Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มทร.ธัญบุรี อบรมแกนนำ นศ.รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง
      

มทร.ธัญบุรี อบรมแกนนำ นศ.รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการนำความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ไปใช้พัฒนาตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันได้ เป็นเวลา 3 คืน 2 วัน ดำเนินไปด้วยการบรรยายพิเศษและกิจกรรมมากมาย เช่น หัวข้อผู้นำนักศึกษา แนวทางสู่ผู้นำในสถานประกอบการ, เปิดใจรับความรู้สึกที่ดีพฤติกรรมมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อื่น
          หนึ่ง นายธรรมนูญ ทองอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ในฐานะของรุ่นพี่ การปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย กิจกรรมในโครงการนี้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากในห้องเรียน ได้รับความเป็นมิตร และรู้จักการให้เกียรติกับผู้อื่น รวมถึงทำให้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนอื่น และที่สำคัญในเรื่องของการบริหารเวลา การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ต้องการเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการงาน และเปิดมุมมองของตัวเองใหม่เพื่อการทำความรู้จักกับผู้อื่น ซึ่งนำมาใช้กับองค์กรที่ผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ เนื่องจากเราต้องทำงานกับเพื่อนภายในสโมสรนักศึกษาซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันไป เราต้องใส่ใจกับความรู้สึกของพวกเขา เพราะไม่ใช่เครื่องจักรที่กดปุ่มแล้วทำงาน
          ทางด้าน แน็ค นายศุภชัย ศรีโพธิ์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง อยากทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น อยากมีเพื่อน และอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำมาฝึกฝนความเป็นผู้นำ เนื่องจากดำรงตำแหน่งประธานภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่โครงการจัดเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อ มีความสนุกสนานชวนผ่อนคลายจากการเรียนได้เป็นอย่างดี ปรับเปลี่ยนความคิดตนเองใหม่ในหลายด้าน จากเมื่อก่อนมีความอาย และกล้าๆ กลัวๆ ในการคิดหรือแสดงความคิดเห็น จนสามารถขจัดความอายในส่วนนั้นได้ ต่อมาเป็นการเรียนรู้ถึงจิตใจผู้อื่น เปิดรับฟังความคิดของคนอื่นมากยิ่งขึ้น ไม่ยึดติดความคิดของตน การยิ้มให้คนอื่นก่อน ถือว่าเป็นการโอบกอดในระยะไกล
          ไวไวนายหมื่นไวทย์ ผานาค นายกสโมสรนักษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประทับใจกิจกรรมที่ให้ทุกคนหลับตา แล้วพอลืมตาทุกคนมีดอกกุหลาบอยู่ในมือ แล้วให้นำดอกไม้ไปมอบไปให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับคนที่อยากรู้จัก เพื่อสร้างมิตรภาพ ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนให้ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม สิ่งที่ได้รับในเรื่องความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่นทุกอย่างที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ จะนำไปปรับใช้และพัฒนาให้คณะของผมมีความรัก ความสามัคคี และปลูกฝังความคิดที่ดีๆ ต่อไป
          ชมพู่น.ส.อัณธิกา ขอดคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เล่าว่า เมื่อเข้าร่วมโครงการ ได้รู้ศักยภาพของตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเอง ได้รู้จักเพื่อนใหม่ การทำงานเป็นทีม เสียสละ อดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักข้อดี ข้อด้อยของตนเอง รู้และเข้าใจปัญหาของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ เข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ รวมถึงการรับฟังปัญหาของคนอื่นๆ รู้จักเอาใจเขาใส่ใจเรา ช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ เพื่อนๆ ทุกคน มีอัธยาศัยที่ดี มีความเป็นมิตร รุ่นพี่ก็มีความเสียสละ ได้ข้อคิดดีๆ และแนวทางการดำเนินชีวิต ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงๆ ได้ และกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดความรัก ความเข้าใจกันในหมู่เพื่อน จนเราได้มุมมองใหม่ รู้จักเพื่อนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น
          แจน น.ส.ปวีณ์นุช เสือไพฑูรย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ เล่าว่า หัวข้อในการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งบางกิจกรรมจะแฝงปรัชญา ที่พอทุกๆ คนทราบก็อึ้งไปตามๆ กัน อย่างเช่น กิจกรรมจากกองขยะ ได้รับข้อคิดดีๆ และมิตรภาพใหม่ๆ การอบรมครั้งนี้แตกต่างจากการสัมมนาที่เคยไปมาก เนื่องจากทุกกิจกรรมก่อให้เกิดความสนิทสนมกับเพื่อนต่างคณะ โดยเฉพาะกิจกรรมเปิดใจ ทำให้เราได้รู้จักรับฟังและยอมรับผู้อื่น ทั้งยังทำให้เราได้พูดในสิ่งที่บางครั้งเราก็ไม่รู้จะพูดจะบอกกับใคร เป็นการอบรมที่ประทับใจมากจริงๆ
          ของขวัญ น.ส.ขวัญชนก ศรีกระจ่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เล่าว่า ได้รู้จัก รักและเห็นคุณค่าของตัวเอง ได้ประสบการณ์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานสโมสรนักศึกษา ได้มิตรภาพจากเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ต่างคณะ กิจกรรมนี้ช่วยเติมเต็มฝันของเด็กแพทย์แผนไทยที่อยากจะมีเพื่อนต่างคณะมากมาย เพราะแพทย์แผนไทยทุกคนพอปี 2 จะต้องย้ายไปเรียนที่ศูนย์รังสิต มทร.ธัญบุรี หมด จึงไม่ค่อยมีเพื่อนหรือสังคมที่อยู่ในคลอง 6 เลย กิจกรรมนี้จึงช่วยเติมเต็มฝันให้เด็กแพทย์ฯ ได้มีเพื่อนต่างคณะ ได้มีมิตรภาพดีๆ ร่วมกัน
          จากกิจกรรมในการอบรม ทุกคนต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำให้รู้จักตนเองมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 57   อ่าน 1473 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ล่าชื่ออจ.จี้กกอ.แก้ทีคิวเอฟ ส.ค.ศ.ท.หนุนลดผลิตน.ศ.ครู
08 ก.พ. 56 | อ่าน 1189 ครั้ง
สพป.แพร่เขต 1 ออกมาตรการป้องกันโรค’มือ เท้า ปาก’เด็กเล็ก
16 ก.ค. 55 | อ่าน 2730 ครั้ง
อาชีวะเครียดนักเรียนหด
09 ธ.ค. 53 | อ่าน 22197 ครั้ง
หนุนสอบภาษาก่อนเป็นอาจารย์
23 พ.ย. 58 | อ่าน 805 ครั้ง
ยังต้องชี้แจงหลักการลดเวลาเรียน"บัณฑิตย์"แนะสอนด้วยกระบวนการ
30 พ.ค. 59 | อ่าน 791 ครั้ง
ชี้จ้างทำวิทยานิพนธ์ถูกริบใบปริญญา
01 มี.ค. 64 | อ่าน 271 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.