Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ.ขับเคลื่อนป้องยาเสพติดในรั้วสถานศึกษา
      

สพฐ.ขับเคลื่อนป้องยาเสพติดในรั้วสถานศึกษา

          นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน และนโยบายด้านภูมิคุ้มกันยาเสพติด (Drug-Free) เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดดำเนินการป้องกัน  แก้ไข  หยุดยั้งและลดระดับการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษานั้น สพฐ. ได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดเครื่องมือ และคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ภายใต้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา3 ดี (3D) ของ ศธ. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
          รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นในระดับ สพฐ.นั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน จึงได้เชิญผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม 136 แห่งเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนสถานศึกษาดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน และนโยบายด้านภูมิคุ้มกันยาเสพติด  (Drug-Free) และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาที่ยอมรับปัญหาและป้องกัน/แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังรวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จึงได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่สถานศึกษาดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ รั้วโรงเรียน ระดับประเทศ  ในวันที่ 28 ก.พ.54 ณ รร.ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้คาดว่าจากการประชุมครั้ง สพฐ.จะมีสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบในการขยายผล สู่สถาน ศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระแสให้หน่วยงานสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีและมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและที่สำคัญเรายังจะได้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน อีกด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยโพสเมื่อ : 28 ก.พ. 54   อ่าน 13814 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จบหลักสูตรครู 5 ปีต้องสอบวัดความรู้ก่อนรับตั๋ว
22 พ.ย. 59 | อ่าน 567 ครั้ง
ศธ.รุกปรับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ส่อลดเหลือ 5 กลุ่มสาระเรียนรู้
15 ม.ค. 59 | อ่าน 647 ครั้ง
ครม.ตั้งกก.ดูค่าตอบแทนจนท.รัฐ ลดลักลั่น ยกกรณี นายกฯเงินเดือนน้อยกว่าศาล-ผบ.กองพลน้อยกว่านอภ.
21 เม.ย. 58 | อ่าน 536 ครั้ง
ผู้บริหารต้องร่วมรับผิดชอบคะแนนโอเน็ตต่ำ บ่งบอกถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
25 เม.ย. 61 | อ่าน 1487 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561
31 ก.ค. 63 | อ่าน 1053 ครั้ง
มศว เปิดห้องติวเพิ่มศักยภาพวิชาโอเน็ต ยกมาตรฐานการศึกษาน.ร.ตจว.-ลดเหลื่อมล้ำ
18 ม.ค. 56 | อ่าน 937 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.