Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประกวดค้นหาศักยภาพนักเรียนอาชีวะภายใต้แนวคิดวิถีพอเพียงตามพ่อสอน
      

ประกวดค้นหาศักยภาพนักเรียนอาชีวะภายใต้แนวคิดวิถีพอเพียงตามพ่อสอน


          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิ บิ๊กซี เปิดตัวโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย วิถีเพียงพอตามพ่อสอน เพื่อสืบสานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเชิญชวนเยาวชนและวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา ส่งผลงานโครงการที่สืบสานแนวคิดที่ดำเนินการอยู่แล้วในสถานศึกษา โดยจะมีการคัดเลือกจากการเขียนบอกเล่าโครงการพร้อมแจ้งแผนการต่อขยายโครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย และชุมชนรอบข้าง โดยหลักเกณฑ์การ คัดเลือกโครงการประกอบด้วย 1.ต้องเป็น โครงการที่มีหลักการและเหตุผลเพื่อสืบสาน ส่งเสริม และดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.ความคิดสร้างสรรค์ 3.คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.ความยั่งยืนของโครงการ 5.การใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน 6.ความชัดเจนของการต่อยอดโครงการที่นำเสนอ 7.ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณที่จะได้จากโครงการ 8.ประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดต่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และชุมชน 9.การมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ในสถานศึกษาของโครงการ
          สำหรับด้านการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาที่สนใจ เพียงเขียนบอกเล่า โครงการที่นักศึกษา หรือวิทยาลัยดำเนินการ อยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการสืบสานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งกลุ่มประเภทการประกวดออก เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คหกรรม ศิลปกรรม ธุรกิจบริการ ประเภทที่ 2 อุตสาหกรรม และประเภทที่ 3 เกษตรกรรม มีระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก สถานศึกษาส่งโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่มี การดำเนินงานชัดเจน และเป็นรูปธรรม, ระยะสอง คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการ ที่ผ่านการพิจารณาจำนวนสถานศึกษา 3 แห่ง ในแต่ละประเภท รับเงินสนับสนุน ครั้งแรก เพื่อนำไปดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาละ 50,000 บาท และรับ งบประมาณจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 20,000 บาท ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2557 ณ บิ๊กซีราชดำริ รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 630,000 บาท, ระยะที่สาม คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการตามที่นำเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล โดยแบ่งเงินรางวัลเป็น 2 ส่วน คือ เงินสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาและเงินสนับสนุนการศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ณ ประเทศภูฏาน รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 870,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 กันยายนนี้ และคณะกรรมการจะแจ้งผลการตัดสินคัดเลือกโครงการ ภายในเดือนตุลาคม 2557 และจะประกาศนัดวันติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจากคณะกรรมการ ภายในวันที่ 10-20 พฤศจิกายน 2557 ตัดสินและมอบรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 พร้อมเปิดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 4-6 ธ.ค. 2557 และศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฏาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : กลุ่มความร่วมมือ 3 โทร.02-2815555 ต่อ 1393/087-9950726 หรือที่มูลนิธิบิ๊กซี โทร.02-6554934/08-0451911 หรือ ทางเว็บไซต์ www.bigc.co.th

       

   ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 57   อ่าน 331 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ม.อ.-มข.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี ถก 5 ประเด็นพัฒนาร่วมมหาวิทยาลัยภูมิภาค
09 ต.ค. 56 | อ่าน 404 ครั้ง
กระตุ้นครูปรับการสอนวิเคราะห์หวั่นเวียดนาม - มาเลย์ ประเมิน PISA เบียดคุณภาพเด็กไทยตกชาร์ต
04 เม.ย. 55 | อ่าน 10110 ครั้ง
ราชบัณฑิต วอนนักการเมืองใช้ภาษาให้ถูกต้อง แนะอย่าใช้ไทยปนอังกฤษ
23 มิ.ย. 55 | อ่าน 915 ครั้ง
สหกรณ์ครูโคราช เร่งช่วยครู วิกฤตกว่า 1 พันราย เงินเดือนไม่พอใช้ จ่ายหนี้ 2 ทาง
15 ม.ค. 62 | อ่าน 5131 ครั้ง
ชี้เยียวยาผู้รับผลกระทบไฟใต้ศธ.ห่วงบาดแผลทางใจฝังลึก
16 มี.ค. 54 | อ่าน 17512 ครั้ง
กศน. โยกย้ายผู้บริหารกว่า 60 อัตรา
23 พ.ย. 54 | อ่าน 73777 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.