Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ออมสินให้กู้แก้หนี้นอกระบบ "บิ๊กตู่" สั่ง 20 กระทรวงแจกของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเพียบ !!ประยุทธ์ จัดเต็ม สั่ง 20 กระทรวงแจกของขวัญคนไทยทุก 3 เดือน นำร่องช่วงปีใหม่ 58 แบงก์ออมสินขานรับแก้หนี้นอกระบบ เปิดโครงการ "สินเชื่อฉับพลัน" ให้รากหญ้ากู้ดอกเบี้ยต่ำรายละหมื่นบาท คลังหวังสร้างเซอร์ไพรส์ คมนาคมลดค่าทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ตรึงค่ารถใต้ดิน พาณิชย์ขายข้าวถุงราคาถูก "ไอซีที" ซุ่มพัฒนาแอปแชตเพื่อคนไทย

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผย"ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวลง โดยดำเนินการตามข้อเสนอของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ด้วยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2557 ทั้งเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการลงทุนภาครัฐ มาตรการเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย (ช่วยเหลือชาวนารายย่อย) รวมทั้งจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังมีนโยบายช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนทั่วไป โดยได้สั่งการให้หน่วยงานราชการทุกกระทรวง กรม รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ จัดทำโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนทุก 3 เดือน โดยให้ดำเนินการเริ่มต้นเป็นการนำร่องช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 นี้

ทั้งนี้ หลังนายกฯมอบนโยบายดังกล่าว ขณะนี้หน่วยงานทั้งในระดับกระทรวง กรม ทั้งหมด 20 กระทรวง กว่า 140 กรม อยู่ระหว่างการประชุมหารือเป็นการภายในเพื่อจัดทำโครงการ มาตรการคืนความสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศ อาทิ การจัดทำโครงการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้มีรายได้ น้อยและคนในระดับรากหญ้า การอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาต อนุมัติ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหน่วยงานรัฐ จัดโครงการสินค้าราคาถูก ลด ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนมอเตอร์เวย์ เป็นต้นออมสินผุดสินเชื่อ ฉับพลัน

นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสินเชื่อในโครงการธนาคารประชาชน เดิม ให้สอดรับและเข้าถึงการแก้ไขหนี้นอกระบบมากขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ธนาคารรัฐช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยจะปรับเปลี่ยนจากโครงการเดิม เป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ฉับพลัน) ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดเกณฑ์การให้กู้ รวมถึงวงเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ต่าง ๆ คาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้

"โครงการนี้เป็นการดึงโครงการเดิมคือสินเชื่อธนาคารประชาชน มาเปลี่ยนใหม่ให้สอดรับกับการเร่งแก้ไขหนี้นอกระบบ เบื้องต้นต้องปรับเกณฑ์การปล่อยกู้ ให้กลุ่มลูกค้าหนี้นอกระบบเข้าสู่สินเชื่อได้ง่ายขึ้น ส่วนดอกเบี้ยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ขณะที่ยอดวงเงินปล่อยกู้จะชัดเจนเร็ว ๆ นี้เช่นกัน คาดว่าจะมีลูกค้าสนใจมาก เพราะเกณฑ์ต่าง ๆ ผ่อนลง เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของลูกหนี้"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ธนาคารออมสินได้แจ้งข้อมูลการปล่อยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ฉับพลัน) ให้ทุกสาขาทราบแล้ว โดยระบุวัตถุประสงค์ในการให้กู้ว่า เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว ใช้จ่ายฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นต้น

ปล่อยกู้ไม่เกิน 1 หมื่นบาท/ราย

โดยกำหนดวงเงินให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยดูจากความจำเป็น และความสามารถชำระคืน กำหนดให้ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 6 งวด ส่วนการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้เป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับประมาณ 0.50% เท่ากับสินเชื่อธนาคารประชาชนเดิม หลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ หากเป็นลูกค้าทั่วไปต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ซึ่งผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเป็นพนักงานบริษัท มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท และมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว คงเหลือสุทธิไม่ต่ำกว่าเงินงวดที่ผู้กู้ต้องชำระ

ส่วนหลักประกันประเภทอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสินเชื่อธนาคารประชาชน ขั้นตอนการอนุมัติ ธนาคารจะใช้ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อไม่เกิน 5 วันทำการ หลังลูกค้ายื่นเอกสารขอกู้

ทั้งนี้ สินเชื่อธนาคารประชาชนเดิม กำหนดวัตถุประสงค์การให้กู้ เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่น ๆ ให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาท/ราย ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.50% ต่อเดือน กู้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน กรณีไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่งวดที่ 1-12 จะลดดอกเบี้ยชำระหนี้งวดที่ 13 เป็นต้นไปเหลือ 0.50% ต่อเดือน

