Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้น 4 มิติการดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเอง
      

สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้น 4 มิติการดำรงชีวิตแบบพึ่งตนเอง


          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ สอศ. กล่าวถึงโครงการอาชีวะ สร้างชาติด้วย วิถีเพียงพอตามพ่อสอน ว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซีที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือความต้องการเป็นอีกหนึ่ง พลังขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี และเป็นแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความ พอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำนึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ตน มุ่งเน้นการ บูรณาการสู่การปฏิบัติในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้ง ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น อย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันใน ด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล อีกทั้ง การเรียนการการสอนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทยมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เช่นการส่งเสริมการออมของนักเรียนนักศึกษาหรือการหารายได้ระหว่างเรียน ด้านสังคม ได้แก่ การมีจิตอาสาและ การบริการสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัยากร อย่างมีคุณค่า และด้านวัฒนธรรม การสร้าง แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมหรือการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ

     

     ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 57   อ่าน 374 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
วิกฤตครูจ่อเกษียณเกือบแสนคน ช่วงปี 56-60 "ก.ค.ศ." แนะผลิตรองรับ
23 เม.ย. 56 | อ่าน 619 ครั้ง
ยอดครูผู้ช่วยทั่วไป สอศ. 5.6 พันคน เปิดรับ 384 อัตรา-สอบภาค
24 ส.ค. 58 | อ่าน 739 ครั้ง
อาชีวะคว้าแชมป์ทักษะวิชาชีพ
02 ก.ค. 57 | อ่าน 373 ครั้ง
กยศ.ชี้ดึงชื่อเข้าเครดิตบูโร ต้องศึกษาให้รอบคอบ
28 ส.ค. 60 | อ่าน 333 ครั้ง
เตรียมรีพรีออเดอร์แท็บเล็ตอีก 6 แสนเครื่อง
27 มิ.ย. 55 | อ่าน 768 ครั้ง
เอยูเอ็นชวนมหาวิทยาลัยไทยประกันคุณภาพระดับอาเซียน
20 ต.ค. 54 | อ่าน 78274 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.