Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ประกาศผลสอบแอดฯปี’57 บัญชีจุฬาฯคะแนนสูงสุด
      

ประกาศผลสอบแอดฯปี’57 บัญชีจุฬาฯคะแนนสูงสุด


          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) แถลงผลการสอบคัดเลือกระบบแอดมิสชั่นกลางเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2557 ว่า สอท.จะประกาศผลแอดมิสชั่นกลางปี 2557 ทางเว็บไซต์www.cuas.or.th และเว็บไซต์พันธมิตรที่ร่วมประกาศผลจำนวน 15 แห่ง ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าดูผลได้ตั้งแต่เวลา18.00น.ของวันที่ 1กรกฎาคมเป็นต้นไป ในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่7-9 กรกฎาคม ยกเว้นมหาวิทยาลัยบูรพาที่สอบสัมภาษณ์5-6กรกฎาคม
          ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่าปีนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น99,767คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม86สถาบันเพื่อศึกษาใน765คณะ/สาขาวิชาโดยมีรหัสสาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น3,989รหัส มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจำนวน80,880 คนจากจำนวนรับทั้งสิ้น146,554คนจำแนกดังนี้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวนรับ102,985คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน75,595คน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ1,166คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าจำนวน353คนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน42,403คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4,932 คน
          สำหรับ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/ สาขาวิชา จำนวน8ราย ดังนี้ 1.นายฉัตรมงคล ปิ่นทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตีนยวิทยาลัย คณะพานิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนที่ได้90.30% 2.น.ส.สุดารัตน์ วิรุฬห์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 88.59% 3.นายวิวัฒน์ เที่ยงธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 87.72% 4.น.ส.ปภาวดี นิมิตกมลเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 87.21% 5.น.ส.กมลวรรณ สาระวารี โรงเรียนอำมาตย์พานิชกูล จ.กระบี่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) คะแนนที่ได้ 85.14% 6.น.ส.สุวีรยา พิรัชต์ชัยกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะจิตวิทยา จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 84.36% 7.นายวิริยะ เธียรทนุกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 84.14% และ8.นายชาคร ขจรไชยกูล โรงเรียนสาธิต จุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 83.58%
          ทั้งนี้ ข้อมูลการรับสมัครพบว่าคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูง3 อันดับ แรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.)จำนวนรับ15คน ผู้สมัคร1,437คน อัตราการแข่งขัน 1:96 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(มอบ.)จำนวนรับ15คน สมัคร947อัตราการแข่งขัน1:63และวิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)จำนวนรับ 40 คนสมัคร2,004คน อัตราการแข่งขัน1:50 คน
          นายฉัตรมงคล หรือน้องคิด ปิ่นทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สอบได้อันดับ1คณะคณะพานิชศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯกล่าวว่า ดีใจมากที่สอบได้คณะนี้ ส่วนเคล็ดลับการเรียนคือ ตั้งใจเรียนในห้องเรียนซึ่งส่วนใหญ่ตนไม่ค่อย เน้นเรียนพิเศษมากนัก เชื่อว่าหากตั้งใจเรียนในห้องให้มาก หมั่นทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆและฝึกทำข้อสอบแบบฝึกหัดสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษยกเว้นมีปัญหาบางวิชาจริงๆต้องเสริมบ้าง ที่สำคัญต้องมีวินัยมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบ
          น.ส.กมลวรรณ หรือ น้องอ๋อม สาระวารี โรงเรียนอำมาตย์พานิชกูล จ.กระบี่ สอบได้อันดับ 1 คณะศิลปศาสตร์ มธ.กล่าวว่ารู้สึกตกใจมากไม่คิดว่าจะได้คะแนนเป็นอันดับ1พ่อแม่ก็ร่วมลุ้นผลด้วยพอรู้ผลก็ดีใจมากเพราะเป็นลูกคนสุดท้องพี่น้องเรียนจบหมดแล้ว ปกติชอบเรียนภาษาจึงฝันอยากเรียนคณะศิลปศาสตร์ มธ.อนาคตอยากทำงานเป็นนักแปล
          ด้านน.ส.สุดารัตน์หรือน้องมุก วิรุฬห์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สอบได้อันดับ1คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่สอบติดคณะนี้ ส่วนเคล็ดลับในการเรียนก็คือ เรียนในห้องอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากได้เรียนเสริมนอกห้องจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ได้
          นายวิริยะ หรือ น้องมิกกี้ เธียรทนุกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบได้อันดับ1คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯกล่าวว่ารู้สึกตกใจมาก ไม่คิดมาก่อนว่าจะสอบติดเป็นอันดับ1ของคณะเพราะมีคนเข้าสอบเยอะ แต่ละคนก็เก่งๆ เคล็บลับในการเรียน คือ ต้องมีเป้าหมายในการเรียน เมื่อตัดสินใจเลือกคณะก็ต้องวางแผนในการอ่านหนังสือและมุ่งมั่น ส่วนตัว ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกวดวิชา แต่มองว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากวิชาไหนที่ไม่มั่นใจ ก็กวดวิชาเพิ่ม
          ขณะที่นายวิวัฒน์ หรือน้องต้น เที่ยงธรรมโรงเรียนโยธินบูรณะ สอบได้อันดับ1 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯกล่าวว่า อยากให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือ และเรียนในห้องเรียน เพื่อให้ได้คะแนนดีๆ ส่วนการเรียนกวดวิชานั้น ถ้าเรียนก็จะช่วยมีความรู้เพิ่มเติม และทำข้อสอบโจทย์ต่างๆ ได้ดีขึ้น
          ส่วนน.ส.ปภาวดี หรือน้องยิ้ม นิมิตกมลเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบได้อันดับ1คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯกล่าวว่ารู้สึกดีใจและอึ้งไม่คิดว่าคะแนนจะสูงถึงขั้นติดอันดับ 1ปกติเป็นคนเรียนเกรดเฉลี่ยอยู่ที่3.47 เคล็ดลับการเรียน จะเน้นทบทวนอ่านหนังสือสม่ำเสมอ ไม่เครียด ชอบทำกิจกรรม กับเพื่อนๆเหตุที่เลือกเรียนนิเทศศาสตร์เพราะสนใจ ทำงานวงการโฆษณา อยากสร้างงานที่ทำให้คนเกิดแรงบันดาลใจซึ่งสถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้ สื่อมีส่วนสำคัญในการสร้างความสมานฉันท์ถ้าเป็นไปได้อยากทำโฆษณาเชิงปลุกใจคนไทยหันมารักชาติมีความสามัคคีกันมากขึ้น

        

  ที่มา: http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 02 ก.ค. 57   อ่าน 753 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เด็ก1อำเภอ1ทุน"ซิวงานดี"
03 ก.ย. 53 | อ่าน 22805 ครั้ง
สกอ.จัดโครงการค่ายอาเซียนเปิดโอกาสนักศึกษามีโลกทัศน์กว้างไกล
31 พ.ค. 56 | อ่าน 721 ครั้ง
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2558)
03 ก.ย. 58 | อ่าน 835 ครั้ง
สสวท. ระบุ การทดลองใช้โครงการบทเรียนออนไลน์ได้ผลเป็นอย่างดี เตรียมต่อยอดขยายอีก 195 โรงเรียนใน 2 ปีข
02 ก.พ. 55 | อ่าน 66732 ครั้ง
รื้ออีกหลักสูตรครูพันธุ์ใหม่
01 พ.ย. 53 | อ่าน 8749 ครั้ง
ย้ำสอบสพท.แก้ทุจริต
03 ต.ค. 54 | อ่าน 60041 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.