Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ของขวัญจากรัฐบาลปรับเงิน "ชั้นผู้น้อย"นับเป็นข่าวดีของข้าราชการชั้นผู้น้อย เมื่อมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่างเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (ฉบับ...) พ.ศ...

ทั้งข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้างประจำที่บรรจุ ที่มีเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรวมเดือนละ 2,000 บาท จากเดิม 1,500 บาท

ขณะที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างรวม กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท จะถูกปรับเป็นเดือนละ 10,000 บาท

การปรับให้ได้เดือนละหมื่นดังกล่าวยังไปถึงลูกจ้างชั่วคราว ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท เหมาไปถึงทหารกองประจำการที่ได้รับเงินเดือนในระดับ พ.1 ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท จะมีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ส่วนการปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการ 4% ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นผู้พิจารณายังไม่ได้เสนอเรื่องเข้า ครม.

สรุปได้ว่า มติ ครม.เที่ยวนี้จะมีข้าราชการและลูกจ้างได้รับสิทธิประมาณ 400,000 คน

น.ส.กุณฑิกา พัชรชานนท์ ข้าราชการระดับปฏิบัติการ (ซี 3) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความเห็นว่า รู้สึกดีใจ เป็นขวัญกำลังใจให้ข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ อัตราเงินเดือนที่ได้รับปัจจุบัน ถือว่าเพียงพอต่อค่าครองชีพ แต่คนที่มีครอบครัวอาจจะไม่เพียงพอ เห็นว่าการขึ้นเงินเดือน ควรจะประเมินจากผลการทำงานของแต่ละคนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและเป็นกำลังใจให้คนที่ทำงานจริงๆ ไม่ใช่ทำงานหรือไม่ทำ พอถึงสิ้นปีก็ได้รับการขึ้นเงินเดือนเท่ากันหมด รวมถึงอยากให้รัฐบาลดูแลลูกจ้างและพนักงานราชการให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะ สมด้วย

ข้าราชการหญิงคนหนึ่งของ ศธ. กล่าวว่า รู้สึกเฉยๆ และยังกังวล เพราะค่าใช้จ่ายรวมถึงสินค้าต่างๆ ปรับขึ้นไปแล้ว รัฐบาลควรควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงไปกว่านี้ นอกจากนั้น ข้าราชการเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศ ทุกวันนี้ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะสิทธิการรักษาพยาบาลที่ค่อน ข้างครอบคลุม ต่างกับประชาชนที่หาเช้ากินค่ำใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค มีคุณภาพแตกต่างค่อนข้างมาก หากรัฐบาลจะออกนโยบายอะไรก็อยากให้คิดถึงประโยชน์ของคนทั้งประเทศมากกว่า

น.ส.ศศิพิชญ์ นิลไพรัช ข้าราชการ ศธ.อีกรายให้ความเห็นว่า การปรับขึ้นเงินเดือนเป็น สิ่งดี แม้จะปรับเพิ่มไม่มากแต่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หากเป็นไปได้ในอนาคตรัฐบาลน่าจะส่งเสริมสวัสดิการด้านอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันสวัสดิการถูกปรับลดลงจากอดีตมาก เช่น การรักษาพยาบาลมีข้อจำกัดในการเบิกยาบางตัว การตัดสิทธิของพ่อแม่ เป็นต้น หากเป็นไปได้อยากให้พิจารณาเรื่องการประกันชีวิตของข้าราชการด้วย

ในส่วนของข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) คนหนึ่ง กล่าวว่า รัฐบาลน่าจะมีธงอยู่แล้วว่าจะปรับให้ใครบ้าง การจะปรับมากหรือน้อยในฐานะราชการก็รับได้เพราะปรับเหมือนกัน อย่างน้อยก็สร้างขวัญกำลังใจได้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือพอมีข่าวว่าจะขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ร้านค้าต่างๆ เริ่มปรับราคาสินค้าอาหารกันล่วงหน้าแล้ว ทั้งๆ ที่เงินเดือนก็ยังไม่ได้ปรับเลย อยากให้รัฐบาลมาดูปัญหาส่วนนี้ด้วย อย่างข้าว 1 จาน ราคา 40-50 บาทแล้ว

น.ส.ชุตินันท์ โฉมฉาย วิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) อายุ 26 ปี กล่าวว่า นโยบายนี้ดี แต่รายได้ที่รับอยู่ยังไม่เพียงพอเพราะรายจ่ายค่อนข้างสูง ทั้งค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ประกอบกับรัฐบาลยังเตรียมปรับราคาพลังงาน อาจทำให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นด้วย มีข่าวปรับเงินเดือนข้าราชการ ราคาสินค้ามักปรับไปรออยู่ก่อนแล้ว

"อยากเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องค่าที่พักใหม่ ปัจจุบันมีเกณฑ์ว่าหากข้าราชการบรรจุใหม่ที่จังหวัดใดจะไม่มีค่าที่พักให้ แต่หากมีการโยกย้ายไปทำงานที่อื่นจะมีค่าที่พักใหม่ อยากให้แก้ไข เพราะข้าราชการบรรจุใหม่จะมีรายได้ค่อนข้างน้อยจึงควรเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วน นี้ หากข้าราชการรายได้เพิ่มขึ้น เชื่อว่าจะทำให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง รวมทั้งความตั้งใจในการทำงาน ปัจจุบันเงินเดือนที่ค่อนข้างน้อยทำให้ข้าราชการต้องทำอาชีพอื่นเสริม อาชีพข้าราชการกลายเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริมแทน ปัญหานี้เชื่อว่าลดลงเช่นกัน" น.ส.ชุตินันท์กล่า

น.ส.สุวรรณา ยุงประโคน ลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้ค่าครองชีพเพิ่มอีก 500 บาท จะได้มีใช้เพิ่มในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันค่าจ้างที่ได้รับไม่เพียงพอกับครอบครัว พอเลิกงานต้องไปขับมอเตอร์ไซค์วินหารายได้พิเศษเสริมรายได้ประจำ ตนมีลูกต้องเลี้ยงดูถึง 2 คน

"ถ้าถามว่า 500 บาทน้อยไปหรือไม่ มองว่าน้อยไป หากเป็นไปได้อยากได้มากกว่านี้ ทุกวันนี้ของกินของใช้แพงขึ้น และแม้ว่าเงินเดือนข้าราชการจะปรับขึ้น แต่ไม่ทันกับข้าวของที่แพงขึ้น"

นายณัฐกร กำแพงทิพย์ ข้าราชการซี 3 กรมศุลกากร กล่าวว่า ตอนแรกคิดว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยจะได้รับขึ้นทั้งหมด ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันที่กรมว่าข้าราชการซี 3 จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นคนละ 500-600 บาท รู้สึกมีกำลังใจทำงาน แต่เมื่อมติ ครม.กำหนดเงินเดือนจะขึ้นให้ต้องไม่เกิน 13,285 บาท รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย แต่ไม่เป็นไร เพราะเข้ามาในช่วงที่มีการปรับเงินเดือนข้าราชการปริญญาตรี 15,000 บาท หลังจากนี้ คงต้องรอดูในช่วงเดือนเมษายน 2558 ที่มีข่าวว่า ครม.จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะปรับขึ้นเท่าใด

สุดท้ายนี้ ลองฟัง น.ส.นิลสุดา ลิมป์เติมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงการคลัง ที่ให้ความเห็นว่า เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยแต่ไม่ได้รับค่าครองชีพ เพราะเงินเดือนเกินจากฐานที่ ครม.กำหนดไว้ ก่อนหน้านี้ได้ติดตามและคอยฟังข่าวการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการอยู่เป็น ระยะ ถ้าได้ปรับขึ้นก็ดี แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร เพราะไม่มีภาระอะไร การใช้จ่ายเงินในช่วงนี้คงต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด เพราะสินค้าแพงขึ้นจากในอดีตมาก

เป็นมุมมองหลากหลายของข้าราชการที่มีทั้งดีใจ เฉยๆ และฝากมาบอกว่า ยังไม่พอ เมื่อเทียบกับค่าครองชีพปัจจุบัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 57   อ่าน 519 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เอกชนวอนคุรุสภายืดหยุ่นตรวจตั๋วครู
18 มี.ค. 54 | อ่าน 32567 ครั้ง
สสวท. กับการปรับกลยุทธ์การ"สร้างครูศักยภาพสูง"และ "สร้างคน"ทางวิทยาศาสตร์และเทคโ
06 พ.ค. 54 | อ่าน 82538 ครั้ง
เช็ครายชื่อโรงเรียน สังกัด สพฐ./เอกชน/อาชีวะ ปิดเรียนวันชัตดาวน์ (13 ม.ค.)
10 ม.ค. 57 | อ่าน 1608 ครั้ง
ตั้ง "ประเสริฐ" คุมสำนักใหม่บูรณาการปฎิรูปศึกษา
20 มี.ค. 60 | อ่าน 348 ครั้ง
ชินวรณ์เร่งศธ.จับมือกลุ่มอาเซียน
30 ส.ค. 53 | อ่าน 20998 ครั้ง
เด็กไทยชนะเลิศนวัตกรรมรักษ์น้ำ The 2016 Stockholm Junior Water Prize
02 ก.ย. 59 | อ่าน 414 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.