Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประกวดค้นหาศักยภาพนักเรียนอาชีวะภายใต้แนวคิดวิถีพอเพียงตามพ่อสอน
      

ประกวดค้นหาศักยภาพนักเรียนอาชีวะภายใต้แนวคิดวิถีพอเพียงตามพ่อสอน


          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิ บิ๊กซี เปิดตัวโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย วิถีเพียงพอตามพ่อสอน เพื่อสืบสานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเชิญชวนเยาวชนและวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา ส่งผลงานโครงการที่สืบสานแนวคิดที่ดำเนินการอยู่แล้วในสถานศึกษา โดยจะมีการคัดเลือกจากการเขียนบอกเล่าโครงการพร้อมแจ้งแผนการต่อขยายโครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย และชุมชนรอบข้าง โดยหลักเกณฑ์การ คัดเลือกโครงการประกอบด้วย 1.ต้องเป็น โครงการที่มีหลักการและเหตุผลเพื่อสืบสาน ส่งเสริม และดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.ความคิดสร้างสรรค์ 3.คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.ความยั่งยืนของโครงการ 5.การใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน 6.ความชัดเจนของการต่อยอดโครงการที่นำเสนอ 7.ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณที่จะได้จากโครงการ 8.ประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดต่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 9.การมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ในสถานศึกษาของโครงการ
          สำหรับด้านการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาที่สนใจ เพียงเขียนบอกเล่า โครงการที่นักศึกษา หรือวิทยาลัยดำเนินการ อยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการสืบสานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งกลุ่มประเภทการประกวดออก เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คหกรรม ศิลปกรรม ธุรกิจบริการ ประเภทที่ 2 อุตสาหกรรม และประเภทที่ 3 เกษตรกรรม มีระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก สถานศึกษาส่งโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่มี การดำเนินงานชัดเจน และเป็นรูปธรรม, ระยะสอง คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการ ที่ผ่านการพิจารณาจำนวนสถานศึกษา 3 แห่ง ในแต่ละประเภท รับเงินสนับสนุน ครั้งแรก เพื่อนำไปดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาละ 50,000 บาท และรับ งบประมาณจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 20,000 บาท ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2557 ณ บิ๊กซีราชดำริ รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 630,000 บาท, ระยะที่สาม คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการตามที่นำเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล โดยแบ่งเงินรางวัลเป็น 2 ส่วน คือ เงินสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาและเงินสนับสนุนการศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ณ ประเทศภูฏาน รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 870,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 กันยายนนี้ และคณะกรรมการจะแจ้งผลการตัดสินคัดเลือกโครงการ ภายในเดือนตุลาคม 2557 และจะประกาศนัดวันติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจากคณะกรรมการ ภายในวันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2557 ตัดสินและมอบรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 พร้อมเปิดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 4-6 ธ.ค. 2557 และศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฏาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : กลุ่มความร่วมมือ 3 โทร.02-2815555 ต่อ 1393/087-9950726 หรือที่มูลนิธิบิ๊กซี โทร.02-6554934/08-0451911 หรือ ทางเว็บไซต์ www.bigc.co.th

       

   ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 57   อ่าน 400 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ดันเปลี่ยนประธานแห่งชาติยูเนสโก
03 ม.ค. 61 | อ่าน 18053 ครั้ง
สอศ.ขอวัดวิชาชีพเด็กให้สมศ.
15 พ.ค. 57 | อ่าน 565 ครั้ง
ศธ.เร่งวางแผนทำไอทีเพื่อการศึกษา
27 ส.ค. 56 | อ่าน 594 ครั้ง
เล็งปรับ งด. ครูอายุงานเกิน 10 ปี คาดชดเชยเพิ่มกว่า’0.5-2ขั้น’
13 ม.ค. 55 | อ่าน 105891 ครั้ง
ศึกษานิเทศก์ต้องร่วมรับผิดชอบคุณภาพเด็ก
20 พ.ย. 57 | อ่าน 648 ครั้ง
หักบัญชีเงินเดือนจ่ายคืนหนี้กยศ.26ก.ค.นี้
15 มิ.ย. 60 | อ่าน 472 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.