Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมวันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2557 ปีที่ 24 ฉบับที่ 8686 ข่าวสดรายวัน


การศึกษาที่ไม่เท่าเทียม


เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


จึง ไม่แปลกที่ประเด็นเรื่องราวการศึกษาที่ไม่เท่าเทียม ไม่มีคุณภาพ ไม่เอื้อให้คนยากคนจนเท่าที่ควร ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายประเทศที่กำลังพัฒนาในโลกนี้ ได้ถูกนำมาถกกันในวงประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกครั้ง ทั้งที่เคยพูดกันมานานหลายรอบในช่วง 2 ทศวรรษกล่าวสำหรับ ประเทศไทย แม้ว่าระดับการศึกษาพื้นฐานในภาพรวมจะเพิ่มขึ้น แต่ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจของครอบครัว ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาและยังแก้ไม่ตกข้อมูลสำนัก งานสถิติแห่งชาติ ไม่ว่าปีไหน จะระบุว่า เด็กในเขตเมืองได้รับการศึกษามากกว่าเด็กในชนบท ด้วยเหตุผลครอบครัวชนบทมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการขัดขวางการเรียนต่อของเด็กแม้ จะมีการยอมรับถึงความแตกต่างที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท หรือเมืองใหญ่กับเมืองเล็ก ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องหันมาทบทวนสิ่งที่เป็นอุปทานการ ศึกษา ได้แก่ จำนวนโรงเรียน การเข้าถึงโรงเรียน รวมถึงจำนวนครูในโรงเรียนแต่ ก็พบเงื่อนไขปัจจัยที่กระทบเป็นลูกโซ่ จำเป็นต้องแก้ไปพร้อมเรื่องงบประมาณและบุคลากร อันเนื่องมาจากขาดหลักธรรมาภิบาลในกลุ่มผู้บริหารและผู้แทนองค์กรในเขต พื้นที่การศึกษานอกจากนี้ ครอบครัวชนบทที่ยากจน ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน คือมีลูกมากและความต้องการแรงงานเด็กช่วยงาน หรือให้ออกไปทำงานเพื่อเป็นรายได้ก็มีไม่น้อยไม่เว้นแม้ ช่องว่างระหว่างเพศ ที่เด็กชายมีแนวโน้มเสียเปรียบด้านการศึกษามากกว่าเด็กหญิง ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือชนบท พบว่าทั้งในระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ผู้หญิงมีจำนวนสูงกว่าผู้ชาย และปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการที่พ่อแม่อยากที่จะลงทุนด้านการศึกษาให้กับลูก สาว คือ มีแนวโน้มที่ส่งเงินที่ได้รับจากการทำงานกลับมาช่วยครอบครัวมากกว่าผู้ชายสอด คล้องกับนโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงหลังนี้ เน้นการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งมีงานวิจัยของ Archavanitkul and Guest (2000) ระบุต้องการแรงงานหญิงมากกว่าแรงงานชายที่สำคัญแรงงานหญิงสามารถปรับตัวทำงานที่ซ้ำซากจำเจได้ และมีแนวโน้มที่จะร่วมประท้วงน้อยมาก

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 57   อ่าน 1229 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) สำหรับผู้ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิรั
18 ธ.ค. 58 | อ่าน 524 ครั้ง
หนุนเรียนภาษาฝรั่งเศส
20 มิ.ย. 56 | อ่าน 499 ครั้ง
ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2556
06 ก.ย. 56 | อ่าน 725 ครั้ง
ผุดหลักสูตร’32พืช’อาชีพ’กลุ่มเกษตร’
21 ธ.ค. 54 | อ่าน 23573 ครั้ง
ยูเนสโกยกย่องร.7 บุคคลสำคัญของโลก
22 พ.ย. 56 | อ่าน 427 ครั้ง
ยอดครูผู้มีอุดมการณ์
16 ม.ค. 57 | อ่าน 334 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.