คลังอุบมาตรการ

ขณะที่นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง กล่าวว่า จากที่ตนระบุว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะ "Stagnation" ซึ่งแปลความหมายได้ว่า คือการชะงักงันทางเศรษฐกิจ ซึ่งภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่มีความวุ่นวายทางการเมือง แต่เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามา สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น แต่ยังไม่ดีขึ้นเต็มที่ ในการเดินทางไปร่วมประชุม รมว.คลัง เอเปกที่ประเทศจีนก็พบว่าเกือบทุกประเทศตกอยู่ในภาวะชะงักงันกันหมด มีแค่ 2-3 ประเทศที่ดูดีอยู่เศรษฐกิจจีนเองก็ชะลอตัว ไตรมาส 3 โตแค่7.3% ทั้งปีอยู่ประมาณ 7.3-7.5% ซึ่งกระทบไทยด้วย ส่วนไทยเศรษฐกิจชะลอตัวเหลือโต 1.5%

"สิ่งที่รัฐบาลทำคือ มีมาตรการระยะสั้นเร่งใช้งบประมาณ เหมือนการให้ยา ฉีดยา ก็ต้องรอดูผลสักพัก เงินกำลังไหลเข้าระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะหยุดแค่นี้ เรากำลังจะทำอะไรออกมาอีกเยอะ แต่ผมไม่พูดแล้ว"

เช่นเดียวกับมาตรการที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ จะมีแน่นอน แต่ขอให้มั่นใจในผลของมาตรการที่ออกไปแล้วก่อน สำหรับมาตรการนาโนไฟแนนซ์ เตรียมเรื่องเสนอให้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธรพิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้ว ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจะเดินหน้าต่อ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน หรือ 36% ต่อปี เพื่อให้ชาวบ้านได้มีช่องทางกู้ไม่ต้องไปกู้นอกระบบ

ตรวจเงินยางกันรั่วไหล

นายสมหมายกล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือชาวนาเริ่มจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 15 ไร่/ราย ตั้งแต่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมาใช้เวลา 5-6 สัปดาห์ หรือราวปลายเดือน พ.ย.จะจ่ายได้ครบทั่วทั้งประเทศ กรณีการจ่ายเงินยางพาราก็จะต้องตรวจสอบยืนยันรายชื่อคล้าย ๆ กัน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า หลัง ครม.เมื่อ 21 ต.ค.อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบาย ยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติแล้ว ธ.ก.ส.จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 27 ต.ค.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการตามมติ ครม. ก่อนเริ่มจ่ายเงินชดเชยต่อไปต้นเดือน พ.ย.น่าจะเริ่มจ่ายเงินได้

ซุ่มพัฒนาแอปแชตเพื่อคนไทย

แหล่งข่าวจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงเตรียมจัดทำโครงการของขวัญให้คนไทยหลายโครงการ แต่ต้องรอให้ นายพรชัย รุจิประภา รมว.ไอซีที กลับจากการประชุมสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ที่เกาหลีใต้ พิจารณาว่าจะเลือกโครงการใดบ้าง หนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแชตฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย ซึ่งได้ทีมนักวิจัยจากเนคเทคมาช่วยพัฒนาให้ กำลังเร่งให้เสร็จทันปีใหม่นี้

ส่วนโครงการ ICT Free WiFi ที่เคยเปิดให้บริการมาก่อนหน้านี้ จะทบทวนพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการและหาผู้รับผิดชอบอุปกรณ์ที่ชัดเจน ไม่ให้เกิดปัญหาอุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้และไม่มีผู้ดูแล แต่การจะติดตั้งเพิ่มหรือไม่จะต้องมีการพิจารณา

เว้นค่าทางด่วน-โทลล์เวย์

ด้าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้จัดทำโครงการมอบเป็นของขวัญประชาชนในวันปี ใหม่ ตามนโยบายนายกฯ เช่น ชะลอจัดเก็บค่าผ่านทางโทลล์เวย์ที่จะครบกำหนดปรับค่าผ่านทาง 22 ธ.ค.นี้ อีก 15 บาท, ชะลอเก็บค่าเรือโดยสาร, ยกเว้นเก็บค่าทางด่วนมอเตอร์เวย์, ขยายเวลาตรึงราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน, กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก, เร่งรัดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานนนทบุรี 1) ให้เปิดใช้ปลายปีนี้ เป็นต้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า โครงการของขวัญให้ประชาชน จะเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.นี้จนถึงปีหน้า มีทั้งหมด 64 โครงการ ดังนี้ 1.กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) อาทิ เปิดจองทะเบียนรถออนไลน์ เริ่ม ต.ค. 2557-30 ก.ย. 2558 2.กรมทางหลวง (ทล.) อาทิ สร้างช่องทางจักรยาน 4 แห่ง 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครนายก พังงา มุกดาหาร เพื่อเป็นจุดพักผ่อนและท่องเที่ยวสันทนาการ เริ่ม ม.ค.-มิ.ย. 2558, ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ถนนวงแหวนรอบนอก

ด้านตะวันออก ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยขยายเวลาให้มากขึ้น, เร่งซ่อมถนนสายหลักระหว่างภาค 232 กม. ให้เสร็จทันปีใหม่ เป็นต้น

เร่งเปิดสะพานข้ามเจ้าพระยา

3.กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เช่น เร่งเปิดใช้สะพานนนทบุรี 1 เดือน ธ.ค.นี้, ก่อสร้างถนนเลียบทะเลอ่าวไทยขนาด 2 ช่องจราจร และเส้นทางจักรยานใน จ.ระยอง จันทบุรี ตราด รวม 118 กม. ฯลฯ 4.กรมเจ้าท่า (จท.) อาทิ โครงการนำชูชีพเก่าแลกใหม่ ที่ จ.ภูเก็ต 2,000 ตัว เดือน ธ.ค.นี้, โครงการรักษาแม่น้ำ กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อย ป่าสัก สะแกกรัง และท่าจีน

บนไทยเพ่มน้ำหนัก 10 กก.

