การรับรอง แต่ประกาศรับสมัครแล้ว ไม่มีผู้มาสมัครตามเวลาที่กำหนด และกำหนดมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว ดังนี้
มาตรการเร่งด่วน

คณะกรรมการคุรุสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ สาขาวิชาขาดแคลนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาเสนอ (หน่วยงานอื่นก็สามารถเสนอได้) และประกาศกำหนดเป็นคราวๆ คราวละ 2 ปี จากนั้น จะอนุมัติเป็นหลักการให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกหนังสืออนุญาตให้ ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีระยะเวลา 90 วัน และ ให้สามารถขอยื่นได้ด้วยตนเอง หรือสถานศึกษาเป็นผู้ยื่นขอให้ เพื่อให้ผู้ที่มีวุฒิในสาขาขาดแคลนดังกล่าวใช้เป็นเอกสารในการสมัครสอบบรรจุ เข้าเป็นครู

มาตรการระยะยาว

1) ให้หน่วยงานผู้ใช้ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประสานกับสถาบันผลิตเพื่อเปิดสอนในสาขาขาดแคลน ตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้

2) จัดโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หลักสูตร 4 ปี ต่อยอดด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ คุรุสภารับรอง เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ ในหัวข้อ "ครูผู้ให้"เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 170,000 บาท

ดร. อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558 คุรุสภาจัดกิจกรรมประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "ครูผู้ให้" โดยมีเนื้อหารณรงค์ให้เห็นถึงความทุ่มเท และเสียสละของครู ส่งประกวดเป็นทีม ๆ ละ 3 - 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 1 - 1.30 นาที และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น

รางวัลแบ่งเป็น สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท สปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2557 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ปลายทางวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เป็นสำคัญ และจะประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2282 2743 หรือที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  
ใบอนุญาตประกอบว6ชาชีพทางการศึกษามีอายุใช้ได้ 5 ปี และจะต้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน


ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 27 พ.ย. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 57   อ่าน 1089 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เล็งแก้ข้อบังคับคุรุสภาจัดเกรดคุณภาพให้ตั๋วครู
17 ส.ค. 59 | อ่าน 975 ครั้ง
สอท.เผยมีนักเรียนสมัคร ’แอดมิชชั่น’ แล้วกว่า 1.2 หมื่นคน
17 มิ.ย. 57 | อ่าน 1110 ครั้ง
เกาะติดการปฏิรูปการศึกษาไทย 2
04 ก.ค. 56 | อ่าน 1113 ครั้ง
กยศ.ปลื้มยอดชำระเงินคืนกองทุนฯพุ่ง 2หมื่นล้าน
30 ก.ย. 59 | อ่าน 1492 ครั้ง
อาชีวะ หนุนศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์
27 มิ.ย. 57 | อ่าน 1042 ครั้ง
มจพ.ตั้งศูนย์ “ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เตรียมจัดกระสอบทรายช่วยเมืองนนฯ
14 ต.ค. 54 | อ่าน 54308 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ 2010. เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ | นครพนม