Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ.ผุดกรอบวิจัยพัฒนานวัตกรรมดึงจิตวิญญาณครู-ประเมินคุณภาพเด็ก-ลดเหลื่อมล้ำ
      

สพฐ.ผุดกรอบวิจัยพัฒนานวัตกรรมดึงจิตวิญญาณครู-ประเมินคุณภาพเด็ก-ลดเหลื่อมล้ำ

          นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้เป็นกรอบจัดการศึกษาและพัฒนางานของ สพฐ. ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในบอร์ด กพฐ. จัดทำร่างกรอบดังกล่าวแล้ว แบ่งเป็น 7 ข้อ คือ 1.การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนดี โรงเรียนเข้มแข็ง โรงเรียนเปลี่ยนคุณภาพและพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.การวิจัยเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ผ่านระบบเรียนรู้ต่อเนื่องและพัฒนาให้ครูสอนดี 3.การวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยวิจัยและพัฒนาทั้งหลักสูตร เพื่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ และระบบไอซีทีเพื่อการศึกษา 4.วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านLiteracy Numeracy Reasoning Ability  และทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและการทำงาน
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า 5.การวิจัยเพื่อเสริมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมของเด็กความต้องการพิเศษ โดยมีแผนงานแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมและความเสมอภาค มีระบบป้องกันความเสี่ยงการออกกลางคัน และมีรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสำหรับเด็กพิเศษ 6.การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างสันติวิธี และ 7.การวิจัยเชิงประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีแผนวิจัยการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในทุกระดับการศึกษา โดยการประชุมบอร์ด กพฐ. ในวันที่ 18 ก.ค. นี้ จะรับฟังความคิดเห็นของกรอบทิศทางดังกล่าว เพื่อแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะประกาศใช้ต่อไป

      

    --ข่าวสด ฉบับวันที่ 18 ก.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 57   อ่าน 522 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เตือนรัฐบาลอย่ากลืนน้ำลายตัวเอง
26 ก.พ. 61 | อ่าน 571 ครั้ง
เตรียมคัดเลือก21ผอ.กศน.จังหวัด
06 มิ.ย. 54 | อ่าน 41075 ครั้ง
คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: สพป.ขก.เขต 5 ที่ 1 คะแนนรวม
24 ม.ค. 55 | อ่าน 99301 ครั้ง
บริติชฯช่วยหา’ครูสอนอังกฤษ’ไม่จบป.ตรี 2 พันคน สอนเด็กไทย
15 มี.ค. 55 | อ่าน 10445 ครั้ง
การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
04 มี.ค. 58 | อ่าน 521 ครั้ง
’พงศ์เทพ’ ทยอยตั้งนายกสภาอาชีวะ
14 ม.ค. 56 | อ่าน 701 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.