5.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนสายบางนา-บางปะกง (บูรพาวิถี) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 6.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดใช้ไวไฟฟรีบนรถโดยสารปรับอากาศ 3 เส้นทาง

7.บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดพื้นที่บริการสำหรับผู้หญิง หรือเลดี้โซน เริ่มเดือนพ.ย.นี้ ถึง ก.ย. 2558 8.การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพิ่มขบวนตู้ภาคเหนือและอีสาน 33 ขบวน ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บนเลดี้คาร์ 9.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตรึงค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินถึงเดือน ม.ค. 2558

10.บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ปรับปรุงลู่ปั่นจักรยานโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ และโครงการแอร์พอร์ตฟรีไวไฟในสนามบิน 6 แห่ง 11.บมจ.การบินไทย ให้ผู้โดยสารทุกชั้นเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าอีก 10 กิโลกรัม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ของขวัญปีใหม่พาณิชย์

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้แต่ละกรมไปจัดทำรายละเอียดโครงการมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อรวบรวมนำเสนอและจัดทำโครงการต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ พิจารณา จะเริ่มดำเนินการได้ 15 ธ.ค. 2557 ถึง ม.ค. 2558 เบื้องต้นจะมีโครงการจัดแคมเปญลดราคาสินค้าถูกกว่าท้องตลาด โดยให้กรมการค้าภายในไปหารือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกสินค้าที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาจำหน่ายราคาพิเศษ ลดค่าธรรมเนียมการให้บริการต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการส่งออกโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า กรมการค้าภายในได้ทยอยหารือเรื่องดังกล่าวกับผู้ประกอบการแล้ว 30 ราย แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะนำสินค้ารายการใดมาลดราคาบ้าง ขณะที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมเพิ่มการจัดงานแสดงสินค้า Made in Thailand เป็นของขวัญปลายเดือน ม.ค. 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดกิจกรรมเชิญผู้จำหน่ายสินค้าแบบอีคอมเมิร์ซเข้า ร่วมโครงการ Online Megasale เป็นต้น

แหล่งข่าวจากกลุ่มผู้ประกอบการข้าวถุงรายหนึ่งกล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวก็ปรับลดลงอยู่แล้ว จากการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เบื้องต้นเอกชนเข้าใจว่ากระทรวงจะนำข้าวสารจากสต๊อกรัฐบาลมาผลิตเป็นข้าวถุง คล้ายกับข้าวถุงธงฟ้า จำหน่ายราคาถูกให้ประชาชน เพราะข้าวรัฐเป็นสต๊อกข้าวเก่าเหมาะกับการบริโภคในประเทศมากกว่าส่งออก

อุตฯจัดงาน Gift Fair

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ของขวัญปีใหม่ที่จะคืนความสุขให้กับประชาชน โดยจะจัดงานแสดงสินค้า Gift Fair 2014 ระหว่าง 28 พ.ย.-7 ธ.ค.นี้ ที่ จ.เชียงใหม่ นำสินค้าหัตถกรรมของที่ระลึกมาจำหน่าย และเร่งรัดงานต่าง ๆ ที่ยังค้าง เช่น แก้ไขปัญหาขยะ เป็นต้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ ฟรี โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม สำหรับความเคลื่อนไหวของกระทรวงอื่น ๆ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่เช่นเดียวกัน อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย จะยกระดับการให้บริการศูนย์ดำรงธรรม การกำจัดผักตบชวา เป็นต้น กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างให้แต่ละกรมรวบรวมข้อมูล

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 29 ต.ค. 2557


โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 57   อ่าน 781 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ประเมินคุณภาพใหม่-ทำแค่ครั้งเดียวจบ!
10 ส.ค. 60 | อ่าน 273 ครั้ง
“ชินวรณ์” สั่งอาชีวะสอบ V-NET ยันตั้งสถาบันคุณวุฒิไม่เกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
07 มี.ค. 54 | อ่าน 10508 ครั้ง
ก.พ.รับรองวุฒิป.ตรีอาชีวะ43หลักสูตร
07 เม.ย. 58 | อ่าน 655 ครั้ง
ผลการประชุม ก.ค.ศ. 13/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
29 ส.ค. 60 | อ่าน 290 ครั้ง
เร่งออกเกณฑ์ รร.นอกระบบ
10 พ.ย. 53 | อ่าน 20778 ครั้ง
แจงเหตุร.ร.เล็กตกประเมินอื้อ
16 ก.ค. 55 | อ่าน 928 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.